Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.14
Zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Nařízením (EU) č. 609/2013 byl omezen výčet potravin pro zvláštní výživu pouze na potraviny určené pro kojence a malé děti, potraviny pro zvláštní lékařské účely a potraviny k náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. Pojem „potraviny pro zvláštní výživu” byl zrušen. Toto nařízení je poměrně obecné a požadavky na jednotlivé skupiny potravin jsou doplněny a rozšířeny samostatnými předpisy. Dosud byly upraveny požadavky na složení a informace, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí (nařízení (EU) 2016/127) a zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely (nařízení (EU) 2016/128).

Nyní bylo vydáno nařízení (EU) č. 2017/1798, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti je složitý výrobek se speciálním složením pro dospělé osoby s nadváhou nebo trpící obezitou, které hodlají dosáhnout snížení hmotnosti. Základní složení výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, musí splňovat denní výživové požadavky dospělých osob s nadváhou nebo trpících obezitou v dobrém zdravotním stavu, a to v souvislosti s nízkoenergetickou výživou ke snižování hmotnosti, jak byly prokázány obecně uznávanými vědeckými poznatky. Jedná se tedy o potraviny speciálně vyrobené pro používání při nízkoenergetické dietě ke snižování hmotnosti, které při používání pokynů PPP plně nahrazují celodenní stravu. Aby se zamezilo možné záměně v rámci potravin pro regulaci hmotnosti uváděných na trh jako dílčí (nikoli celodenní) náhrada stravy, jsou tvrzení používaná pro tento typ potravin schvalovaná pouze podle nařízení (ES) č. 1924/2006.

Nařízení (EU) č. 2017/1798 stanoví tyto zvláštní požadavky týkající se výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti:

a) požadavky na složení;

b) požadavky na označování, obchodní úpravu a reklamu;

c) požadavky na oznamování při uvádění výrobku na trh.

Výrobky, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, mohou být uváděny na trh pouze tehdy, pokud jsou v souladu s tímto nařízením. Součástí názvu výrobku je údaj „náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti”. Požadavky na složení (základní složky a vitamíny a minerální látky) jsou stanoveny v příloze I a další specifikace pak v příloze II (požadavky na aminokyseliny) nařízení. Výrobky, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, mohou obsahovat jiné složky než látky uvedené v příloze I, pouze pokud byla jejich vhodnost prokázána obecně uznávanými vědeckými poznatky.

Článek 4 uvádí zvláštní požadavky na informace o těchto potravinách. Obecné povinné údaje týkající se označování jsou dány nařízením (EU) č. 1169/2011. Kromě nich se uvádějí ještě tyto další povinné údaje:

a) upozornění, že výrobek je určen pouze pro zdravé dospělé osoby s nadváhou nebo trpící obezitou, které hodlají dosáhnout snížení hmotnosti;

b) upozornění, že těhotné nebo kojící ženy, dospívající nebo osoby se zdravotními potížemi by výrobek neměli používat bez porady se zdravotnickým pracovníkem;

c) upozornění na význam dodržování přiměřeného denního příjmu tekutin;

d) upozornění, že výrobek zajišťuje přiměřené denní množství veškerých základních živin, je-li používán v souladu s návodem k použití;

e) upozornění, že zdravé osoby s nadváhou nebo trpící obezitou by bez porady se zdravotnickým pracovníkem neměly výrobek používat déle než osm týdnů nebo opakovaně po dobu kratší;

f) případně návod k vhodné přípravě a upozornění na význam dodržení tohoto návodu;

g) upozornění, že potravina může mít projímavé účinky, zajišťuje-li výrobek při správném použití podle návodu výrobce příjem polyalkoholů v denní dávce více než 20 g;

h) upozornění, že je nutno se poradit se zdravotnickým pracovníkem o možnosti doplnění výrobku vlákninou, není-li vláknina do výrobku přidaná.

Je nezbytné uvádět výživové údaje výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, aby bylo zajištěno, že je odpovídajícím způsobem používají jak dospělé osoby s nadváhou nebo trpící obezitou, které