dnes je 21.6.2024

Input:

Zásady používání osobních ochranných pracovních prostředků

25.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.7.3
Zásady používání osobních ochranných pracovních prostředků

Ing. Pavel Petrů, Ing. Miloslav Kočí a kolektiv autorů

Pro zaměstnance

  1. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou prostředky určené k tomu, aby ses jejich používáním chránil před nebezpečím, která by mohla ohrozit tvůj život, bezpečnost nebo zdraví při práci.

  2. Vhodné jsou pouze ty osobní ochranné pracovní prostředky, které byly schváleny příslušnou autorizovanou zkušebnou.

  3. Zkontroluj technický stav osobních ochranných pracovních prostředků, nefunkční se nesmí používat.

  4. Drobnou denní údržbu osobních ochranných pracovních prostředků proveď sám, ostatní závady oznam vedoucímu.

  5. Rozsah vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky musí odpovídat povaze práce a pracovním podmínkám.

  6. Osobní ochranný pracovní prostředek je zásadně určen pro osobni užívání. Pokud okolnosti vyžadují, aby tentýž osobní ochranný pracovní prostředek používalo více osob, musí být učiněna příslušná opatření k tomu, aby toto používání nevytvářelo pro různé uživatele zdravotní nebo hygienický problém.

Pro zaměstnavatele

  1. Osobní ochranné pracovní prostředky se poskytují tehdy, nelze-li nebezpečí při práci vyloučit nebo dostatečně omezit technickými prostředky kolektivní ochrany nebo jinými vhodnými opatřeními, metodami a postupy organizace práce.

  2. Tam, kde existuje

Nahrávám...
Nahrávám...