dnes je 29.10.2020

Nejnovější

Druhý ročník konference pro výrobce potravin bude vysílán ze studia

29.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhý ročník konference pro výrobce potravin bude vysílán ze studiaJaké jsou aktuální novinky v legislativě související s výrobou potravin a jejich uvádění na trh? Jaký dopad bude mít strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" v rámci Zelené dohody pro Evropu na potravinářský sektor? Jaké trendy v udržitelnosti při výrobě…

1333/2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o potravinářských přídatných látkách, k 28. 10. 2020Garance

28.10.2020, Evropský parlament, Rada Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Evropský parlament, Rada Evropské unie Konsolidované znění nařízení (ES) č. 1333/2008. ?B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 354 31.12.2008, s. 16) Ve znění:         Úřední věstník ...

dTest: U rostlinných roztíratelných tuků iluzi másla nečekejte a raději čtěte etikety

23.10.2020, Zdroj: dTest

dTest: U rostlinných roztíratelných tuků iluzi másla nečekejte a raději čtěte etiketyNěkdo na ně nedá dopustit, jiný je zarytě odmítá – řeč je o rostlinných roztíratelných tucích. Jsou postrachem pro naše zdraví? A jak je to s jejich chutí a vůní? dTest nechal v laboratoři prověřit 14 vzorků včetně dvou zahraničních. Vůně ani chuť nebudily…

Palmový vs. palmojádrový tukQ&A

22.10.2020, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Používají-li se při výrobě tuky palmový a palmojádrový, je možné je deklarovat ve složení pouze jako palmový tuk? Doc. Ing. Kamila Míková, CSc. Palmový olej se získává z oplodí palmy olejné, zatímco olej palmojádrový se získává z jader plodů palmy olejné. Oba oleje mají velmi odlišné spektrum mastných ...

Stanovisko Ministerstva zemědělství k povinnosti účinně a přesně informovat spotřebitele o důvodu stažení produktu

21.10.2020, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Stanovisko Ministerstva zemědělství k povinnosti účinně a přesně informovat spotřebitele o důvodu stažení produktuPovinnost provozovatelů potravinářských podniků účinně a přesně informovat spotřebitele o důvodu stažení produktu vyplývá z článku 19 nařízení (ES) č. 178/2002.

Příklady označování: Cukrářské výrobky a těstaGarance

20.10.2020, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doplňující požadavky k nařízení (EU) č.  1169/2011  jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva zemědělství ČR č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.

Produkce ryb v EU

20.10.2020, Zdroj: Eurostat

Produkce ryb v EU... U příležitosti Světového dne potravin byly zveřejněny nejnovější údaje o rybolovu v Evropské unii. Celkový výlov ryb v EU v roce 2019 činil přibližně 4,1 milionu tun živé hmotnosti ze sedmi mořských oblastí, na které se vztahují statistiky EU. Španělské rybářské loďstvo vylovilo přibližně jednu pětinu ...

více článků
Nejčtenější

Které údaje na obalech musejí mít velikost písma 1,2 mm?Q&A

4.4.2018, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš dotaz se týká velikosti písma na obalech. Víme, že je daná velikost 1,2 mm. Pro které konkrétní údaje to však platí? Nutriční a energetické hodnoty? Složení, pokud to není alergen? Informační tvrzení o možnosti výskytu ostatních alergenů?

Vítězní producenti soutěže Regionální potravina v Libereckém kraji si převzali ocenění

22.9.2020, Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond

Vítězní producenti soutěže Regionální potravina v Libereckém kraji si převzali oceněníPrase na citronech, kozí sýr nebo krůtí klobása – to jsou jen některé z oceněných výrobků v soutěži Regionální potravina. V Libereckém kraji si ji převzalo devět oceněných producentů. Letos odborná porota vybírala z 81 produktů.

Prodej konopných produktůQ&A

21.3.2019, UniConsulting, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod které legislativní předpisy spadá prodej konopných (CBD) potravinářských produktů? Smějí být na trh uváděny produkty s obsahem THC pod 0,2 %?

Normy ČSN pro potraviny 6/2019

3.6.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro potraviny 6/2019... Nové ČSN pro výrobu potravin a související aspekty vydané v červnu 2019. ČSN EN 17203 Potraviny - Stanovení citrininu v potravinách kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS) ČSN EN 646 Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti barvy barevných ...

Hodnocení potravinářských přídatných látek úřadem EFSA v roce 2020

17.8.2020, Zdroj: EFSA

Hodnocení potravinářských přídatných látek úřadem EFSA v roce 2020Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) provádí postupně nové hodnocení bezpečnosti některých přídatných látek.

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Alergeny v potravinovém průmyslu

22. 9. 2020, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Co jsou alergie, jejich příčiny a dopady na zdraví. - Alergie z potravin. - Významné potravinové alergeny. - Mýty okolo alergenů. - Označování alergenů na etiketách potravin.

Bioprodukce a biopotraviny: Osvědčování, označování a další legislativa

6. 10. 2020, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Ekologické zemědělství – bioprodukce – biopotraviny a jejich nová legislativní úprava podle evropského nařízení 2018/848. Podmínky – kontroly – osvědčování.

Procesní kontaminanty v potravinách - legislativní požadavky

20. 10. 2020, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Procesní kontaminanty: Akrylamid – Furan – MCPD. Legislativní požadavky nařízení (EU) 2017/2158. - Vznik a výskyt v potravinách. - Zmírňující opatření pro vybrané komodity.

Zákon o potravinách a nová legislativa pro výrobce potravin

3. 11. 2020, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Zákon o potravinách v aktuálním znění. – Základní pojmy zákona. – Povinnosti výrobců, dovozců a prodejců. – Definice České potraviny. – Označování balených a nebalených potravin. - Pravomoci orgánů státního dozoru.

PotravinyInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Výroba a prodej potravin

Předpis Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 1.2.2020 -
Vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem 1.2.2020 -
Vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje 1.1.2020 -

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

1.7.2020 1.1.2021, 27.4.2021, 1.1.2022

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

20.5.2020 1.1.2022
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 1.7.2020 1.1.2022
Spolupracujeme