dnes je 18.7.2024

Input:

Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.3
Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

redakce PotravinyInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 334/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty.

Úprava definice okrajové a omezené činnosti na místní úrovni pro území kraje Hlavní město Praha

Cílem novely vyhlášky je umožnit potravinářským podnikům (včetně hospodářství) provozujícím maloobchodní činnost (dále jen "potravinářské podniky") v krajích sousedících se Středočeským krajem dodávat potraviny v rámci této činnosti i do kraje Hlavní město Praha.

Podle současné právní úpravy mohou potravinářské podniky v rámci okrajové a omezené činnosti na místní úrovni dodávat potraviny do blízkého maloobchodního zařízení nebo na místní trh v rámci kraje a v sousedních krajích.

Hlavní město Praha jakožto kraj je územně umístěn uprostřed Středočeského kraje, který má sídlo v Praze. Tím je potravinářským podnikům v krajích sousedících se Středočeským krajem znemožněno dodávat potraviny do kraje Hlavní město Prahy a naopak.

Potravinářské podniky, které mohou potraviny dodávat do Středočeského kraje a které při těchto dodávkách krajem Hlavní město Praha projíždějí (jedná se o potravinářské podniky z Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje a Ústeckého kraje), považují tuto situaci za diskriminační. Obrátily se proto s podnětem k Antibyrokratické komisi Ministerstva zemědělství, která po projednání věci doporučila toto ustanovení změnit.

Pojmem "okrajová a omezená činnost na místní úrovni“ se rozumí, že dodávka by měla představovat pouze malý podíl obchodních činností potravinářských podniků, přičemž odebírající zařízení nejsou ve velké vzdálenosti, která vyžaduje větší pozornost a dohled (zvláště pokud se týká přepravy a skladování zmrazených potravin), tedy ne na celém území státu, ale měla by se nacházet v jejich bezprostřední blízkosti, a dodávky by měly být omezeny pouze na určité druhy výrobků nebo zařízení. Není stanoveno, jak má být místní úroveň omezena, zda časově, dojezdovou vzdáleností apod.

Na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností získaných státním veterinárním dozorem a na základě analýzy rizik dospěla Státní veterinární správa k závěru, že právě specifické územní umístění předmětných krajů umožňuje navrhovanou změnu realizovat, aniž by byl porušen požadavek na bezprostřední blízkost dodávky potravin, a tudíž tato změna nebude mít vliv na povinnost zajištění bezpečnosti potravin a ochrany zdraví spotřebitele podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, neboť všechny potraviny uváděné na trh musí být bezpečné.

Úprava limitů pro potravinářské podniky dodávající maso volně žijící zvěře a výrobky z masa volně žijící zvěře jinému maloobchodnímu zařízení v rámci okrajové a omezené činnosti na místní úrovni

Předchozí úprava § 14a odst. 1 písm. a) vymezila týdenní absolutní limity okrajové a omezené činnosti potravinářských podniků dodávajících maso volně žijící zvěře nebo výrobky z masa volně žijící zvěře jinému maloobchodnímu zařízení.

Tyto potravinářské podniky, které bourají nebo porcují maso z volně žijící zvěře, nebo vyrábí výrobky z masa volně žijící zvěře, jsou však závislé na příjmu zvěřiny od uživatelů honiteb (myslivců). Množství ulovené zvěře se mění v průběhu roku podle dob lovu jednotlivých druhů zvěře a dále podle období roku, kdy jsou vhodné podmínky pro lov. Intenzita lovu v průběhu roku je tedy nekonzistentní. Většina zvěře se uloví v podzimních a zimních měsících. Z tohoto důvodu by bylo vhodné změnit časový rozsah limitů pro bourání, porcování a vyrábění výrobků ze zvěřiny. Nově se navrhuje celkové limity pro bourání, porcování a výrobu výrobků stanovit ročně, nikoliv týdně, a to z výše uvedených důvodů.

Konkrétně se navrhuje zvýšit množství masa, které může potravinářský podnik bourat z velké volně žijící zvěře, na 90 tun

Nahrávám...
Nahrávám...