Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

SZPI v roce 2016 pokračovala v kontrolách

8.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2
SZPI v roce 2016 pokračovala v kontrolách

Potravinářský obzor

S výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce za loňský rok seznámil v poslední únorový den v Klubu techniků na Novotného lávce její ředitel Petr Cuhra. Jak uvedl, SZPI provedla v roce 2016 téměř 45.000 kontrol, v jejichž rámci odebrala přes 11.000 vzorků na rozbory do laboratoří a téměř 8.000 vzorků bylo hodnoceno na místě přímo v průběhu kontroly.

Z uvedených počtů byla hodnocena na místě téměř polovina vzorků jako nevyhovující a ze vzorků odebraných do laboratoří bylo jako nevyhovující vyhodnoceno na 800 vzorků. Z celkového počtu 45.000 kontrol bylo přibližně 10.000 kontrol provedeno v sektoru společného stravování, tedy v restauracích, pivnicích, vinárnách, barech, cukrárnách i čerpacích stanicích. Téměř při každé třetí kontrole zjistili inspektoři porušení právních předpisů a řada provozovatelů stále nedodržovala ani nejzákladnější povinnosti v oblasti hygieny a bezpečnosti potravin. Inspektoři proto vloni již v průběhu kontroly uzavřeli celkem 84 provozoven společného stravování.

Kontroly zaměřené na hygienu

Z hlediska rizika pro zdraví spotřebitele jsou právě pochybení v oblasti dodržování hygienických předpisů nejzávažnější. Inspekce proto provedla 6.228 kontrol speciálně zaměřených na dodržování nařízení o hygieně potravin - nesplnění povinností konstatovali inspektoři v 2.096 případech (33,7%). Jedná se tak o nejčastější pochybení v segmentu společného stravování – například o dlouhodobou rezignaci na úklid v provozovně, rizikový technický stav zařízení a prostor, absence přívodu teplé vody, nezvládnutý odvoz odpadů apod.

K často zjišťovaným prohřeškům patří i klamání spotřebitele a falšování. V rámci inspektoři zjistili poskytnutí zavádějících informací v nabídce pokrmů u 27 procent kontrol. Typická pochybení představovala zneužití názvu „sýr” a „smetana” při použití náhražek, zneužití chráněného označení původu, např. „Parmigiano-Reggiano”, „Grana Padano” apod., poskytnutí zavádějících informací o použití šunky v pokrmu, klamavě deklarovanou stupňovitost piva, klamavé užití názvu „čokoláda” u směsí z nižším obsahem kakaového prášku zejména v nápojových automatech apod.

Informace o alergenních látkách

Mírné zlepšení oproti předchozímu roku lze konstatovat u dodržování povinnosti poskytovat spotřebiteli informace o alergenních látkách. Z 2.503 kontrol zaměřených na tuto povinnost inspektoři zjistili pochybení v 305 případech (12,2 %). V předchozím roce chybovala téměř každá pátá kontrolovaná provozovna. Prohřešek měl nejčastěji podobu neposkytnutí informace, nesrozumitelné nebo zavádějící informace, označení alergenů pomocí číselných kódů bez dalšího vysvětlení.

V několika případech kontroly odhalily nedeklarovanou přítomnost složky obsahující lepek ve vysokém množství s možnými závažnými zdravotními dopady pro spotřebitele s nesnášenlivostí lepku (například zjištění lepku v pokrmu v koncentraci přes 8.000 mg/kg). Vzhledem k trvající neuspokojivé situaci, kdy řada provozovatelů svým konáním ohrožuje zdraví spotřebitele a užívá klamavých praktik, bude SZPI pokračovat v kontrolách segmentu

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: