dnes je 17.7.2024

Input:

Základní bezpečnostní zásady při práci v potravinářství

30.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.11.5
Základní bezpečnostní zásady při práci v potravinářství

Ing. Miroslava Kopecká

  1. Pracovat pouze se zařízením a vykonávat jen ty činnosti, pro které zaměstnanci splňují kvalifikační požadavky.

  2. Dodržovat požadavky předpisů k zajištění BOZP. Dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti. Nerozptylovat svou pozornost a soustředit se na práci, nepřipustit nevhodné žertování na pracovišti.

  3. Dodržovat stanovené pracovní postupy.

  4. Řídit se pokyny, instrukcemi a místními provozními bezpečnostními předpisy, dodržovat stanovený pracovní režim.

  5. Používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky.

  6. Podrobit se předepsaným lékařským prohlídkám.

Nahrávám...
Nahrávám...