dnes je 13.5.2021

Nejnovější

Chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční specialityGarance

11.5.2021, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Ing. Irena Suková, Mgr. Karolína Mikanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem legislativních opatření zaměřených na chráněná označení je podpořit zemědělské a zpracovatelské činnosti a systémy hospodaření spojené s produkty vysoké jakosti a zároveň informovat spotřebitele o vlastnostech produktů a potravin a o charakteristikách…

Hygienické minimum pro pracovníky potravinářských prodejen

7.5.2021, Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Hygienické minimum pro pracovníky potravinářských prodejenHospodářská komora České republiky - Odbor Informačních míst pro podnikatele a Oborové koordinační místo SOCR ČR připravily další z řad příruček pro podnikatele s tématikou Hygienických požadavků na pracovníky potravinářských prodej. Příručka je dostupná v…

České prodejny potravin díky pandemii rostly. Zákazníky chtějí udržet nižšími cenami či modernizací vzhledu a služeb

7.5.2021, Zdroj: LESENSKY.CZ

České prodejny potravin díky pandemii rostly. Zákazníky chtějí udržet nižšími cenami či modernizací vzhledu a služebPandemie koronaviru se výrazně promítla do rostoucích tržeb malých prodejen potravin. Ty proto věří, že by mohl dále brzdit proces jejich ubývání. Pro udržení nových zákazníků se chtějí zaměřovat na tři hlavní faktory. Klíčová je především politika trvale…

Přehled nařízení EU: Maso, vejce, ryby a výrobky z nichGarance

6.5.2021, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (k 21. 4. 2021) ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů…

37/2010, Nařízení Komise (EU) o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, k 6. 5. 2021Garance

6.5.2021, Evropská komise, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Evropská komise Konsolidované znění nařízení (EU) č. 37/2010. ?B NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 015 20.1.2010, s. 1 ...

Potravinářské inspekce zveřejňuje zprávu o činnosti za rok 2020

5.5.2021, Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Potravinářské inspekce zveřejňuje zprávu o činnosti za rok 2020Potravinářská inspekce v roce 2020 zohlednila mimořádné okolnosti související s nouzovým stavem a pandemickou situací a modifikovala zaměření své kontrolní činnosti. Kromě zajištění bezpečnosti a jakosti potravin na tuzemském trhu bylo nezbytné přizpůsobit…

Audity a certifikace v době nouzové stavuGaranceQ&A

4.5.2021, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Je stanoven nějaký mechanismus (pro certifikační nebo kontrolní společnosti) pro případ, že by z nějakého vnějšího důvodu (jako nyní koronavirová krize) nebylo možné provádět kontroly nebo audity, a tudíž by nebylo možné obnovovat různé certifikace (například v rámci systému managementu kvality)? Ing ...

více článků
Nejčtenější

Přehled nařízení EU: Hygienické požadavky na výrobu potravinGarance

22.4.2021, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 22. října 2019 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)…

Komoditní vyhláška pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těstaGarance

11.2.2020, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 27. ledna 2020 byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna nová vyhláška č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta. Vyhláška nahradila původní vyhlášku č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18…

Alergeny v potravinách 05: Označování alergenůGarance

14.7.2020, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že zpracování potraviny ať v potravinářském průmyslu nebo v domácnosti většinou významně neovlivňuje alergenní potenci potraviny, je jedinou účinnou ochranou pro spotřebitele s alergií nebo intolerancí vyloučení alergenních potravin…

Základní informace o označování potravinGarance

3.9.2013, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům patří vedle ochrany zdraví mezi priority evropského potravinového práva (nařízení (ES) č. 178/2002 , kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost…

Příklady označování: Maso a masné výrobkyGarance

7.6.2016, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doplňující požadavky k nařízení (EU) č.  1169/2011  jsou stanoveny ve vyhlášce č.  69/2016  Sb. , kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Měření, analýzy a zlepšování v systému kvality

13.5.2021, On-line, Ing. Monika Becková

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Návod pro auditování s komentářem k použití

20.5.2021, On-line, Ing. Monika Becková

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

25.5.2021, On-line, Ing. Zdeněk Šenovský

On-line seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

8.6.2021, On-line, Ing. Zdeněk Šenovský

On-line seminář představuje legislativu posuzování rizik strojních zařízení a evropskou normu ISO 12100. On-line seminář je určen nejen vedoucím pracovníkům a konstruktérům firem uvádějících na trh strojní zařízení ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Nutriční hodnocení potravin pomocí Nutri-Score

8.6.2021, On-line, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Výživové označení Nutri-Score převádí nutriční hodnotu potravinového produktu do jednoduchého kódu skládajícího se z 5 písmen (A, B, C, D, E) a barev od zelené do červené. Systém se používá zejména v západní části Evropy, kde je dobrovolný či povinný. Řada institucí volá po jeho zakotvení do evropské legislativy. Co je dobré o Nutri-Score vědět?

PotravinyInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Výroba a prodej potravin

Předpis Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu 6.3.2021 27.10.2022
Zákon o odpadech 1.1.2021 -
Zákon o obalech 1.1.2021 -

Zákon o ochraně veřejného zdraví

27.4.2021 1.1.2022

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

12.5.2021 1.10.2021, 1.1.2022
Zákon o veterinární péči 1.1.2021 1.1.2022
Spolupracujeme

Nahrávám...
Nahrávám...