dnes je 20.9.2020

Nejnovější

Producenti z Ústecka si na Zahradě Čech v Litoměřicích převzali ocenění Regionální potravina

18.9.2020, Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond

Producenti z Ústecka si na Zahradě Čech v Litoměřicích převzali ocenění Regionální potravinaZačátek letošní výstavy Zahrady Čech na Litoměřicku oživilo předávání cen Regionální potravina. Prestižní soutěže se v rámci 11. ročníku účastnily v Ústeckém kraji bezmála dvě stovky produktů.

Výrobci i obchodní řetězce pokračují ve vylepšování složení potravin

18.9.2020, Zdroj: Potravinářská komora ČR

Výrobci i obchodní řetězce pokračují ve vylepšování složení potravinVýrobci a obchodní řetězce dnes představili, jak pracují na úpravách složení svých výrobků. Soustředí se především na to, jak snížit v potravinách obsah některých negativně vnímaných živin, jako jsou cukry, soli a tuky, snížit jejich energetickou hodnotu či…

Značení nebalených pokrmů a pokrmů zabalených v místě prodejeGaranceQ&A

17.9.2020, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké údaje podle současné legislativy musí obsahovat etiketa na obalu studeného pokrmu (salát), vyrobeného v provozovně veřejného stravování (fastfood), baleného v provozovně do plastového obalu a prodaného zákazníkovi přes výdejní pult? Doc. Ing. Kamila ...

Srovnání cenové hladiny chleba a obilovin v EU

16.9.2020, Zdroj: Eurostat

Srovnání cenové hladiny chleba a obilovin v EUJaké jsou ceny základní pekárenské komodity v jednotlivých členských státy EU? V roce 2019 byla cena chleba a obilovin v EU přibližně třikrát vyšší v nejdražším členském státě než v nejlevnějším. Při srovnání cenových úrovní jednotlivých zemí s indexem ...

Příklady označování: TěstovinyGarance

15.9.2020, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doplňující požadavky k nařízení (EU) č.  1169/2011  jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva zemědělství ČR č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.

Maximální limity PAU v některých tradičních výrobcích

15.9.2020, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Maximální limity PAU v některých tradičních výrobcíchKomise stanovila pro některé tradičně uzené maso a masné výrobky a některé uzené ryby a produkty rybolovu tříleté období, během něhož nemusejí tyto produkty splňovat nejnovější limity pro obsah polycyklických aromatických uhlovodíků.

Srovnání cen masa v EU

14.9.2020, Zdroj: Eurostat

Srovnání cen masa v EUJaké jsou ceny masa v jednotlivých členských státy EU? V roce 2019 byla nejvyšší cena masa v Rakousku (index cenové hladiny 145) a Lucembursku (141), následovaných Francií (131), Nizozemskem (127), Belgií (125) a Finskem (124). Naopak nejnižší ceny masa v ...

více článků
Nejčtenější

Komoditní vyhláška pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těstaGarance

11.2.2020, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 27. ledna 2020 byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna nová vyhláška č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta. Vyhláška nahradila původní vyhlášku č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18…

Alergeny v potravinách 05: Označování alergenůGarance

14.7.2020, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že zpracování potraviny ať v potravinářském průmyslu nebo v domácnosti většinou významně neovlivňuje alergenní potenci potraviny, je jedinou účinnou ochranou pro spotřebitele s alergií nebo intolerancí vyloučení alergenních potravin…

Zákon o potravinách a tabákových výrobcíchGarance

2.8.2016, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích, byl od roku 1997 několikrát novelizovaný. Zásadní novelou byl zákon č. 139/2014 Sb. ze dne 18. června 2014, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a…

Přehled nařízení EU: Kontaminanty v potravináchGarance

31.12.2019, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Komise (EU) 2019/1871 ze dne 7. listopadu 2019 o referenčních hodnotách pro opatření pro nepovolené farmakologicky účinné látky přítomné v potravinách živočišného původu a o zrušení rozhodnutí 2005/34/ES.

Komoditní vyhláška pro nápoje, kvasný ocet a droždíGarance

12.3.2019, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 31. 10. 2018 byla vydána vyhláška č.  248/2018 Sb. , o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí, která nahradila vyhlášku č. 335/1997 Sb. Účelem nové úpravy byla aktualizace zejména s ohledem na harmonizaci s přímo použitelnými předpisy Evropské unie.…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Alergeny v potravinovém průmyslu

22. 9. 2020, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Co jsou alergie, jejich příčiny a dopady na zdraví. - Alergie z potravin. - Významné potravinové alergeny. - Mýty okolo alergenů. - Označování alergenů na etiketách potravin.

Bioprodukce a biopotraviny: Osvědčování, označování a další legislativa

6. 10. 2020, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Ekologické zemědělství – bioprodukce – biopotraviny a jejich nová legislativní úprava podle evropského nařízení 2018/848. Podmínky – kontroly – osvědčování.

Procesní kontaminanty v potravinách - legislativní požadavky

20. 10. 2020, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Procesní kontaminanty: Akrylamid – Furan – MCPD. Legislativní požadavky nařízení (EU) 2017/2158. - Vznik a výskyt v potravinách. - Zmírňující opatření pro vybrané komodity.

Zákon o potravinách a nová legislativa pro výrobce potravin

3. 11. 2020, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Zákon o potravinách v aktuálním znění. – Základní pojmy zákona. – Povinnosti výrobců, dovozců a prodejců. – Definice České potraviny. – Označování balených a nebalených potravin. - Pravomoci orgánů státního dozoru.

PotravinyInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Výroba a prodej potravin

Předpis Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 1.2.2020 -
Vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem 1.2.2020 -
Vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje 1.1.2020 -

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

1.7.2020 1.1.2021, 27.4.2021, 1.1.2022

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

20.5.2020 1.1.2022
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 1.7.2020 1.1.2022
Spolupracujeme