dnes je 7.8.2020

Nejnovější

Změna podmínek používání nové potraviny „proteinový extrakt z vepřových ledvin“

6.8.2020, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Změna podmínek používání nové potraviny „proteinový extrakt z vepřových ledvin“Kromě zapouzdřených pelet potažených střívkem bude možné vyrábět i tablety. V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/973 ze dne 6. července 2020, kterým se povoluje změna podmínek používání nové potraviny „proteinový ...

Nelegální sklad uchovával živočišné potraviny v nevhodných podmínkách

5.8.2020, Zdroj: Státní veterinární správa ČR

Nelegální sklad uchovával živočišné potraviny v nevhodných podmínkáchPři kontrole Stání veterinární správy pro Ústecký kraj v obci Dobříčany poblíž Žatce její inspektoři objevili nelegální sklad, ve kterém se nacházely na paletách balené potraviny živočišného původu v naprosto nevyhovujících podmínkách. Nebyly zde dodrženy…

Koronavirus změnil vnímání obalů potravin. S redukcí plastů by se však přestávat nemělo, míní výrobci

5.8.2020, Zdroj: LESENSKY.CZ

Koronavirus změnil vnímání obalů potravin. S redukcí plastů by se však přestávat nemělo, míní výrobciV období nouzového stavu vzrostla u balení potravin četnost užívání plastů. Podle odborníků si díky koronaviru tuzemští spotřebitelé zároveň uvědomili primární funkci obalu u potravin. Výrobci, kteří se dlouhodobě snaží o redukci plastů, nicméně uvádí, že tyto…

Co přinesla poslední novela zákona o ochraně veřejného zdravíGarance

4.8.2020, MUDr. Pavla Svrčinová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která byla provedena zákonem č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz | Plus

Regionální potravina má své vítěze v Pardubickém kraji

4.8.2020, Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond

Regionální potravina má své vítěze v Pardubickém krajiV Pardubickém kraji navrhla hodnotitelská komise letošní vítěze prestižního ocenění Regionální potravina. Cílem bylo vybrat oblastní zemědělské a potravinářské výrobky, které jsou zárukou kvality a poctivosti místních výrobců. Do soutěže se v kraji přihlásilo…

V Olomouckém kraji se soutěžilo o ocenění Regionální potravina

3.8.2020, Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond

V Olomouckém kraji se soutěžilo o ocenění Regionální potravinaCelkem osm výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi z Olomouckého kraje ocenila odborná komise soutěže Regionální potravina 2020. O toto ocenění, které je zárukou místního regionálního původu, se letos v kraji ucházelo 107 produktů od 42 výrobců.…

Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a o jakosti dodávané vody

31.7.2020, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a o jakosti dodávané vodyDodávaná pitná voda musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody, stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se…

více článků
Nejčtenější

Úvod - PotravinářstvíArchiv

25.11.2013, Ing. Pavel Petrů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potravinářský průmysl je zastoupen několika obory. Jedná se o průmysl masný, drůbežářský, tukový, pivovarnický a sladovnický, konzervárenský a lihovarnický, zřídla, výrobu nápojů, vinařský, mlýnský a pekárenský, mlékárenský, cukrovarnický, škrobárenský,…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz | Plus

Které údaje na obalech musejí mít velikost písma 1,2 mm?

4.4.2018, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš dotaz se týká velikosti písma na obalech. Víme, že je daná velikost 1,2 mm. Pro které konkrétní údaje to však platí? Nutriční a energetické hodnoty? Složení, pokud to není alergen? Informační tvrzení o možnosti výskytu ostatních alergenů?

Výroba nápojůArchiv

30.1.2012, Ing. Miroslava Kopecká, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konzumace nápojů je pro člověka nezbytná. Vyrábějí se jak nealkoholické nápoje (např. ovocné a zeleninové šťávy, limonádové sirupy, konzumní sirupy), tak alkoholické nápoje (např. pivo, révová vína, ovocná vína, lihoviny a destiláty).

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz | Plus

Prodej konopných produktů

21.3.2019, UniConsulting, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod které legislativní předpisy spadá prodej konopných (CBD) potravinářských produktů? Smějí být na trh uváděny produkty s obsahem THC pod 0,2 %?

Specifická nebezpečí u některých činností v potravinářstvíArchiv

25.11.2013, Ing. Pavel Petrů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zpracování obilí, v mlynářství při výrobě mouk a dalších mlynářských produktů se vyskytují, kromě nebezpečí uvedených /11.2, nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz | Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Alergeny v potravinovém průmyslu

22. 9. 2020, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Co jsou alergie, jejich příčiny a dopady na zdraví. - Alergie z potravin. - Významné potravinové alergeny. - Mýty okolo alergenů. - Označování alergenů na etiketách potravin.

Bioprodukce a biopotraviny: Osvědčování, označování a další legislativa

6. 10. 2020, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Ekologické zemědělství – bioprodukce – biopotraviny a jejich nová legislativní úprava podle evropského nařízení 2018/848. Podmínky – kontroly – osvědčování.

Procesní kontaminanty v potravinách - legislativní požadavky

20. 10. 2020, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Procesní kontaminanty: Akrylamid – Furan – MCPD. Legislativní požadavky nařízení (EU) 2017/2158. - Vznik a výskyt v potravinách. - Zmírňující opatření pro vybrané komodity.

Zákon o potravinách a nová legislativa pro výrobce potravin

3. 11. 2020, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Zákon o potravinách v aktuálním znění. – Základní pojmy zákona. – Povinnosti výrobců, dovozců a prodejců. – Definice České potraviny. – Označování balených a nebalených potravin. - Pravomoci orgánů státního dozoru.

PotravinyInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Výroba a prodej potravin

Předpis Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 1.2.2020 -
Vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem 1.2.2020 -
Vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje 1.1.2020 -

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

1.7.2020 1.1.2021, 27.4.2021, 1.1.2022

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

20.5.2020 1.1.2022
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 1.7.2020 1.1.2022
Spolupracujeme