dnes je 18.7.2024

Input:

Správná praxe ve stravovacích službách: Kontrola škůdců

21.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.7
Správná praxe ve stravovacích službách: Kontrola škůdců

MUDr. Pavla Svrčinová

Škůdce

Škůdce je živočich, který jakýmkoliv způsobem vadí člověku v jeho činnosti. Např. přenašeči nemocí, zemědělští škůdci (škodliví plži) atd.

Pojem škůdci ve spojení se stravovacími provozy znamená zejména hmyz a hlodavce, kteří se do provozovny mohou dostávat z vnějšího prostředí okny, dveřmi, odpadními kanály, škvírami a netěsnostmi, se surovinami, pracovníky atd. Výskyt škůdců v provozovně je spojen s četnými hygienickými a zdravotními problémy. Tito živočichové přenášejí nemoci, například salmonelózu, škodí požerem potravin nebo jejich jiným znehodnocením.

Dezinsekcí se rozumí opatření nebo postupy vedoucí k potlačení nebo vyhubení škodlivého či hygienicky nebo epidemiologicky významného hmyzu.

Deratizace je soubor opatření směřujících k hubení nebo omezení výskytu škodlivých hlodavců.

Hmyz

Kromě toho, že některé druhy hmyzu přímo napadají člověka (tj. krev sající hmyz), je hmyz často přenašečem původců infekčních či parazitárních onemocnění. Některý hmyz, zejména však skladištní škůdci, je zdrojem látek, které způsobují alergii (například roztoči, švábi, dlouze ochlupené larvy kožojedů). Některé druhy brouků a švábů mají ve svých výkalech obsaženy i látky, které jsou podezřelé z karcinogenního působení (švábi, potemníci).

Moucha domácí upřednostňuje prostředí lidských a živočišných výměšků (pot, stolice, hnisající rány). Masařka obecná se zdržuje na potravinách bohatých na bílkoviny jako maso, sýr, ryby, ve volné přírodě také na mršinách. Z důvodu tohoto střídavého pobytu na mršinách a potravinách tato moucha nejen vzbuzuje odpor, ale přenáší zdraví škodlivé mikroorganismy. Rus domácí upřednostňuje tmavé vlhké úkryty a hledá si potravu zejména v noci, proto často zůstává delší dobu bez povšimnutí. Kromě toho přežívá delší dobu bez potravy.

Šváb obecný přenáší původce onemocnění, z nichž někteří mohou přežívat i v mrtvých jedincích švábů (například salmonely).

Metody ochrany proti výskytu hmyzu

Pro výskyt hmyzu v zařízeních poskytujících stravovací služby je velmi významné provádění preventivních opatření. Jejich cílem je vytvořit uvnitř i v okolí provozovny podmínky nepříznivé pro život a rozmnožování hmyzu a zamezit mu přístup k látkám, které jsou jeho potravou.

Účinné je především:

  • udržování čistoty v objektu závodu a v jeho okolí;

  • uskladňování odpadků v nádobách s těsně přiléhajícím víkem;

  • pravidelné odstraňování odpadků a dezinfekce odpadových nádob po jejich vyprázdnění;

  • zamezení vnikání hmyzu do prostorů provozovny, např. odstraněním štěrbin a nepotřebných otvorů, vkládáním sítí do oken nebo vytvořením vzduchových clon, zavíráním suterénních oken;

  • kontrola surovin a výrobků (musí se dbát především na to, aby se škůdci nedostali znečištěnou surovinou do výrobků a skladovacích prostor);

  • použití fyzikálních preventivních opatření, jako je snížení vlhkosti nebo teploty;

  • pravidelné kontroly výskytu hmyzu a volba vhodných dezinsekčních

Nahrávám...
Nahrávám...