dnes je 20.7.2024

Input:

Správná praxe ve stravovacích službách: Požadavky na zdravotní stav zaměstnanců

16.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.11
Správná praxe ve stravovacích službách: Požadavky na zdravotní stav zaměstnanců

MUDr. Pavla Svrčinová

Za činnosti epidemiologicky závažné se v oblasti potravinářství považují provozování stravovacích služeb, výroba a uvádění potravin do oběhu.

Fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách, při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, jež jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy (dále jen "fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné"), musejí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

Z uvedeného vyplývá, že je nepřípustné, aby činnosti epidemiologicky závažné vykonávaly osoby bez ověření jejich zdravotní způsobilosti a bez znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví (např. příležitostné práce brigádníků, rodinných příslušníků apod.).

Zdravotní průkaz

Zdravotní průkaz před zahájením činnosti epidemiologicky závažné vydává fyzické osobě registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo poskytovatel pracovně lékařských služeb. Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku.

Z platného znění zákona plyne, že zdravotní průkaz nenahrazuje vstupní prohlídku, při níž je nutno znovu posoudit způsobilost osoby vykonávat práci, tj. činnost epidemiologicky závažnou.

Před nástupem do zaměstnání, jehož předmětem je činnost epidemiologicky závažná, musí být tedy posouzena zdravotní způsobilost osoby celkem dvakrát. Jednou pro účely vydání zdravotního průkazu a podruhé při vstupní lékařské preventivní prohlídce. Pokud zaměstnanec zdravotní průkaz již vlastní (např. změna zaměstnání), půjde jen o vstupní lékařskou prohlídku. Zdravotní průkaz je vydán na dobu časově neomezenou. Výjimkou jsou opatření proti šíření infekčních nemocí fyzickými osobami, které vylučují choroboplodné zárodky (dále jen "nosiči"). Nosič břišního tyfu a paratyfu A, B a C břišního tyfu nesmí být po dobu nosičství držitelem zdravotního průkazu. Pokud mu byl zdravotní průkaz vystaven, je povinen ihned poté, kdy mu bylo lékařem sděleno, že je nosičem, ho lékaři odevzdat. Nesmí

Nahrávám...
Nahrávám...