Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

RASFF - Systém rychlé (včasné) výměny informací pro potraviny a krmiva

1.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5
RASFF – Systém rychlé (včasné) výměny informací pro potraviny a krmiva

Ing. Alexandra Kvasničková

RASFF ( Rapid Alert System for Food and Feed ) je systém, který umožňuje rychlé a účinné sdílení informací mezi Evropskou komisí, kontrolními orgány pro potraviny a krmiva v členských státech a organizacemi v souvislosti se zjištěním zdravotního rizika. Státy tak mohou podniknout rychlé a koordinované kroky k odvrácení bezpečnostních rizik u potravin dříve, než dojde k poškození zdraví spotřebitelů.

Členy systému RASFF jsou všechny členské státy EU společně s Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Řádnými členy systému RASFF jsou také Island, Lichtenštejnsko a Norsko (státy EFTA) viz následující tabulka.

Členové RASFF (* anglický název úřadu)

Evropská unie  European Commission - Health and Consumer Protection Directorate-General
European Food Safety Authority (EFSA)  
EFTA  EFTA Surveillance Authority  
Belgie  Federal Agency for the Safety of the Food Chain
Bulharsko  Ministry of Agriculture and Food
Česko  Státní zemědělská a potravinářská inspekce  
Dánsko  The Danish Veterinary and Food Administration, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
Estonsko  Veterinary and Food Board
Finsko  Finnish Food Safety Authority Evira
Francie  Ministčre de l'Économie, des Finances et de lIndustrie
Ministčre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pęche  
Island  The Icelandic Food and Veterinary Authority - MAST
Irsko  F.S.A.I. - Food Safety Authority of Ireland  
Itálie  Ministero della Salute  
Kypr  Ministry of Health - Medical and Public Health Services
Lotyšsko  Food and Veterinary Service
Lichtenštejnsko  Office for Food Inspection and Veterinary Affairs
Litva  State Food and Veterinary Service
Lucembursko  OSQCA: Organisme pour la sécurité et la qualité de la chaîne alimentaire  
Maďarsko  Hungarian Food Safety Office
Malta  Food Safety Commission 
Německo  Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)  
Nizozemsko  Food and Consumer Product Safety Authority
Norsko  Norwegian Food Safety Authority
Polsko  Glówny Inspektorat Sanitarny (Chief Sanitary Inspectorate) 
Portugalsko  A Direçăo Regional de Agricultura e Pescas do(DRAP) Alentejo
Rakousko  Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH und Bundesamt für Ernährungssicherheit (AGES) 
Rumunsko  National Sanitary Veterinary And Food Safety Authority
Řecko  Hellenic Food Authority (EFET)
Slovensko  Štátna veterinárna a potravinová správa SR  
Slovinsko  Ministry of Agriculture, Forestry and Food
Španělsko  Ministerio de Sanidad y Consumo
Ministry of Environment, Rural and Marine Affairs
Švédsko  National Food Administration
Švýcarsko  Bundesamt für Gesundheit (BAG)  
Velká Británie  Food Standards Agency  

Legislativní základ RASFF

Legislativním základem RASFF je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 , kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Článek 50 tohoto nařízení uvádí členy systému a stanovuje, kdy je notifikace RASFF potřebná. Článek 51 se týká prováděcích opatření, článek 52 pravidel důvěrnosti pro RASFF.

Jak RASFF funguje

Systém RASFF sestává z kontaktních míst ve všech členských státech a členských organizacích systému a v Evropské komisi, mezi nimiž probíhá výměna informací o všech zdravotních rizicích. Nepřetržitá služba zajišťuje, že příjem a odesílání urgentních oznámení a reakcí na ně probíhá v nejkratším možném čase.

Zdroj: Evropská komise

Jak je znázorněno v diagramu, pokud má některý člen systému RASFF informace o závažném zdravotním riziku u potravin či krmiv, musí prostřednictvím systému RASFF okamžitě informovat Evropskou komisi. Evropská komise pak ihned informuje ostatní členy, aby provedli vhodné kroky, což může být například stažení produktu z trhu za účelem ochrany zdraví spotřebitelů.

Komise vyhodnocuje všechna příchozí hlášení a předává je dále všem členům systému RASFF prostřednictvím jednoho ze čtyř typů oznámení:

1. Varování jsou zasílána, pokud jsou potraviny či krmiva představující vážné riziko již nabízeny spotřebitelům ke koupi a je tedy nutné rychle jednat.

Zdroj: Evropská komise

2. Informace se používají v případech, kdy rizikové potraviny či krmiva již nejsou na trhu nebo se riziko nepovažuje za závažné, tudíž není od ostatních členů rychlý postup vyžadován.

Zdroj: Evropská komise

3. Odmítnutí na hranicích se týká zásilek potravin a krmiv, které byly testovány a odmítnuty na vnějších hranicích EU (a EHP), jestliže bylo u nich zjištěno zdravotní riziko.

Zdroj: Evropská komise

4. Veškeré informace týkající se bezpečnosti potravin a krmiv, které nejsou sdělovány prostřednictvím Varování či Informací, avšak jsou považovány za významné pro kontrolní orgány, se členům sdělují ve formě Novinek.

Zdroj: Evropská komise

Členové provedou kroky podle typu oznámení a okamžitě informují Komisi o přijatých opatřeních. Například mohou nařídit stažení produktu z trhu. Oznámení o odmítnutí na hranicích se navíc předávají všem hraničním přechodům, tj. všem 27 členským státům EU, Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku. Tak je zajištěno, že se odmítnutý produkt nevrátí zpět do EU přes jiný hraniční přechod.

Úřad EFSA má za úkol vyhodnocovat rizika související s potravinovým řetězcem a předávat

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: