dnes je 12.4.2021

Nejnovější

Deriváty hydroxyanthracenu zakázány v nařízení o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin

9.4.2021, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Deriváty hydroxyanthracenu zakázány v nařízení o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin... Aloe-emodin, emodin, přípravky z listu druhu Aloe a danthron podléhají nově zákazu použití v potravinách. V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2021/468 ze dne 18. března 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o botanické ...

Jak na označování obsahu živin při proměnlivém složení výrobkuGaranceQ&A

8.4.2021, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Je povoleno uvádět maximální energetickou hodnotu a maximální obsah živin (bílkovin, sacharidů, tuků) u výrobků určených pro zvláštní výživu nebo musí být tento údaj přesný? Existují přípustné odchylky od uváděných hodnot? U některých masných výrobků nelze vždy 100% zajistit totožné složení (především ...

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v živočišných produktech loni dále klesal

7.4.2021, Zdroj: Státní veterinární správa ČR

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v živočišných produktech loni dále klesalStátní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci provedla bezmála 93 000 vyšetření na obsah reziduí a…

Vyhlášení osmého ročníku soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“

6.4.2021, Zdroj: Potravinářská komora ČR

Vyhlášení osmého ročníku soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlašují v roce 2021 již osmý ročník soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“.

Pravidla pro kontrolní orgány na úseku ekologického zemědělstvíGaranceQ&A

6.4.2021, Ing. Anna Mládková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Která legislativa nebo metodika stanoví konkrétně postup kontrolních orgánů ekologického zemědělství? Jak se stanoví termíny řádných kontrol? Existuje lhůta pro vystavení biocertifikátu od provedení kontroly? Jaká je platnost biocertifikátu od provedení kontroly? Stala se nám situace, kdy byla naše ...

Oznamovací povinnost - materiály a předměty určené pro styk s potravinami

5.4.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Oznamovací povinnost - materiály a předměty určené pro styk s potravinamiPodle § 26 odst. 5 a 6 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami povinen písemně oznámit zahájení, změnu…

Zásady k druhé výzvě DP Agricovid potravinářství

5.4.2021, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Zásady k druhé výzvě DP Agricovid potravinářstvíZásady, kterými se na základě rozpočtových pravidel stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci druhé výzvy dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ.

více článků
Nejčtenější

Normy ČSN pro potraviny 3/2021

12.3.2021, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro potraviny 3/2021... Nové ČSN pro výrobu potravin a související aspekty vydané v březnu 2021. ČSN EN ISO 660 Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti Tento dokument specifikuje tři metody (dvě titrační a jednu potenciometrickou) pro stanovení kyselosti v živočišných a rostlinných tucích ...

Změna obchodních norem v odvětví ovoce a zeleniny

29.3.2019, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Změna obchodních norem v odvětví ovoce a zeleninyNovela prováděcího nařízení k obchodním normám zlepšuje sledovatelnost producentů. Dále usnadňuje třetím zemím v zájmu obchodu a snížení administrativní zátěže vydávání osvědčení o shodě pro veškeré ovoce a zeleninu.

Pokyny k označování původu primární složky

17.6.2020, Zdroj: FoodDrinkEurope

Pokyny k označování původu primární složkySdružení FoodDrinkEurope, EuroCommerce a Primary Food Processors aktualizovali vodítko, jehož cílem je pomoci provozovatelům potravinářských podniků (jak malým a středním podnikům, tak velkým společnostem) a zákonodárcům členských zemí pochopit přijatá…

Stanovení přípustných odchylek od nutričních hodnot uváděných na etiketě

15.5.2015, Zdroj: Evropská komise

Pokyny Komise EU pro příslušné orgány pověřené kontrolou shody s právními předpisy s ohledem na stanovení přípustných odchylek od nutričních hodnot uvedených na etiketě.

Prodej konopných produktůGaranceQ&A

21.3.2019, UniConsulting, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pod které legislativní předpisy spadá prodej konopných (CBD) potravinářských produktů? Smějí být na trh uváděny produkty s obsahem THC pod 0,2 %? UniConsulting Konopí seté (Cannabis sativa L.) je rostlinou, která má své zastoupení i v potravinářství. Pro výrobu potravin lze použít listy a semena rostliny ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

VDA Uvedení na trh a péče o zákazníka

14.4.2021, On-line, Ing. Jaroslav Schwarz

Seminář je určený organizacím z automobilového průmyslu a jejich dodavatelům, kteří implementují analýzy vadných dílů z provozu. Po prvním vydání svazku VDA Analýza vadných dílů z provozu z roku 2009 a standardu auditu z roku 2011 došlo k zásadnímu přepracování a sloučení obou publikací. Vydání z roku 2018 přináší aktualizaci a optimalizaci se zohledněním shromážděných zkušeností s aplikací tohoto procesu v posledních letech. Změny v IATF 16949:2016 a VDA 6.3 vyžadují od dodavatelů již v procesu návrhu a vývoje vypracování konceptu záruční analýzy dílů z provozu. Zvláště při náběhu nových vozů a systémů musí probíhat analýza tak rychle a účinně, aby bylo možné včas odstranit slabiny konceptu a výpadky funkce. Proces analýzy vadných dílů z provozu („z pole“) musí být kromě toho integrován do systému managementu dodavatele a musí obsahovat rozhraní k ostatním procesům jako např. bezpečnost produktu (sledování trhu).

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

20.4.2021, On-line, Ing. Zdeněk Šenovský

On-line seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Zdravotní a výživová tvrzení

11.5.2021, On-line, Ing. Miriam Bellofattová

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin stanoví harmonizovaná pravidla pro používání výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin a v reklamních sděleních.

Výpočtové modelování pro začátečníky

14.5.2021, On-line, Ing. Petr Vosynek, Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení z hlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat v komerčních (občas i nekomerčních) programech, je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky, většinou vysvětleno není.

Výpočtové modelování pro pokročilé

21.5.2021, On-line, Ing. Petr Vosynek, Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení z hlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat v komerčních (občas i nekomerčních) programech je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky většinou vysvětleno není.

PotravinyInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Výroba a prodej potravin

Předpis Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu 6.3.2021 27.10.2022
Zákon o odpadech 1.1.2021 -
Zákon o obalech 1.1.2021 -

Zákon o ochraně veřejného zdraví

27.2.2021 27.4.2021, 1.1.2022

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

20.5.2020 1.1.2022
Zákon o veterinární péči 1.1.2021 1.1.2022
Spolupracujeme

Nahrávám...
Nahrávám...