Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Součinnost provozovatelů stravovacích služeb při výkonu státního zdravotního dozoru

31.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1
Součinnost provozovatelů stravovacích služeb při výkonu státního zdravotního dozoru

MUDr. Pavla Svrčinová

Odmítání kontrol v provozovnách stravovacích služeb

V poslední době se množí případy, kdy se kontrolní pracovníci při výkonu státního zdravotního dozoru opakovaně setkávají s odmítnutím jejich vstupu a provedení kontroly v provozovně.

Jako důvod je často udávána nepřítomnost provozovatele, nutnost vyčkání do jeho příjezdu, a dokonce požadavek objednání se u provozovatele k výkonu dozoru na konkrétní předem stanovený termín. Např. zdůvodnění provozovatele, že musí odejít k lékaři a provoz je zajišťován jen rodinným příslušníkem, a proto si nepřeje, aby byla kontrola provedena, rovněž nemůže být akceptováno. Státní kontrola by nemohla být v této provozovně vykonána pouze tehdy, pokud by zdravotní stav kontrolované osoby neumožňoval otevření a provozovna by byla uzavřena. Pokud by byla provozovna zavřená, neposkytovala by stravovací služby, byla by i státní kontrola bezpředmětná. To se však v uvedeném příkladu nestalo.

Mnohdy jsou argumentace opírány o mylné informace získané z médií, doporučení nebo rady některých konzultantů či firem. V této souvislosti je nutno připomenout povinnosti vyplývající z platné legislativy zejména ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zejména jeho § 5, který řeší zahájení kontroly. Dle tohoto ustanovení je kontrola zahájena z moci úřední v okamžiku, kdy je proveden prvním kontrolním úkonem, jímž je předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné osobě, která kontrolované osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela (dále jen „povinná osoba”), jež je přítomna na místě kontroly,

Dle tohoto zákona je stanoveno, že je-li kontrola bez přítomnosti

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: