dnes je 15.7.2024

Input:

Sklady obalů pro potraviny a péče o obalový materiál

31.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.8
Sklady obalů pro potraviny a péče o obalový materiál

Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc.

Skladování obalů

Přestože je většina obalových materiálů poměrně stabilní a na první pohled nevyžaduje zvláštních opatření, je třeba jejich skladování věnovat pozornost. Obecně je nutno zabránit mikrobiálnímu i mechanickému znečištění skladovaných obalů a obalových materiálů tak, aby byly dodrženy mikrobiologické požadavky na ně kladené. Dále je prakticky vždy třeba chránit obaly před vlivem srážek. Obaly by měly být skladovány ve zvláštních místnostech, popř. přístřešcích, a až do okamžiku expedice do výroby chráněny přepravním obalem. Péči je třeba věnovat i obalům po naplnění při skladování a manipulaci s hotovými výrobky.

Obaly ze dřeva

Pokud jde o obaly ze dřeva, je třeba jejich stavu věnovat značnou pozornost. Nové obaly je třeba chránit před působením vlhkosti, obsah vody ve dřevě by se měl pohybovat v rozmezí cca 12 – 19 %. Při vyšší vlhkosti hrozí napadení mikroorganismy, změny vlhkosti obecně mohou mít vliv na rozměrové změny obalů. Nové sudy a kádě je obvykle třeba před použitím třeba vyluhovat, nejčastěji střídavým působením roztoků sody, vody a roztoků kyseliny siřičité vždy po několik dní. Prázdné již používané sudy a kádě je třeba sířit, běžně spalováním proužků síry, vždy po vyprázdnění. Pokud mikrobiální kontaminace zasáhne hlouběji do struktury dřeva, je nutné nádoby důkladněji dezinfikovat, obvykle jsou však již pro potravinářské využití ztraceny. Při údržbě dřevěných nádob a obalů je třeba věnovat pozornost i konzervaci vnějšího povrchu, která se provádí obvykle natíráním fermeží, lněným olejem atd.

Skleněné obaly

I skleněné obaly je třeba skladovat za vhodných podmínek. Kromě výše zmíněných obecných zásad týkajících se možného mikrobiální a mechanické kontaminace je nutné skladovat skleněné obaly tak, aby na nich nemohla po delší dobu působit voda, například srážková vlhkost nezatekla do palety se sklenicemi přebalenými průtažnou fólií. Je-li na skle po delší dobu kapka vody, vyluhují se do ní pomalu ionty alkálií a hodnota pH se pomalu zvyšuje. Nedojde-li k odpaření vody, může postupně alkalické působení být tak silné, že se sklo začne skutečně rozpouštět za vzniku křemičitanů. Ty pak při nepříliš důkladném omytí mohou dostat až do potravinářského produktu a být příčinou zákalů. U vratných skleněných obalů je stěžejním problémem

Nahrávám...
Nahrávám...