Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

RASFF - Systém rychlé (včasné) výměny informací pro potraviny a krmiva

1.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5 RASFF – Systém rychlé (včasné) výměny informací pro potraviny a krmiva

Ing. Alexandra Kvasničková

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) je systém, který umožňuje rychlé a účinné sdílení informací mezi Evropskou komisí, kontrolními orgány pro potraviny a krmiva v členských státech a organizacemi v souvislosti se zjištěním zdravotního rizika. Státy tak mohou podniknout rychlé a koordinované kroky k odvrácení bezpečnostních rizik u potravin dříve, než dojde k poškození zdraví spotřebitelů.

Členy systému RASFF jsou všechny členské státy EU společně s Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Řádnými členy systému RASFF jsou také Island, Lichtenštejnsko a Norsko (státy EFTA) viz následující tabulka.

Členové RASFF (* anglický název úřadu)

Evropská unie   European Commission - Health and Consumer Protection Directorate-General
European Food Safety Authority (EFSA)   
EFTA   EFTA Surveillance Authority   
Belgie   Federal Agency for the Safety of the Food Chain *   
Bulharsko   Ministry of Agriculture and Food *   
Česko   Státní zemědělská a potravinářská inspekce   
Dánsko   The Danish Veterinary and Food Administration, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries *   
Estonsko   Veterinary and Food Board *   
Finsko   Finnish Food Safety Authority Evira *   
Francie   Ministčre de l'Économie, des Finances et de lIndustrie
Ministčre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pęche   
Island   The Icelandic Food and Veterinary Authority - MAST *   
Irsko   F.S.A.I. - Food Safety Authority of Ireland   
Itálie   Ministero della Salute   
Kypr   Ministry of Health - Medical and Public Health Services *   
Lotyšsko   Food and Veterinary Service *   
Lichtenštejnsko   Office for Food Inspection and Veterinary Affairs *   
Litva   State Food and Veterinary Service *   
Lucembursko   OSQCA: Organisme pour la sécurité et la qualité de la chaîne alimentaire   
Maďarsko   Hungarian Food Safety Office *   
Malta   Food Safety Commission  
Německo   Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)   
Nizozemsko   Food and Consumer Product Safety Authority *   
Norsko   Norwegian Food Safety Authority *   
Polsko   Glówny Inspektorat Sanitarny (Chief Sanitary Inspectorate)  
Portugalsko   A Direçăo Regional de Agricultura e Pescas do(DRAP) Alentejo 
Rakousko   Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH und Bundesamt für Ernährungssicherheit (AGES)   
Rumunsko   National Sanitary Veterinary And Food Safety Authority *   
Řecko   Hellenic Food Authority (EFET) *   
Slovensko   Štátna veterinárna a potravinová správa SR   
Slovinsko   Ministry of Agriculture, Forestry and Food *   
Španělsko   Ministerio de Sanidad y Consumo
Ministry of Environment, Rural and Marine Affairs *   
Švédsko   National Food Administration *   
Švýcarsko   Bundesamt für Gesundheit (BAG)   
Velká Británie   Food Standards Agency   

Legislativní základ RASFF

Legislativním základem RASFF je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Článek 50 tohoto nařízení uvádí členy systému a stanovuje, kdy je notifikace RASFF potřebná. Článek 51 se týká prováděcích opatření, článek 52 pravidel důvěrnosti pro RASFF.

Jak RASFF funguje

Systém RASFF sestává z kontaktních míst ve všech členských státech a členských organizacích systému a v Evropské komisi, mezi nimiž probíhá výměna informací o všech zdravotních rizicích. Nepřetržitá služba zajišťuje, že příjem a odesílání urgentních oznámení a reakcí na ně probíhá v nejkratším možném čase.

Zdroj: Evropská komise

Jak je znázorněno v diagramu, pokud má některý člen systému RASFF informace o závažném zdravotním riziku u potravin či krmiv, musí prostřednictvím systému RASFF okamžitě informovat Evropskou komisi. Evropská komise pak ihned informuje ostatní členy, aby provedli vhodné kroky, což může být například stažení produktu z trhu za účelem ochrany zdraví spotřebitelů.

Komise vyhodnocuje všechna příchozí hlášení a předává je dále všem členům systému RASFF prostřednictvím jednoho ze čtyř typů oznámení:

1. Varování jsou zasílána, pokud jsou potraviny či krmiva představující vážné riziko již nabízeny spotřebitelům ke koupi a je tedy nutné rychle jednat.

Zdroj: Evropská komise

2. Informace se používají v případech, kdy rizikové potraviny či krmiva již nejsou na trhu nebo se riziko nepovažuje za závažné, tudíž není od ostatních členů rychlý postup vyžadován.

Zdroj: Evropská komise

3. Odmítnutí na hranicích se týká zásilek potravin a krmiv, které byly testovány a odmítnuty na vnějších hranicích EU (a EHP), jestliže bylo u nich zjištěno zdravotní riziko.

Zdroj: Evropská komise

4. Veškeré informace týkající se bezpečnosti potravin a krmiv, které nejsou sdělovány prostřednictvím Varování či Informací, avšak jsou považovány za významné pro kontrolní orgány, se členům sdělují ve formě Novinek.

Zdroj: Evropská komise

Členové provedou kroky podle typu oznámení a okamžitě informují Komisi o přijatých opatřeních. Například mohou nařídit stažení produktu z trhu. Oznámení o odmítnutí na hranicích se navíc předávají všem hraničním přechodům, tj. všem 27 členským státům EU, Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku. Tak je zajištěno, že se odmítnutý produkt nevrátí zpět do EU přes jiný hraniční přechod.

Úřad EFSA má za úkol vyhodnocovat rizika související s potravinovým řetězcem a předávat příslušné informace. Vydává vědecká stanoviska a doporučení,

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: