dnes je 17.7.2024

Input:

Zpráva o uplatňování právního rámce pro výrobky v hotovém balení

29.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2
Zpráva o uplatňování právního rámce pro výrobky v hotovém balení

Evropská komise

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o uplatňování právního rámce pro výrobky v hotovém balení: směrnice 75/107/EHS, 76/211/EHS a 2007/45/ES

1. Úvod

Tato zpráva se zabývá hodnocením tří směrnic, které tvoří právní rámec pro výrobky v hotovém balení:

  • směrnice 75/107/EHS 1 o lahvích používaných jako odměrné obalové nádoby, která stanoví volný oběh láhví s označením "3",

  • směrnice 76/211/EHS 2 o zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu, která se týká množství vyznačeného na výrobcích v hotovém balení a zárukami volného oběhu výrobků v hotovém balení s označením "e" a

  • směrnice 2007/45/ES 3 o jmenovitých množstvích výrobků v hotovém balení, která členským státům zakazuje regulovat velikost balení/láhví do 10 l nebo 10 kg a stanoví povinné velikosti EU pro vína a lihoviny, přičemž se vztahuje na všechny výrobky v hotovém balení.

Ustanovení čl. 9 odst. 1 směrnice 2007/45/ES vyžaduje, aby Komise předložila Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování a dopadech této směrnice. Vzhledem k tomu, že tyto tři směrnice spolu úzce souvisí, bylo v roce 2014 rozhodnuto, že je vhodné využít dané příležitosti a provést v rámci programu Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT ) 4 hodnocení jejich fungování a přiměřenosti jako balíčku.

Uplatňování směrnice 75/107/EHS nebylo dosud nikdy hodnoceno. Uplatňování směrnice 76/211/EHS bylo hodnoceno v roce 2005. Směrnice 2007/45/ES byla přijata v návaznosti na hodnocení uplatňování směrnic 75/106/EHS a 80/232/EHS, které zrušila.

2. Velikost trhu

Na výrobky v hotových obalech připadá odhadem 170 miliard EUR v obratu a zhruba 34 miliard EU v přidané hodnotě v rámci celé EU. Představuje to 12 % celkové přidané hodnoty v hlavních odvětvích, ve kterých se vyskytují (potraviny a nápoje, krmiva pro domácí zvířata, chemické látky, barviva a hnojiva, detergenty, kosmetické přípravky a výroba skleněných lahví), což je ekvivalent 0,3 % HDP EU. V těchto odvětvích působí okolo 300 000 společností, z nichž většina jsou malé a střední podniky každý s průměrným počtem 17,7 zaměstnance. V rámci těchto odvětví je na plný pracovní úvazek zaměstnáno odhadem 640 000 osob zabývajících se výrobky v hotovém balení; což představuje 0,3 % zaměstnanosti EU.

3. Hodnocené směrnice

Cílem těchto tří směrnic je umožnit volný oběh výrobků v hotovém balení, a podpořit tak růst trhu a konkurenceschopnost průmyslu EU. Koordinovaný dozor nad trhem zajišťuje, že kupující obdrží množství vyznačené na balení, což přispívá k blahobytu spotřebitelů. Deregulace velikostí zlepšila výběr pro spotřebitele, zatímco výjimka ve formě pevně stanovených velikostí obalů EU pro víno a lihoviny chrání malé a střední podniky před nadměrnou poptávkou po jiných velikostech láhví, a tudíž zlepšuje hospodářskou soutěž.

Směrnice 75/107/EHS se týká odměrných obalových láhví pro (alkoholické) nápoje. Obsahuje "dobrovolnou harmonizaci", tj. výrobci si mohou zvolit, zda ji použijí, či nikoliv. Po výrobcích požaduje, aby se v předstihu zaregistrovali u příslušných orgánů, ukládá povinnosti, pokud jde o přesnost a označování, a přináší orgánům dozoru nad trhem postup pro statistickou kontrolu obsahu láhve. Zaručuje volný oběh láhví označených "obráceným písmenem epsilon" (označení "3") a je široce používána pro skleněné láhve a sklenice.

Směrnice 76/211/EHS se týká množství vyznačeným na výrobcích v hotovém balení, které jsou vyráběny bez přítomnosti spotřebitele. Rovněž obsahuje "dobrovolnou harmonizaci", neboť výrobci/dovozci si mohou zvolit, zda ji použijí, či nikoliv. Ukládá povinnosti, pokud jde o přesnost a označování, a přináší orgánům dozoru nad trhem postup pro statistickou kontrolu množství výrobku v hotovém balení. Zaručuje volný oběh výrobků v hotových balení označených "písmenem e" (označení "e") a je široce používána pro láhve prodávané v supermarketech a prodejnách pro kutily.

Směrnice 2007/45/ES členským státům zakazuje regulovat velikost balení/láhví do 10 l nebo 10 kg a stanoví povinné velikosti EU pro běžné prodávané objemy vín a lihovin. V roce 2013 skončilo období postupného ukončování

Nahrávám...
Nahrávám...