dnes je 15.7.2024

Input:

Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách

3.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1
Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách

redakce PotravinyInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR byla dne 26. května 2021 vydána vyhláška č. 204/2021 Sb., o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Účinnost vyhlášky byla stanovena na 1. ledna 2022.

Odůvodnění hlavních principů předpisu

Ustanovení § 9b odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon o potravinách") bylo poslední novelou zákona o potravinách umožněno uvádět na potravině informaci slovy "česká potravina", grafické znázornění stanovené prováděcím právním předpisem (logo "česká potravina") nebo jinou informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, pokud jde o potravinu stanovenou prováděcím právním předpisem, jejíž výroba proběhla na území České republiky.

Prováděcí právní předpis, který by stanovoval seznam potravin majících nárok být označeny výše uvedeným označením za podmínky, že byly vyrobeny v České republice, nebyl doposud přijat. Potraviny, vyrobené ze složek (surovin) nepěstovaných z klimatických důvodů v České republice, ale tradičně v České republice vyráběné, jako je čokoláda a výrobky z ní, káva a kávoviny nebo rýžové extrudované a pufované výrobky proto nebylo možné označovat jako českou potravinu.

Přijetím prováděcího právního předpisu je ustanovení § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách aplikovatelné a vybrané potraviny s historicky dlouholetou tradicí výroby v České republice mohou být označeny jako "česká potravina". Označení "česká potravina" je zavedené označení, které je spotřebiteli vyhledáváno při nákupu českých produktů. Vybrané, v České republice tradičně vyráběné potraviny, tak budou vyhláškou podpořeny umožněním nést spotřebiteli vyhledávané označení "česká potravina". Skutečnost, že vyhláškou č. 204/2021 Sb. vybrané potraviny ponesou označení česká potravina, bude jednoznačným přínosem pro výrobce těchto potravin s ohledem na větší poptávku po těchto potravinách spotřebiteli.

Komentář k jednotlivým ustanovením z aplikace ODok

§ 1 Seznam potravin

V tomto ustanovení jsou pod písmeny a) až l) uvedeny potraviny, jejichž výroba je v České republice historicky dlouhodobě tradiční a rozšířená, ale pro jejichž výrobu je nutné používat složky (suroviny), které nelze z objektivních důvodů na území České republiky získat (vypěstovat).

Tyto vyjmenované potraviny, pokud budou vyrobeny na území České republiky, tak mohou být v souladu se zákonem o potravinách označeny informací slovy "česká potravina", grafickým znázorněním stanoveným prováděcím právním předpisem nebo jinou informací zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny je Česká republika.

Čokoládou (hořkou čokoládou) je potravina vyrobená z kakaových součástí, přírodních sladidel, sladidel nebo jejich kombinací, přídatných látek nebo látek určených k aromatizaci, popřípadě z dalších složek, která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze č. 9 vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších předpisů.

Mléčnou čokoládou je potravina vyrobená z kakaových součástí, sladidel, mléka nebo mléčných výrobků, popřípadě z dalších složek, a která vyhovuje

Nahrávám...
Nahrávám...