dnes je 9.12.2022

Víceletý kontrolní program na období 2021-2025

4.11.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Víceletý kontrolní program na období 2021-2025Komise EU upravila program kontrol, jež se mají v období 2021–2025 provádět v členských státech v oblastech, jichž se týká nařízení o úředních kontrolách.

EFSA: Návrh stanoviska k přítomnosti nitrosaminů v potravinách

2.11.2022, Zdroj: EFSA

EFSA: Návrh stanoviska k přítomnosti nitrosaminů v potravináchPanel EFSA pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k rizikům pro zdraví lidí v souvislosti s přítomností nitrosaminů v…

Nové maximální limity dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v některých potravinách

31.10.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Nové maximální limity dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v některých potravináchKomise upravila přílohu nařízení, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách.

Evropské a národní orgány chrání zdraví spotřebitelů v oblasti bezpečnosti potravin již od roku 2002

13.10.2022, Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin

Evropské a národní orgány chrání zdraví spotřebitelů v oblasti bezpečnosti potravin již od roku 2002Evropské a národní orgány chrání od roku 2002 zdraví spotřebitelů v rámci systému bezpečnosti potravin EU

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2023-2025

11.10.2022, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2023-2025V souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 se v následujícím dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky 2023–2025.

Ve Zlínském kraji získaly Regionální potravinu Baby Beef párek a bio sýr Bokovník

5.10.2022, Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond

Ve Zlínském kraji získaly Regionální potravinu Baby Beef párek a bio sýr BokovníkPředposlední předávání Regionální potraviny se odehrálo tuto sobotu. Během Dne Zlínského kraje si pro ocenění přišlo osm producentů úspěšných výrobků, mezi jinými například Šárka Šusteková za bio zrající sýr Bokovník nebo Petra Malá za škvarkové…

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2021

27.9.2022, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2021Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2021.

Návrh vědeckého stanoviska EFSA k horní tolerovatelné hranici příjmu selenu

16.9.2022, Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin

Návrh vědeckého stanoviska EFSA k horní tolerovatelné hranici příjmu selenuOddělení EFSA pro výživu a inovace potravin zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k tolerovatelné horní hranici příjmu (UL) selenu. Tento dokument přehodnocuje bezpečnost užívání selenu a uvádí revidované…

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2021

14.9.2022, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2021Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal výroční zprávu o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2021.

Monitorování perfluoralkylovaných látek v potravináchGarance

13.9.2022, Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potraviny Čechů často obsahují rakovinotvorné plísně, ukázal to Cílený monitoring hygienické a zdravotní nezávadnosti

5.9.2022, Zdroj: Státní zdravotní ústav

Potraviny Čechů často obsahují rakovinotvorné plísně, ukázal to Cílený monitoring hygienické a zdravotní nezávadnostiSledování bezpečnosti potravin a výživy patří k důležitým prvkům ochrany veřejného zdraví. Takzvanému monitorování dietární expozice populace se Státní zdravotní ústav věnuje už od roku 1993. Dílčí výsledky za rok 2021 prokázaly u některých druhů potravin…

Maximální limity ochratoxinu A v některých potravinách

16.8.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Maximální limity ochratoxinu A v některých potravináchNovela nařízení, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, upravuje limity pro obsah ochratoxinu A v některých potravinách.

Maximální limit pro kyselinu kyanovodíkovou v určitých potravinách

12.8.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Maximální limit pro kyselinu kyanovodíkovou v určitých potravináchNovela nařízení, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, upravuje limity pro obsah kyseliny kyanovodíkové.

Monitorování rtuti v rybách, korýších a měkkýšíchGarance

9.8.2022, Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Včely a pesticidy: Návrh aktualizovaných vodítek pro hodnocení rizik

19.7.2022, Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin

Včely a pesticidy: Návrh aktualizovaných vodítek pro hodnocení rizikEvropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu pokynů pro hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin pro včely, které se týkají včel medonosných, čmeláků a samotářských…

Přehled nařízení EU: Kontaminanty v potravináchGarance

12.7.2022, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/741 ze dne 13. května 2022 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2023, 2024 a 2025 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na…

Víceletý kontrolní program pro rezidua pesticidů v letech 2023-2025

16.6.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Víceletý kontrolní program pro rezidua pesticidů v letech 2023-2025Nové nařízení stanoví, z jakých potravin a kolik vzorků pro analýzy obsahu reziduí pesticidů musejí členské státy každý rok odebrat.

Stanovisko EFSA k bezpečnosti CBD jako nové potraviny

8.6.2022, Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin

Stanovisko EFSA k bezpečnosti CBD jako nové potravinyVědečtí pracovníci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) nemohou v současné době potvrdit bezpečnost kanabidiolu (CBD) jako nové potraviny z důvodu nedostatku dat a přetrvávajících potenciálních rizik spojených s příjmem…

Výroční zpráva Státní veterinární správy za rok 2021

3.6.2022, Zdroj: Státní veterinární správa ČR

Výroční zpráva Státní veterinární správy za rok 2021Publikace přináší detailní pohled na působnost a činnost Státní veterinární správy v roce 2021. Součástí publikace jsou také výsledky odborných činností úřadu za rok 2021.

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v roce 2021

9.5.2022, Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v roce 2021Výsledky pravidelného monitoringu půd, kalů, sedimentů a krmiv prováděného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně, Sekcí zemědělských vstupů v roce…

Kontroly Potravinářské inspekce v r. 2021: 3 202 nevyhovujících šarží, pochybení převažují u potravin z dovozu

2.5.2022, Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Kontroly Potravinářské inspekce v r. 2021: 3 202 nevyhovujících šarží, pochybení převažují u potravin z dovozuStátní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v roce 2021 celkem 44 218 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových…

Monitorování přítomnosti glykoalkaloidů v bramborách a výrobcích z bramborGarance

26.4.2022, Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Monitorování přítomnosti toxinů Alternaria v potravináchGarance

19.4.2022, Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Maximální limity rtuti v rybách a soli

15.4.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Maximální limity rtuti v rybách a soliKomise upravila formou nařízení limity pro rtuť v rybách a přejala limit pro sůl z Codex Alimentarius.

Monitorování přítomnosti furanu a alkylfuranů v potravináchGarance

12.4.2022, Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pesticidy v potravinách: úřad EFSA zveřejnil souhrnnou zprávu

11.4.2022, Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin

Pesticidy v potravinách: úřad EFSA zveřejnil souhrnnou zprávuNejnovější výroční zpráva úřadu EFSA o reziduích pesticidů v potravinách zahrnuje více než 88 000 vzorků potravin odebraných v Evropské unii v roce 2020. Analýza výsledků ukazuje, že 94,9 % vzorků spadá do zákonem povolených množství reziduí pesticidů. Z…

Vysokotlaké zpracování potravin: bezpečnost bez kompromisů v kvalitě

30.3.2022, Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin

Vysokotlaké zpracování potravin: bezpečnost bez kompromisů v kvalitěVysokotlaké zpracování potravin (high pressure processing, HPP) je účinné v ničení škodlivých mikroorganismů a nepředstavuje žádné zvláštní obavy z hlediska bezpečnosti potravin při srovnání s jinými technologiemi. To jsou dva ze závěrů vědeckého stanoviska,…

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v potravinovém řetězci loni dále klesal

29.3.2022, Zdroj: Státní veterinární správa ČR

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v potravinovém řetězci loni dále klesalStátní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci provedla více než 95 000 vyšetření na obsah reziduí…

Hrozí globální výpadky potravin. EU už se připravuje, chce podpořit evropskou produkci

29.3.2022, Zdroj: EurActiv.cz

Hrozí globální výpadky potravin. EU už se připravuje, chce podpořit evropskou produkciRuský útok na Ukrajinu může dopadnout na globální obchod se zemědělským zbožím. Evropská unie už přišla s plánem, jak se vyhnout nejhoršímu scénáři a zabránit nedostatku potravin. Spolehnout se chce na domácí…

Nutrivigilance - zpráva za rok 2021

23.3.2022, Zdroj: Státní zdravotní ústav

Nutrivigilance - zpráva za rok 2021Do systému bylo za rok 2021 nahlášeno celkem 13 případů nežádoucích účinků (NÚ) po konzumaci potravin včetně doplňků stravy (DS).

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2021

22.3.2022, Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2021Přehled sourhnných zpráv Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) týkajících se pravidelných plánovaných kontrol cizorodých látek v potravinách.

Bezpečnost potravin: EU a USA obnovují obchodování s mlži

7.2.2022, Zdroj: Evropská komise

Bezpečnost potravin: EU a USA obnovují obchodování s mlžiOd konce tohoto měsíce bude mezi EU a USA obnoveno obchodování s měkkýši, jako jsou slávky, mlži, ústřice a hřebenatkovití. Dva členské státy EU (Španělsko a Nizozemsko) budou moci vyvážet měkkýše do USA a dva státy USA (Massachusetts a Washington) je budou…

Publikace ČTPP: Obiloviny v lidské výživě - Inovace a nové trendy v cereální technologii

28.1.2022, Zdroj: Food Standards Agency

Publikace ČTPP: Obiloviny v lidské výživě - Inovace a nové trendy v cereální technologiiOdborná publikace České technologické platformy pro potraviny, Potravinářské komory ČR a Centra zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací.

Konec oxidu titaničitého jako potravinářské přídatné látky

19.1.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Konec oxidu titaničitého jako potravinářské přídatné látkyNovým nařízením se odebírá oxid titaničitý se seznamu povolených aditivních látek. Výrobci mají půl roku jako přechodné období. V léčivých výrobcích bude nadále povolen, dokud se nenajde vhodná…

Pokyny pro prevenci přenosu COVID-19 v potravinářských provozech

12.1.2022, Zdroj: Organizace pro výživu a zemědělství (FAO)

Pokyny pro prevenci přenosu COVID-19 v potravinářských provozechOrganizace pro výživu a zemědělství (FAO) vydala aktualizované pokyny pro výrobce potravin týkající se zamezení šíření koronaviru ve výrobních provozech.

Strategie bezpečnosti potravin do roku 2030

10.1.2022, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Strategie bezpečnosti potravin do roku 2030Již od roku 2001 jsou základními řídícími dokumenty České republiky v oblasti bezpečnosti potravin strategie bezpečnosti potravin. V současné době platí již šestá strategie, Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030, schválená usnesením vlády České…

Zvláštní pravidla týkající se úředních kontrol, pokud jde o postupy odběru vzorků pro stanovení reziduí pesticidů v potravinách a krmivech

7.1.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Zvláštní pravidla týkající se úředních kontrol, pokud jde o postupy odběru vzorků pro stanovení reziduí pesticidů v potravinách a krmivechVýskyt a závažnost nedávných nehod v odvětví potravin oznámených prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva si vyžádal úpravu seznamu krmiv a potravin jiného než živočišného původu podléhajícím zesíleným úředním kontrolám na určeném…

Datum spotřeby vs. minimální trvanlivost z pohledu právní úpravy

27.12.2021, Zdroj: PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.

Datum spotřeby vs. minimální trvanlivost z pohledu právní úpravyAktuálně diskutovaným tématem v oblasti potravinářského práva na půdě příslušných orgánů EU je mimo jiné otázka revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen…

Mezinárodní školení pro bezpečnější potraviny 2022

7.12.2021, Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin

Mezinárodní školení pro bezpečnější potraviny 2022Další ročník školení se uskuteční virtuálně v březnu 2022.

Pozvánka PK ČR na výroční konferenci v rámci svého partnerství v projektu FoodSafety4EU.

6.12.2021, Zdroj: Potravinářská komora ČR

Pozvánka PK ČR na výroční konferenci v rámci svého partnerství v projektu FoodSafety4EU.Dne 15. prosince proběhne on-line setkání s titulem „Towards the EU Food Safety Forum: shaping together the new collaborative platform“.

Prováděcí předpisy k zákonu o potravináchGarance

16.11.2021, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 397/2021 Sb., o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány.

Jak nárůst e-commerce ovlivňuje marketing potravinářských produktů v USA

15.11.2021, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Jak nárůst e-commerce ovlivňuje marketing potravinářských produktů v USAPandemie Covid-19 bezpochyby změnila způsob, jakým Američané nakupují potraviny. Od důrazu na „zdravé“ potraviny, až po oživení prodejů mražených polotovarů a hotových…

Nahrávám...
Nahrávám...