dnes je 8.8.2022

Včely a pesticidy: Návrh aktualizovaných vodítek pro hodnocení rizik

19.7.2022, Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin

Včely a pesticidy: Návrh aktualizovaných vodítek pro hodnocení rizikEvropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu pokynů pro hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin pro včely, které se týkají včel medonosných, čmeláků a samotářských…

Přehled nařízení EU: Kontaminanty v potravináchGarance

12.7.2022, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/741 ze dne 13. května 2022 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2023, 2024 a 2025 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na…

Ve Zlínském kraji mají nominaci na Regionální potravinu sýr Bokovník a škvarkové tyčinky

24.6.2022, Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond

Ve Zlínském kraji mají nominaci na Regionální potravinu sýr Bokovník a škvarkové tyčinkyDalší kolo letošní Regionální potraviny se odehrálo ve Zlínském kraji, kde se o ni ucházelo 197 výrobků od 38 producentů. Nominaci nakonec získaly například bio zrající sýr Bokovník Šárky Šustekové a škvarkové tyčinky Petry Malé. Slavnostní předání ocenění…

Víceletý kontrolní program pro rezidua pesticidů v letech 2023-2025

16.6.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Víceletý kontrolní program pro rezidua pesticidů v letech 2023-2025Nové nařízení stanoví, z jakých potravin a kolik vzorků pro analýzy obsahu reziduí pesticidů musejí členské státy každý rok odebrat.

Stanovisko EFSA k bezpečnosti CBD jako nové potraviny

8.6.2022, Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin

Stanovisko EFSA k bezpečnosti CBD jako nové potravinyVědečtí pracovníci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) nemohou v současné době potvrdit bezpečnost kanabidiolu (CBD) jako nové potraviny z důvodu nedostatku dat a přetrvávajících potenciálních rizik spojených s příjmem…

Výroční zpráva Státní veterinární správy za rok 2021

3.6.2022, Zdroj: Státní veterinární správa ČR

Výroční zpráva Státní veterinární správy za rok 2021Publikace přináší detailní pohled na působnost a činnost Státní veterinární správy v roce 2021. Součástí publikace jsou také výsledky odborných činností úřadu za rok 2021.

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v roce 2021

9.5.2022, Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v roce 2021Výsledky pravidelného monitoringu půd, kalů, sedimentů a krmiv prováděného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně, Sekcí zemědělských vstupů v roce…

Kontroly Potravinářské inspekce v r. 2021: 3 202 nevyhovujících šarží, pochybení převažují u potravin z dovozu

2.5.2022, Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Kontroly Potravinářské inspekce v r. 2021: 3 202 nevyhovujících šarží, pochybení převažují u potravin z dovozuStátní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v roce 2021 celkem 44 218 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových…

Monitorování přítomnosti glykoalkaloidů v bramborách a výrobcích z bramborGarance

26.4.2022, Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Monitorování přítomnosti toxinů Alternaria v potravináchGarance

19.4.2022, Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Maximální limity rtuti v rybách a soli

15.4.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Maximální limity rtuti v rybách a soliKomise upravila formou nařízení limity pro rtuť v rybách a přejala limit pro sůl z Codex Alimentarius.

Monitorování přítomnosti furanu a alkylfuranů v potravináchGarance

12.4.2022, Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pesticidy v potravinách: úřad EFSA zveřejnil souhrnnou zprávu

11.4.2022, Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin

Pesticidy v potravinách: úřad EFSA zveřejnil souhrnnou zprávuNejnovější výroční zpráva úřadu EFSA o reziduích pesticidů v potravinách zahrnuje více než 88 000 vzorků potravin odebraných v Evropské unii v roce 2020. Analýza výsledků ukazuje, že 94,9 % vzorků spadá do zákonem povolených množství reziduí pesticidů. Z…

Vysokotlaké zpracování potravin: bezpečnost bez kompromisů v kvalitě

30.3.2022, Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin

Vysokotlaké zpracování potravin: bezpečnost bez kompromisů v kvalitěVysokotlaké zpracování potravin (high pressure processing, HPP) je účinné v ničení škodlivých mikroorganismů a nepředstavuje žádné zvláštní obavy z hlediska bezpečnosti potravin při srovnání s jinými technologiemi. To jsou dva ze závěrů vědeckého stanoviska,…

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v potravinovém řetězci loni dále klesal

29.3.2022, Zdroj: Státní veterinární správa ČR

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v potravinovém řetězci loni dále klesalStátní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci provedla více než 95 000 vyšetření na obsah reziduí…

Hrozí globální výpadky potravin. EU už se připravuje, chce podpořit evropskou produkci

29.3.2022, Zdroj: EurActiv.cz

Hrozí globální výpadky potravin. EU už se připravuje, chce podpořit evropskou produkciRuský útok na Ukrajinu může dopadnout na globální obchod se zemědělským zbožím. Evropská unie už přišla s plánem, jak se vyhnout nejhoršímu scénáři a zabránit nedostatku potravin. Spolehnout se chce na domácí…

Nutrivigilance - zpráva za rok 2021

23.3.2022, Zdroj: Státní zdravotní ústav

Nutrivigilance - zpráva za rok 2021Do systému bylo za rok 2021 nahlášeno celkem 13 případů nežádoucích účinků (NÚ) po konzumaci potravin včetně doplňků stravy (DS).

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2021

22.3.2022, Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2021Přehled sourhnných zpráv Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) týkajících se pravidelných plánovaných kontrol cizorodých látek v potravinách.

Ministr Nekula: Zajistit spotřebitelům přístup ke zdravým a bezpečným potravinám je pro mě zásadní

16.3.2022, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Ministr Nekula: Zajistit spotřebitelům přístup ke zdravým a bezpečným potravinám je pro mě zásadníDlouhodobě zajistit vysokou úroveň bezpečnosti potravin a dostupnost zdravých potravin pro všechny spotřebitele je cílem Akčního plánu realizace Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030 (Akční plán), který dnes schválila vláda. Akční plán vznikl ve…

Potravinářská komora ČR vyzývá vládu k urychlenému řešení situace na trhu s energiemi

8.3.2022, Zdroj: Potravinářská komora ČR

Potravinářská komora ČR vyzývá vládu k urychlenému řešení situace na trhu s energiemiSituace v potravinářské výrobě je kritická. Zvýšení cen energií a pohonných hmot zvyšuje náklady firem nad únosnou mez. Potravinářské podniky nejsou schopné zvládat enormní zvyšování nákladů, které ale zatím nikde nekončí. Některé podniky jsou na pokraji…

Bezpečnost potravin: EU a USA obnovují obchodování s mlži

7.2.2022, Zdroj: Evropská komise

Bezpečnost potravin: EU a USA obnovují obchodování s mlžiOd konce tohoto měsíce bude mezi EU a USA obnoveno obchodování s měkkýši, jako jsou slávky, mlži, ústřice a hřebenatkovití. Dva členské státy EU (Španělsko a Nizozemsko) budou moci vyvážet měkkýše do USA a dva státy USA (Massachusetts a Washington) je budou…

Publikace ČTPP: Obiloviny v lidské výživě - Inovace a nové trendy v cereální technologii

28.1.2022, Zdroj: Food Standards Agency

Publikace ČTPP: Obiloviny v lidské výživě - Inovace a nové trendy v cereální technologiiOdborná publikace České technologické platformy pro potraviny, Potravinářské komory ČR a Centra zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací.

Konec oxidu titaničitého jako potravinářské přídatné látky

19.1.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Konec oxidu titaničitého jako potravinářské přídatné látkyNovým nařízením se odebírá oxid titaničitý se seznamu povolených aditivních látek. Výrobci mají půl roku jako přechodné období. V léčivých výrobcích bude nadále povolen, dokud se nenajde vhodná…

Pokyny pro prevenci přenosu COVID-19 v potravinářských provozech

12.1.2022, Zdroj: Organizace pro výživu a zemědělství (FAO)

Pokyny pro prevenci přenosu COVID-19 v potravinářských provozechOrganizace pro výživu a zemědělství (FAO) vydala aktualizované pokyny pro výrobce potravin týkající se zamezení šíření koronaviru ve výrobních provozech.

Strategie bezpečnosti potravin do roku 2030

10.1.2022, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Strategie bezpečnosti potravin do roku 2030Již od roku 2001 jsou základními řídícími dokumenty České republiky v oblasti bezpečnosti potravin strategie bezpečnosti potravin. V současné době platí již šestá strategie, Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030, schválená usnesením vlády České…

Zvláštní pravidla týkající se úředních kontrol, pokud jde o postupy odběru vzorků pro stanovení reziduí pesticidů v potravinách a krmivech

7.1.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Zvláštní pravidla týkající se úředních kontrol, pokud jde o postupy odběru vzorků pro stanovení reziduí pesticidů v potravinách a krmivechVýskyt a závažnost nedávných nehod v odvětví potravin oznámených prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva si vyžádal úpravu seznamu krmiv a potravin jiného než živočišného původu podléhajícím zesíleným úředním kontrolám na určeném…

Datum spotřeby vs. minimální trvanlivost z pohledu právní úpravy

27.12.2021, Zdroj: PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.

Datum spotřeby vs. minimální trvanlivost z pohledu právní úpravyAktuálně diskutovaným tématem v oblasti potravinářského práva na půdě příslušných orgánů EU je mimo jiné otázka revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen…

Veřejná konzultace EFSA: přehodnocení rizika bisfenolu A (BPA) v potravinách

20.12.2021, Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin

Veřejná konzultace EFSA: přehodnocení rizika bisfenolu A (BPA) v potravináchEvropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska o přehodnocení zdravotních rizik pro spotřebitele v souvislosti s přítomností bisfenolu A (BPA) v…

Mezinárodní školení pro bezpečnější potraviny 2022

7.12.2021, Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin

Mezinárodní školení pro bezpečnější potraviny 2022Další ročník školení se uskuteční virtuálně v březnu 2022.

Pozvánka PK ČR na výroční konferenci v rámci svého partnerství v projektu FoodSafety4EU.

6.12.2021, Zdroj: Potravinářská komora ČR

Pozvánka PK ČR na výroční konferenci v rámci svého partnerství v projektu FoodSafety4EU.Dne 15. prosince proběhne on-line setkání s titulem „Towards the EU Food Safety Forum: shaping together the new collaborative platform“.

Ftaláty: Návrh stanoviska a protokolu o expozici otevřené k veřejné konzultaci

30.11.2021, Zdroj: EFSA

Ftaláty: Návrh stanoviska a protokolu o expozici otevřené k veřejné konzultaciÚřad EFSA zahájil konzultaci ke svému návrhu stanoviska k identifikaci a stanovení priorit pro hodnocení rizik změkčovadel používaných v materiálech určených pro styk s potravinami a konzultaci ke svému návrhu protokolu pro hodnocení expozice látkám, které…

Prováděcí předpisy k zákonu o potravináchGarance

16.11.2021, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 397/2021 Sb., o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány.

Jak nárůst e-commerce ovlivňuje marketing potravinářských produktů v USA

15.11.2021, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Jak nárůst e-commerce ovlivňuje marketing potravinářských produktů v USAPandemie Covid-19 bezpochyby změnila způsob, jakým Američané nakupují potraviny. Od důrazu na „zdravé“ potraviny, až po oživení prodejů mražených polotovarů a hotových…

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2020

27.9.2021, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2020Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2020.

Úprava limitu pro obsah tropanových alkaloidů v některých potravinách

22.9.2021, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Úprava limitu pro obsah tropanových alkaloidů v některých potravináchVýskyt tropanových alkaloidů v některých potravinách si vyžádal revizi současných maximálních limitů.

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2022-2024

20.9.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2022-2024V souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 se v následujícím dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky 2022-2024.

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2020

13.9.2021, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2020Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal výroční zprávu o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2020.

Výroční zpráva systému včasného varování RASFF 2020

31.8.2021, Zdroj: Evropská komise

Výroční zpráva systému včasného varování RASFF 2020Evropská komise vydává každoročně zprávu o fungování systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF).

Úprava maximálních limitů kadmia v některých potravinách

26.8.2021, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Úprava maximálních limitů kadmia v některých potravináchZ hodnocení nejnovějších údajů o výstkytu kadmia v řadě potravin bylo třeba stanovit revidované a nové maximální limity.

Úprava maximálních limitů olova v některých potravinách

25.8.2021, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Úprava maximálních limitů olova v některých potravináchS ohledem na nejnovější údaje o výskytu snížila Komise maximální limity pro olovo (Pb) v řadě potravin.

Postup provozovatele potravinářského podniku v případě zjištění nevyhovujícího sezamového semene z důvodu nadlimitního obsahu ethylenoxidu

24.8.2021, Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Postup provozovatele potravinářského podniku v případě zjištění nevyhovujícího sezamového semene z důvodu nadlimitního obsahu ethylenoxiduTedy v množství překračujícím limit 0,05 mg/kg a v případě jeho zpracování do výrobků (směsi olejnatých semen, pekařské směsi, pekařské výrobky…

Česká zelenina má svou značku

10.8.2021, Zdroj: Zelinářská unie Čech a Moravy

Česká zelenina má svou značkuZelinářská sezona je v plném proudu, sklízejí se všechny tuzemské druhy. Česká zelenina je v tomto období k dostání na všech možných prodejních místech. Jak ale poznat je to skutečně ta pravá nefalšovaná česká produkce? Čeští zelináři používají při pěstování…

Zákon o potravinách s komentářemGarance

8.6.2021, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, byl od roku 1997 několikrát novelizovaný. Poslední novelou je zákon č. 174/2021 Sb., který navazuje na novelu z roku 2016 (zákon č. 180/2016 Sb.).…

Nahrávám...
Nahrávám...