dnes je 20.5.2019
Nejnovější

Normy ČSN pro potraviny 5/2019

20.5.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro potraviny 5/2019Nové ČSN pro výrobu potravin a související aspekty vydané v květnu 2019. ČSN EN ISO 18593 Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů Tento dokument specifikuje horizontální metody pro techniky odběru ...

Kůra bujarníku johimbe a přípravky z ní zakázány pro použití v potravinách

17.5.2019, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Kůra bujarníku johimbe a přípravky z ní zakázány pro použití v potravináchPoužívání bujarníku johimbe bude přezkoumáno. S ohledem na značné bezpečnostní riziko spojené s používáním chvojníku a přípravků z něj v potravinách byla tato látka zakázána.

2019/649: Nařízení Komise (EU), kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o transmastné kyseliny, jiné než transmastné kyseliny přirozeně se vyskytující v tucích živočišného původuGarance

15.5.2019, Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění nařízení (EU) 2019/649. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/649 ze dne 24. dubna 2019, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o ...

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Lidl a Kaufland slíbili snížení obsahu soli a cukru ve svých privátních značkách potravin

15.5.2019, Zdroj: Státní zdravotní ústav

Lidl a Kaufland slíbili snížení obsahu soli a cukru ve svých privátních značkách potravinPodle informací z médií přislíbily velké řetězce LIDL a KAUFLAND snížit obsah soli a cukru ve svých privátních značkách potravin. Ty tvoří 83 % sortimentu. Vzhledem k velkému podílu na trhu v ČR je hmatatelný krok v reformulaci potravin a příspěvek k nápravě…

Test dětských rýžových krekrů 2019

15.5.2019, Zdroj: dTest

Test dětských rýžových krekrů 2019S prvními dětskými zoubky přichází rodičům i starost, co dají svým ratolestem „na zub“. Jednou z možností jsou křehké rýžové chlebíčky - některé z nich můžete nabídnout už půlročním dětem. Extrudované plátky, kroužky a křupky s rýžovou moukou jsme poslali do…

Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produktyGarance

14.5.2019, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Většina vyhlášek k zákonu č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, týkajících se živočišných produktů byla zrušena a nahrazena evropskými nařízeními (ES) č.  852/2004  a (ES) č.  853/2004 . Platná zůstala pouze vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Regionální potravina slaví 10 let

14.5.2019, Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond

Regionální potravina slaví 10 letZnačka Regionální potravina má první velké výročí. Za deset let své existence urazila značný kus cesty. Podpořila lokální výrobce, obohatila náš jídelníček a ovlivnila preference spotřebitelů. Výrobky oceněné značkou Regionální potravina v sobě totiž snoubí…

více článků
Nejčtenější

Komoditní vyhláška pro nápoje, kvasný ocet a droždíGarance

12.3.2019, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 31. 10. 2018 byla vydána vyhláška č. 248/2018 Sb., o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí, která nahradila vyhlášku č. 335/1997 Sb. Účelem nové úpravy byla aktualizace zejména s ohledem na harmonizaci s přímo použitelnými předpisy Evropské unie.…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Lepek, celiakie a legislativaGarance

14.10.2014, Ing. Irena Suková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V populaci se zvyšuje počet osob, u nichž je diagnostikována nesnášenlivost lepku - celiakie, která je vyvolána imunologickou reakcí organismu. Jedná se o chronické autoimunitní onemocnění tenkého střeva, jež je citlivé na bílkovinu nazývanou lepek či gluten.…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Komoditní vyhláška pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky, cukrářské výrobky a těstaGarance

25.9.2012, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Legislativa vztahující se k alergenůmGarance

1.1.2009, Ing. Petra Šotolová, Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislativní požadavky na alergeny v potravinách se v posledních letech několikrát měnily, nejprve byly definovány tzv. sledované alergeny - tj. dvanáct skupin potravin, další směrnicí byly přechodně ze seznamu sledovaných alergenů vyloučeny některé produkty,…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Přehled nařízení EU: Kontaminanty v potravináchGarance

17.1.2019, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Komise (EU)  2018/782  ze dne 29. května 2018, kterým se stanoví metodické zásady hodnocení rizika a doporučení pro řízení rizika podle nařízení (ES) č. 470/2009.

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Zákon o potravinách a nové vyhlášky

15. 5. 2019, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Zákon o potravinách od 1. 1. 2018. – Základní pojmy zákona. – Povinnosti výrobců, dovozců a prodejců. – Definice České potraviny. – Označování balených a nebalených potravin. - Pravomoci orgánů státního dozoru.

Hygienické minimum pro provozovatele a pracovníky v potravinářství

27. 5. 2019, MUDr. Pavla Svrčinová
Co je dnes bezpečná potravina? – Nejčastější mikrobiální onemocnění a otravy z potravin. – Trendy v osobní hygieně a sanitaci. – Současné legislativní požadavky na provozovny a zařízení. – Rizika ve výrobním řetězci. – Tipy pro zavádění stálých postupů založených na HACCP.

Falšování potravin

31. 5. 2019, doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.
Autenticita potravin a potravinářské právo. - Dozor nad falšováním potravin. - Metody posuzování autenticity potravin. - Možné způsoby falšování konkrétních komodit a metody detekce. - Současné projekty, kauzy, praktické příklady identifikace falšování.

Nové zákonné povinnosti ve společném stravování

11. 6. 2019, Ing. Tomáš Čapek, CSc.
Legislativní pravidla ve společném stravování. - Překrývání hygienických požadavků. - Nové povinnosti pro společné stravování společné v rámci celého potravinového řetězce. - Způsoby falšování pokrmů. - Nejčastější závady ve správné výrobní a hygienické praxi. - Připravovaná vyhláška pro veřejné stravování. - Změny v „pamlskové vyhlášce“.

Provozování činností epidemiologicky závažných v roce 2019

17. 6. 2019, MUDr. Pavla Svrčinová
Celoevropská legislativa. - Kvalita pitné vody. - Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků a stravovacích služeb. - Materiály a předměty pro styk s potravinami a pokrmy. - Kategorizace prací. - Státní zdravotní dozor. - Správní delikty na úseku činností epidemiologicky závažných.

PotravinyInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Výroba a prodej potravin

Předpis Aktuální verze Budoucí verze
Nařízení Komise (EU) 2019/649, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o transmastné kyseliny, jiné než transmastné kyseliny přirozeně se vyskytující v tucích živočišného původu 15.5.2019 -
Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 22.3.2019 -

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu

1.1.2019 -

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

20.5.2019 -
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 1.1.2018 -
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 1.1.2018 -
Spolupracujeme