Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů

26.3.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.2
Zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů

Ing. Bedřich Škopek, CSc.

Vyhláška č. 34/2013 Sb., o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů z krokodýlů, řeší déle trvající vakuum v národní legislativě na úseku farmového chovu krokodýlů pro komerční účely, např. na jižní Moravě.

Porážky těchto zvířat byly provázeny složitým zajišťováním schvalování a dohledu. Vyhláška tedy nastolila běžný režim obdobný jiným hospodářským a farmově chovaným zvířatům. V rámci specifických podmínek a požadavků odpovídajících příslušným evropským předpisům se tím problematika porážek krokodýlů a uvádění krokodýlího masa do oběhu pro chovatele i ostatní zúčastněné strany velmi usnadnily a zjednodušily.

Vyhláška byla vydána na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Zveřejněna byla ve Sbírce zákonů v částce 16 dne 18. 2. 2013. Účinná je od 1. 3. 2013.

V souladu s nařízeními č. 852/2004/ES a 853/2004/ES upravuje předpis způsob přípravy a porážky krokodýlů. Dále upřesňuje veterinární a hygienické požadavky na zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty z krokodýlů, jejich technické konstrukce a vybavení a současně specifikuje veterinární vyšetřování krokodýlů a produktů z nich včetně uvolňování do oběhu.

§ 2 Vymezení pojmů

Ve smyslu definice pojmu krokodýl se jedná o zvířata odchovaná v zajetí na chovných farmách, splňující požadavky nařízení č. 338/97/ES. Krokodýlím masem určeným k výživě lidí se přitom rozumí příčně pruhovaná kosterní svalovina pocházející z krokodýla.

§ 3 Požadavky na vybavení jatek

Přestože podmínky a požadavky na vybavení a provoz jatek pro porážení jatečních/hospodářských zvířat jsou stanoveny příslušnými veterinárními předpisy, v případě krokodýlů vyhláška upřesňuje a specifikuje některé úkony a postupy pro porážení krokodýlů.

§ 5 Požadavky na bourárny

Obdobně jako u předchozího vybavení jatečné porážky zde specifikuje vyhláška požadavky na bourárny (prostory, kde se tělo dělí na menší části, odděluje maso od kostry a dále porcuje). Základní požadavky stanoví nařízení č. 853/2004/EU.

§ 6 Hygiena bourání a vykosťování

Jedním z důležitých požadavků je, aby celý proces od porážky zvířete přes bourání, vykosťování, ořezávání, krájení na plátky či kostky, první či další balení byl ukončen nejpozději do 24 hod. Teplota masa nesmí

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: