PotravinyInfo.cz LIVE

 

 

Spolupracujeme

 

Nejnovější
Ocenění Klasa získalo pět výrobců

Ocenění Klasa získalo pět výrobců

17.8.2018, Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond (http://www.szif.cz/cs/)
Nově se logem Klasa, které zaručuje vysokou kvalitu potravin garantovanou státem, pyšní dalších patnáct výrobků. Nalezneme zde přesnídávku, sýr, chléb a celou řadu jogurtů a skyrů. Nechybí ani základní surovina důležitá pro tvorbu pekařských výrobků - mouka.…
více
Kontrol v oblasti hygieny potravin v prvním pololetí mírně přibylo, závad je o něco méně, než loni

Kontrol v oblasti hygieny potravin v prvním pololetí mírně přibylo, závad je o něco méně, než loni

16.8.2018, Zdroj: Státní veterinární správa ČR (http://www.svscr.cz/)
Dozor nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu je jedním z hlavních úkolů Státní veterinární správy (SVS). V jeho rámci provedli v prvním pololetí letošního roku veterinární inspektoři 20 112 kontrol, meziročně o jedno procento více. Podíl…
více
Úprava v označování olivových olejů

Úprava v označování olivových olejů

16.8.2018, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie
Nové nařízení (EU) č. 2018/1096 rozšiřuje možnosti uvádění některých údajů na etiketách olivových olejů. V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1096 ze dne 22. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. ...
více

Pitná voda a nové požadavky pro provozovatele potravinářských podniků, kteří jsou zároveň osobou, která dodává pitnou vodu pro veřejnou potřebuGarance

14.8.2018, MUDr. Pavla Svrčinová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nově zaváděný systém pro omezení rizik v systému zásobování pitnou vodou je obdobou HACCP plánů při výrobě potravin. Nový systém zavádí systematickou kontrolu a sledování v procesu výroby pitné vody od zdroje až po dodání spotřebiteli.
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz
Novela vyhlášky o požadavcích na potraviny určené k prodeji ve školách

Novela vyhlášky o požadavcích na potraviny určené k prodeji ve školách

14.8.2018, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (http://www.fulsoft.cz/)
Novela vyhlášky č. 282/2016 Sb. upravuje požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.
více

2018/1023, Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1023 ze dne 23. července 2018, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potravinyGarance

13.8.2018, Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Zdroj: Verlag Dashöfer
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1023 ze dne 23. července 2018, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny (Text s významem ...
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz
Úprava maximálních limitů reziduí některých pesticidů v roce 2018

Úprava maximálních limitů reziduí některých pesticidů v roce 2018

13.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nové nařízení upravuje limity pro lambda-cyhalothrin. Lambda-cyhalothrin Nařízení Komise (EU) 2018/960 ze dne 5. července 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ...
více
Nejčtenější

Zákon o potravinách a tabákových výrobcíchGarance

2.8.2016, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, byl od roku 1997 několikrát novelizovaný. Zásadní novelou byl zákon č. 139/2014 Sb. ze dne 18. června 2014, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Lepek, celiakie a legislativaGarance

14.10.2014, Ing. Irena Suková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V populaci se zvyšuje počet osob, u nichž je diagnostikována nesnášenlivost lepku - celiakie, která je vyvolána imunologickou reakcí organismu. Jedná se o chronické autoimunitní onemocnění tenkého střeva, jež je citlivé na bílkovinu nazývanou lepek či gluten.…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Přehled nařízení EU: Kontaminanty v potravináchGarance

21.6.2018, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nařízení Komise (EU)  2018/782  ze dne 29. května 2018, kterým se stanoví metodické zásady hodnocení rizika a doporučení pro řízení rizika podle nařízení (ES) č. 470/2009.
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Základní informace o označování potravinGarance

3.9.2013, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Poskytování informací o potravinách spotřebitelům patří vedle ochrany zdraví mezi priority evropského potravinového práva (nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Přehled nařízení EU: Hygienické požadavky na výrobu potravinGarance

14.6.2018, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nařízení Komise (EU) 2017/185 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Zákon o potravinách
18. 9. 2018, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Evropská legislativa a spotřebitel. – Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků. – Praxe při uvádění požadavků nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Nové zákonné povinnosti ve společném stravování
21. 9. 2018, Ing. Tomáš Čapek, CSc.
Legislativní pravidla ve společném stravování. - Překrývání hygienických požadavků. - Nové povinnosti pro společné stravování společné v rámci celého potravinového řetězce. - Jak řešit požadavky z národní legislativy. - Způsoby falšování pokrmů. - Nejčastější závady ve správné výrobní a hygienické praxi. - Připravovaná vyhláška pro veřejné stravování. - Změny v „pamlskové vyhlášce“. - Diskuse s řešením konkrétních problémů.

Odpady a obaly v podnikové praxi aneb všechny povinnosti pod kontrolou i v roce 2019
16. 10. 2018, Ing. Monika Čiperová

Poskytování informací o potravinách
23. 10. 2018, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Evropská legislativa a spotřebitel. – Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků. – Praxe při uvádění požadavků nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Alergeny v potravinovém průmyslu
6. 11. 2018, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Významné potravinové alergeny. - Řízení výskytu alergenů ve výrobě potravin podle současných norem (např IFS). - Správné označování alergenů na etiketách. - Mýty okolo alergenů.

Prodáváme potraviny přes internet
27. 11. 2018, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Prodej potravin na dálku. – Povinné informace pro balené potraviny. – Povinné informace pro nebalené potraviny. – Co je a co není klamání spotřebitele. - Zdravotní a výživová tvrzení.