dnes je 15.7.2024

Input:

Zpracování živočišných produktů na farmě: Úvod do problematiky

18.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1
Zpracování živočišných produktů na farmě: Úvod do problematiky

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

Prodej potravin v super- a hypermarketech v České republice se, i přes ujišťování jejich public relations o prodeji výrobků vysoké kvality všem zákazníkům, zaměřuje na získání a udržení co největšího podílu na trhu. Z tohoto důvodu se v jejich regálech objevují velice často potraviny, jejichž výrobci porušují legislativní předpisy. Záměrně neuvádím, že je nesplňují, neboť dodavatelé si jsou velmi často vědomi, že se dostávají do sporu se zákony a vyhláškami. Vede je k tomu snaha o udržení se na trhu. Vzhledem k přebytku výrobních kapacit (přestože mnoho výrobců své provozovny uzavřelo), který se v ČR pohybuje kolem 20 %, a k nedostatečné kontrolní činnosti na konci minulého století, měly tuto svou pozici velmi usnadněnu. Pomáhal k tomu i postoj zákazníků, kteří se o kvalitu potravin příliš nezajímali. Svědčí o tom mimo jiné i situace, jež byla v Evropě v období problematiky spojené s výskytem onemocnění BSE u skotu. Zatímco v Německé spolkové republice došlo po objevení prvního nakaženého kusu okamžitě k propadu trhu s hovězím masem o 90 %, čeští spotřebitelé jako by výskyt vůbec nezaregistrovali (propad obchodu s hovězím masem byl pouze ve výši cca 10 %).

Naštěstí se situace v poslední době mění. Vyšší aktivita kontrolních orgánů a zájem zákazníků o kvalitu potravin otevírá trh pro výrobce potravin s vyšší kvalitou a jsou ochotni tuto vyšší kvalitu i zaplatit (byť je kupní síla v současné době velmi omezována stávající finanční krizí).

Evropská unie měla podporu malých výrobců legislativně podchycenu (SANCO/1513/2005, REV. 1 – ze dne 8. 9. 2005, návrh implementace nařízení č. 852/2004/ES ), ale v českých zákonech a vyhláškách se o organizaci výroby a

Nahrávám...
Nahrávám...