Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Správná praxe ve stravovacích službách: Školení personálu

30.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.13
Správná praxe ve stravovacích službách: Školení personálu

MUDr. Pavla Svrčinová

Provozovatelé potravinářských zařízení musejí zajistit přiměřené vzdělávání každého zaměstnance v hygieně při manipulaci s potravinami a pokrmy a osobní hygieně tak, aby všichni pochopili bezpečnostní opatření nezbytná pro zabránění kontaminace potravin.

Pracovníci ve stravovacích zařízeních mnohdy pokládají zde provozované činnosti za jednoduché, které běžně zvládají ženy v domácnostech. Tím může dojít k podcenění nutnosti profesionálního přístupu vyžadovaného při poskytování stravovacích služeb.

Při nástupu do práce ve stravovacím zařízení by měl být pracovník prokazatelně poučen o svých povinnostech uvedených v předchozí kapitole, seznámen přiměřeně s rozsahem činnosti, kterou má vykonávat, se základními zásadami a pravidly hygieny potravin.

Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví je stanoven vyhláškou č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, a zahrnuje:

  • požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících předmětnou činnost;

  • zásady osobní hygieny při práci;

  • zásady hygienicky nezávadného čištění a dezinfekce;

  • technologii výroby, hygienicky nezávadný režim přepravy, skladování a uvádění do oběhu epidemiologicky rizikových výrobků;

  • základní znalosti o jejich epidemiologii a zásadách předcházení vzniku a šíření alimentárních nákaz a otrav z potravin;

  • speciální hygienickou problematiku podle příslušné pracovní činnosti.

Je samozřejmé, že rozsah potřebných vědomostí pracovníka má odpovídat jeho kvalifikaci

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: