dnes je 15.7.2024

Input:

Zdravotní a výživová tvrzení 2021

11.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:53:15

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin stanoví harmonizovaná pravidla pro používání výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin a v reklamních sděleních.

Kapitoly videa

Aby byla aplikace tohoto nařízení co nejvíce jednotná, vznikl na ve Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) rozsáhlý materiál Vodítka SZPI pro kontrolu zdravotních a výživových tvrzení, který jednoduchou formu stanoví postup pro posuzování těchto tvrzení.

Zvláštní skupinou jsou pak tzv. léčebná tvrzení, která přikládají potravině vlastnosti léčby či prevence a jsou pro používání u potravin zcela zakázaná.

Hlavním cílem on-line semináře je:

  • Uvést legislativní požadavky na výživová a zdravotní tvrzení o potravinách.
  • Seznámit účastníky s kontrolní praxí SZPI na tomto úseku.
  • Prodiskutovat soudní rozsudky týkající se neoprávněného používání některých tvrzení.

Lektor

Ing. Miriam Bellofattová

Ing. Miriam Bellofattová

byla  v  letech  2010  a  2011  členem  Národní kontaktní místa systému rychlého varování (RASFF) na SZPI a pravidelně se účastnila jednání pracovní skupiny pro RASFF tvořené zástupci členských států a EK. V letech 2012 až 2015 pracovala na Ústředním inspektorátu SZPI v Brně jako metodik pověřený metodickým řízením kontrolní činnosti v rámci SZPI pro obor  zdravotních  a  výživových  tvrzení  na  potravinách  a  kontroly  prodeje potravin  na  internetu.  V  současné  době  pracuje  jako  vedoucí  oddělení metodiky. Je členem dvou pracovních skupin EK –pro zdravotní tvrzení a pro posílení prosazování legislativy EU v oblasti prodeje potravin na internetu.

Nahrávám...
Nahrávám...