dnes je 24.5.2024

Input:

Úprava daňových zákonů související se zavedení EET

31.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava daňových zákonů související se zavedení EET

Ing. Martin Šabo

Změny daňových zákonů související s evidencí tržeb jsou předmětem doprovodného zákona č. 113/2016 Sb.

Změna zákona o daních z příjmů – sleva na dani

Prostřednictvím doprovodného zákona se do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, doplňuje nová sleva.

Kdo ji může uplatit?

Podnikatel – fyzická osoba – si bude moci odečíst slevu na dani za rok (resp. zdaňovací období), ve kterém poprvé zaeviduje tržbu, kterou měl podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Tato sleva se netýká právnických osob ani osob, které by evidovaly pouze na dobrovolné bázi.

Jaká je výše slevy?

Mimořádná sleva na dani z příjmů činí 5 000 Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Sleva na dani je jednorázová, nelze ji opakovat ve více zdaňovacích obdobích.

Kdy ji může podnikatel uplatit?

Slevu mohou uplatnit jak stávající poplatníci, kteří již podnikají a kterým vznikne povinnost evidovat tržby s účinností zákona, tak i poplatníci, kterým povinnost evidovat tržby vznikne v budoucnu (např. teprve začnou podnikat v následujících letech nebo jim povinnost evidovat tržby vznikne v souvislosti s tím, že začnou přijímat tržby v hotovosti).

Sleva je vázána na osobu poplatníka, neodvíjí se od počtu pokladních zařízení ani na skutečné výdaje v souvislosti s jejich pořízením.

Nákup pokladního zařízení není nutné prokazovat.

Jak slevu uplatnit?

Sleva na dani pro poplatníky evidující tržby se uplatňuje v pořadí za ostatními slevami uvedenými v § 35ba (základní sleva na poplatníka, sleva na manžela, základní či rozšířená sleva na invaliditu, sleva na držitele průkazu ZTP, sleva na studenta, sleva za umístění dítěte), avšak před daňovým zvýhodněním na vyživované dítě.

Výše navrhované slevy na dani je

Nahrávám...
Nahrávám...