dnes je 21.5.2024

Input:

Vyhláška o doplňcích stravy

5.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.11
Vyhláška o doplňcích stravy

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Doplňky stravy, vzhledem ke svému složení a způsobu použití, leží na rozhraní mezi potravinami a léky. Z legislativního hlediska však patří mezi potraviny a platí pro ně potravinářská legislativa, zejména zákon o potravinách č. 110/1997 (v platném znění) a z evropské legislativy zejména nařízení (EU) č.  1170/2009 a nařízení (EU) č. 1161/2011, která stanovují seznamy vitamínů a minerálních látek a jejich forem, které lze přidávat do potravin, včetně doplňků stravy a nařízení (ES) č.  1924/2006 týkající se zdravotních a výživových tvrzení.

Pro doplňky stravy platí obecné legislativní požadavky na potraviny, nicméně některé požadavky jsou odlišné vzhledem k jejich specifickým vlastnostem. Tyto požadavky upravuje vyhláška č.  58/2018 Sb. , o doplňcích stravy a složení potravin.

Tato vyhláška zapracovává příslušné přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje požadavky na složení doplňků stravy, jejich označování a způsob použití doplňků stravy a některé požadavky na složení obohacených potravin.

§ 2 Požadavky na složení doplňků stravy

Tento paragraf se odvolává na evropské předpisy (směrnice č. 2002/46/ES, nařízení (ES) č. 1170/2009 a nařízení (EU) č. 1161/2011), kterými jsou definovány vitamíny a minerální látky a jejich formy, které lze použít pro výrobu doplňků stravy. Některé další látky, které lze použít pro výrobu doplňků stravy, a podmínky, za nichž je lze použít, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3 Označování doplňků stravy

Označování doplňků stravy se, vzhledem k jejich specifickým vlastnostem, v některých ukazatelích liší od běžných potravin. Kromě požadavků na označování balených potravin stanovených nařízením (EU) č.  1169/2011 a požadavků upravených v zákoně o potravinách se na obalu pro spotřebitele uvede:

a) v názvu potraviny slova "doplněk stravy“;

b) název vitamínů, minerálních látek nebo dalších látek charakterizujících výrobek;

c) číselný údaj o množství vitamínů, minerálních látek nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem vztažený na doporučenou denní dávku (podle přílohy č. I směrnice č. 2002/46/ES);

d) údaje o obsahu vitamínů a minerálních látek i v procentech referenční hodnoty příjmu (podle přílohy č. XIII nařízení (ES) č. 1170/2009) – tento údaj lze uvést i v grafické podobě;

e) doporučené denní dávkování;

f ) varování před překročením doporučeného denního dávkování;

g) upozornění, aby byly výrobky uloženy mimo dosah dětí;

h) upozornění, že doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy;

i) upozornění "Nevhodné pro těhotné ženy" u doplňků stravy obsahujících více než 800 μg (RE) vitamínu A v denní dávce;

j) upozornění "Může snižovat srážlivost krve" u doplňků stravy obsahujících rostlinu Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný);

k) upozornění na nutnost přerušení konzumace a vyhledání lékaře při jakémkoliv podezření na jaterní onemocnění u doplňků stravy obsahujících rostlinu Cimicifuga racemosa (ploštičník hroznovitý) nebo její extrakty;

l) upozornění na nevhodnost pro děti, mládež, těhotné a kojící ženy, dále pro osoby užívající hypolipidemika a osoby s onemocněním ledvin, jater a se svalovými poruchami u doplňků stravy s obsahem monakolinu K.

Údaje o množství fyziologicky aktivních látek se uvádějí jako průměrné hodnoty zjištěné analýzami doplňku stravy provedenými výrobcem.

Povinným

Nahrávám...
Nahrávám...