dnes je 18.7.2024

Input:

Závazné posouzení

29.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Závazné posouzení

Ing. Martin Šabo

K čemu slouží závazné posouzení a jak podat žádost?

Na základě žádosti o závazné posouzení o určení evidované tržby je správce daně povinen vydat rozhodnutí o určení evidované tržby. Závazné posouzení slouží podnikateli. Umožňuje mu obrátit se oficiálně na Finanční úřad v případě, že i po prostudování dostupných zdrojů informací má pochybnosti, zda má určitou platbu evidovat či nikoliv. Na základě žádosti podnikatele vydá Finanční úřad rozhodnutí, ve kterém stanoví – ano, tato tržba se musí/nemusí evidovat, popř. tato tržba se eviduje v běžném/zjednodušeném režimu. Takové rozhodnutí je závazné; ať přijde na kontrolu Finanční nebo Celní správa, obsah rozhodnutí o určení evidované tržby musí respektovat.

Jak na to?

  • Podnikatel sepíše žádost.

  • Žádost je podáním podle daňového řádu.

  • Žádost lze podat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou.

  • Podání musí být adresováno věcně a místně příslušnému správci

Nahrávám...
Nahrávám...