dnes je 20.7.2024

Input:

Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.4
Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Na evropské úrovni řeší požadavky na potraviny pro zvláštní výživu nařízení (EU) č. 609/2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. Na národní úrovni je doplněno vyhláškou č. 54/2004 Sb., která již byla několikrát novelizována. Vyhláškou č. 39/2018 Sb. byla z původního znění vyhlášky vypuštěna řada paragrafů, např. § 3, 4, 7, 10 a v současné době došlo k další novelizaci vyhláškou č. 80/2021 Sb. v souvislosti s ukončením platností směrnice Komise 2006/141/ES (k 21. 2. 2022), která byla transponována do znění vyhlášky č. 54/2004 Sb. platného do 5. 3. 2021. V novele vyhlášky č. 54/2004 Sb., platné od 6. 3. 2021, dochází ke změně znění některých paragrafů a ke zrušení některých částí a příloh.

V § 2 byly zredukovány kategorie potravin – byla zrušena kategorie potravin pro zvláštní lékařské účely a počáteční a pokračovací kojenecká výživa a výživa malých dětí byla omezena jen na mléčnou výživu malých dětí.

Pro účely této vyhlášky se rozlišují pouze následující kategorie potravin:

a) mléčná výživa malých dětí,

b) obilné příkrmy a potraviny pro malé děti,

c) potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové.

K zásadním změnám došlo v části 2, která byla souhrnně nazvána Mléčná výživa malých dětí.

Požadavky na složení mléčné výživy malých dětí

Požadavky na použití vitaminů, minerálních látek a dalších látek jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce. Jejich čistota musí odpovídat přímo použitelnému předpisu Evropské unie, kterým se stanoví specifikace potravinářských přídatných látek.

Mléčná výživa malých dětí

a) musí obsahovat pouze povolené potravinářské přídatné látky (podle nařízení (ES) č. 1333/2008, v platném znění),

b) musí splňovat mikrobiologické požadavky stanovené nařízením (ES) č. 2073/2005, v platném znění,

c) nesmí obsahovat rezidua pesticidů v množství překračujícím 0,01 mg/kg výrobku, tak jak je nabízen ke spotřebě, nebo po obnově podle pokynů výrobce, a to pro každý jednotlivý pesticid.

Pro výrobu mléčné výživy malých dětí se nesmí používat zemědělské produkty ošetřené pesticidy, které jsou uvedeny v příloze č. 11 k této vyhlášce a musí být dodrženy zvláštní maximální limity reziduí pesticidů nebo metabolitů pesticidů, které jsou uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce. Obsah reziduí pesticidů se vztahuje na potraviny, které jsou určené ke spotřebě nebo připravené k použití podle návodu výrobce.

Označování mléčné výživy malých dětí

Označování mléčné výživy malých dětí bylo výrazně zredukováno. Výrobky se přestaly členit na "počáteční mléčnou kojeneckou výživu", "pokračovací mléčnou kojeneckou výživu" a "mléčnou výživu pro malé děti" a označují se pouze souhrnným názvem "mléčná výživa malých dětí".

Na obalu mléčné výživy malých dětí musí být uvedena v názvu potraviny slova "mléčná výživa malých dětí“, jde-li o výživu malých dětí vyrobenou výhradně z bílkovin kravského nebo kozího mléka, a informace o tom, že by potravina měla tvořit pouze součást smíšené a vyvážené stravy malého dítěte.

U mléčné výživy malých dětí může označení kromě číselných údajů o množství vitaminů a minerálních látek obsahovat také vyjádření procentního podílu referenční hodnoty podle tabulky č. 2 přílohy č. 5 k této vyhlášce ve 100 ml výrobku připraveného k použití podle návodu výrobce. Tyto referenční hodnoty jsou odlišné od referenčních hodnot uváděných v nařízení (EU) č. 1169/2011.

Část 3: Obilné příkrmy a potraviny pro malé děti

Požadavky na základní složení obilných příkrmů a potravin pro malé děti jsou uvedeny v přílohách č. 7 a č. 8.

Musejí být vyrobeny ze surovin, jejichž vhodnost pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí byla prokázána všeobecně uznávanými vědeckými poznatky a lze použít pouze vitaminy, minerální látky a další látky uvedené v přílohách č. 7 až č. 10.

Požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost jsou stejné jako u mléčné výživy malých dětí.

Označování obilných příkrmů a potravin pro malé děti

Na obalu obilných příkrmů nebo potravin pro malé děti se uvede označení věku kojence nebo malého dítěte, kterému je příkrm určen. Uvedený věk kojence nesmí být u žádného výrobku nižší než ukončený čtvrtý měsíc; u výrobků doporučených od ukončených čtyř měsíců se smí uvádět, že jsou od tohoto věku vhodné, pokud nezávislé osoby kvalifikované v lékařství, výživě nebo farmacii nestanoví jinak.

Dále se uvede informace, zda potravina obsahuje lepek, je-li vyznačený věk pro použití potraviny nižší než šest měsíců.

Informace o využitelné energetické hodnotě a obsahu živin, včetně průměrných hodnot obsahu vitaminů a minerálních látek, ve 100 g nebo 100 ml potraviny se vztahuje na potravinu tak, jak je prodávána, nebo tam, kde je to vhodné, po přípravě k použití podle návodu výrobce, případně je-li to vhodné, ve stanoveném množství potraviny (porci) připravené k použití podle návodu výrobce. Číselné údaje o vitaminech a minerálních látkách se uvádějí, pokud jejich množství představuje nejméně 15 % jejich referenční hodnoty uvedené v tabulce č. 1 přílohy č. 5 k této vyhlášce.

Podmínky pro uvádění výživového nebo zdravotního tvrzení stanoví nařízení (ES) č. 1924/2006.

Část 4: Požadavky na náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

Požadavky na složení náhrad celodenní stravy pro regulaci

Nahrávám...
Nahrávám...