dnes je 21.5.2024

Input:

Správná praxe ve stravovacích službách: Školení personálu

30.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.13
Správná praxe ve stravovacích službách: Školení personálu

MUDr. Pavla Svrčinová

Provozovatelé potravinářských zařízení musejí zajistit přiměřené vzdělávání každého zaměstnance v hygieně při manipulaci s potravinami a pokrmy a osobní hygieně tak, aby všichni pochopili bezpečnostní opatření nezbytná pro zabránění kontaminace potravin.

Pracovníci ve stravovacích zařízeních mnohdy pokládají zde provozované činnosti za jednoduché, které běžně zvládají ženy v domácnostech. Tím může dojít k podcenění nutnosti profesionálního přístupu vyžadovaného při poskytování stravovacích služeb.

Při nástupu do práce ve stravovacím zařízení by měl být pracovník prokazatelně poučen o svých povinnostech uvedených v předchozí kapitole, seznámen přiměřeně s rozsahem činnosti, kterou má vykonávat, se základními zásadami a pravidly hygieny potravin.

Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví je stanoven vyhláškou č.  490/2000 Sb. , o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, a zahrnuje:

  • požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících předmětnou činnost;

  • zásady osobní hygieny při práci;

  • zásady hygienicky nezávadného čištění a dezinfekce;

  • technologii výroby, hygienicky nezávadný režim přepravy, skladování a uvádění do oběhu epidemiologicky rizikových výrobků;

  • základní znalosti o jejich epidemiologii a zásadách předcházení vzniku a šíření alimentárních nákaz a otrav z potravin;

  • speciální hygienickou problematiku podle příslušné pracovní činnosti.

Je samozřejmé, že rozsah potřebných vědomostí pracovníka má odpovídat jeho kvalifikaci

Nahrávám...
Nahrávám...