dnes je 20.5.2024

Input:

Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

29.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.2
Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

redakce PotravinyInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 353/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 246/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, nabývá účinnosti dnem 1. října 2022.

Hlavním cílem novely veterinárního zákona je implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat ("právní rámec pro zdraví zvířat"), v platném znění, a na jeho základě vydaných nařízení Komise do právního řádu České republiky.

Novela veterinárního zákona však reaguje také na zcela novou právní úpravu v oblasti ekologického zemědělství, konkrétně na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, v platném znění, a na jeho základě vydaná nařízení Komise.

Podle dosavadní právní úpravy, obsažené v zákoně č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl v České republice orgánem provádějícím kontrolu dovozu produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí celní úřad. Podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848 se však dodržení podmínek a opatření pro dovoz ekologických produktů a produktů z přechodného období do Unie zjišťuje na stanovištích hraniční kontroly v souladu s čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 o úředních kontrolách. Úřední kontroly dovozu ekologických produktů a produktů z přechodného období z třetích zemí budou tedy nově v rozsahu své působnosti provádět Státní

Nahrávám...
Nahrávám...