dnes je 15.7.2024

Input:

Zásady používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

30.7.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.7.4
Zásady používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

Ing. Pavel Petrů, Ing. Milan Tomeček a kolektiv autorů

Pro zaměstnance

  1. OOPP jsou prostředky určené k tomu, aby ses jejich používáním chránil před nebezpečí, která by mohla ohrozit tvůj život, bezpečnost nebo zdraví při práci.

  2. Vhodné jsou pouze ty ochranné prostředky, které byly schváleny příslušnou autorizovanou zkušebnou.

  3. Zkontroluj technický stav OOPP, nefunkční se nesmí používat. Drobnou denní údržbu ochranných prostředků proveď sám, ostatní závady oznam vedoucímu.

  4. Rozsah vybavení ochrannými prostředky musí odpovídat povaze práce a pracovním podmínkám

  5. Ochranný prostředek je zásadně určen pro osobni užívání. Pokud okolnosti vyžadují, aby tentýž ochranný prostředek používala více než jedna osoba, musí být učiněna příslušná opatření k tomu, aby toto používání nevytvářelo pro různé uživatele zdravotní nebo hygienický problém.

Pro zaměstnavatele

  1. Podmínky používání ochranných prostředků, zejména doby, po kterou jsou používány, musí být stanoveny na základě závažnosti rizika, četnosti rizika, pracovní zátěže a parametrů přiděleného ochranného prostředku dle zpracovaného seznamu.

  2. Ochranné prostředky musí zaměstnavatel

Nahrávám...
Nahrávám...