dnes je 18.7.2024

Input:

Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat

3.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.2
Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat

redakce PotravinyInfo.cz

Dne 22. srpna 2019 byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna vyhláška č. 211/2019 Sb. , o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti. Následující text je výňatkem z materiálu z aplikace ODok.

Vyhláška byla vydána z důvodu přizpůsobení požadavků na způsob označování jatečně upravených těl jatečných zvířat právní úpravě obsažené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 , pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat.

Vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti. Tuto vyhlášku již nebylo možné novelizovat, protože došlo ke změně zmocňovacího ustanovení v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Vyhláška přizpůsobuje požadavky na způsob označování jatečně upravených těl jatečných zvířat tak, aby byla zachována funkčnost systému Integrovaného zemědělského registru, do kterého jsou zanášeny výsledky klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat. Předpis využívá možnosti stanovené čl. 8 odst. 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182, které umožňuje vnitrostátním předpisem stanovit doplňující požadavky na označování. Doplňující vnitrostátní požadavky jsou přenesené požadavky na označování z předcházející evropské legislativy. Nejedná se tedy o stanovení nových požadavků, ale o přenesení způsobu označování, které byly požadovány nařízením Komise (ES) 2008/1249 ze dne 10. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen.

Informace pro označování jatečně upravených těl jatečných zvířat jsou potřebné pro veterinární kontrolu a ověřování výsledků klasifikace inspektory Státní veterinární správy z Integrovaného zemědělského registru, z kterého jsou následně údaje použity i pro sestavování hlášení pro Evropskou unii.

Komentář k jednotlivým ustanovením vyhlášky:

§ 1 Předmět úpravy

Předmět úpravy byl zpracován podle čl. 48 odst. 2 Legislativních pravidel vlády.

§ 2 Vymezení některých pojmů

Pro účely této vyhlášky se vymezují pojmy související s požadavky na způsob označování jatečně upravených těl jatečných zvířat.

§ 3 Klasifikace a označení jatečně upravených těl jatečných prasat s přejímací hmotností od 60 do 120 kg

Ustanovení se týká způsobu klasifikace jatečných prasat a způsobu označení jatečně upravených těl jatečných zvířat s uvedením údajů na štítku, včetně výčtu informací, které jsou nezbytné na něm uvést. Pro klasifikaci jatečně upraveného těla skotu se používá standardní obchodní úprava podle předpisů

Nahrávám...
Nahrávám...