dnes je 18.4.2019
Nejnovější

Zeleninový extrudovaný výrobek

18.4.2019, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné extrudovaný výrobek ve tvaru kolečka s následujícím složením nazvat jako "BIO Mrkvová kolečka"? Složení: kukuřičná mouka 46,6 %, kukuřičná krupice 46 %, sušená mrkev 7,3 %. Označení BIO je v pořádku, máme od výrobce potvrzeno, že všechny suroviny jsou ...

Změna specifikace pro olej ze semen koriandru Coriandrum sativum

17.4.2019, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Změna specifikace pro olej ze semen koriandru Coriandrum sativumNové nařízení Komise povoluje uvedení oleje z Calanus finmarchicus na trh jako nové složky potravin. V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/456 ze dne 20. března 2019, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny olej ...

Rizika spojená s konzumací potravin neživočišného původuGarance

16.4.2019, MUDr. Pavla Svrčinová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potraviny jiného než živočišného původu (FNAO) se konzumují v různých formách a tvoří hlavní složku téměř všech pokrmů. V poslední době zapříčiňují tyto potraviny i rozsáhlé epidemie, které v některých případech končí i úmrtím postižených. Evropský úřad pro…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Nový propagační program Zrozeno v EU

16.4.2019, Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond

Nový propagační program Zrozeno v EUJednou z aktivit Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) je zprostředkovávat podporu z Evropské unie zemědělským a potravinářským produktům v rámci propagačních programů. Prvního dubna byla podepsaná smlouva na nový tříletý program „Zrozeno v EU“,…

Poptávka po tuzemské biozelenině a bioovoci převyšuje nabídku

15.4.2019, Zdroj: EurActiv.cz

Poptávka po tuzemské biozelenině a bioovoci převyšuje nabídkuČesko zažívá v posledních letech „bio boom“. Obchody nabízejí vše od bioananasu až po biozelí a zájem lidí o potraviny se zelenou značkou se postupně zvyšuje.

Úprava maximálních limitů reziduí některých pesticidů v roce 2019

12.4.2019, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Úprava maximálních limitů reziduí některých pesticidů v roce 2019Přehled evropských nařízení upravujících maximální limity reziduí některých pesticidů. Azoxystrobin, bicyklopyron, chlormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpyroximát, fluopyram, fosetyl, isoprothiolan, isopyrazam, oxamyl, prothiokonazol, ...

Specializovaná podpora EFSA pro malé a střední podniky

11.4.2019, Zdroj: Informační centrum bezpečnosti potravin

Specializovaná podpora EFSA pro malé a střední podnikyEFSA zahájil nové podpůrné iniciativy zaměřené na žadatele z řad malých a středních podniků (SME). Malé a střední podniky budou mít nyní přístup k podpoře EFSA při přípravě, předkládání a monitorování svých žádostí o regulované produkty. Výsledky pilotního ...

více článků
Nejčtenější

Komoditní vyhláška pro nápoje, kvasný ocet a droždíGarance

12.3.2019, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 31. 10. 2018 byla vydána vyhláška č. 248/2018 Sb., o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí, která nahradila vyhlášku č. 335/1997 Sb. Účelem nové úpravy byla aktualizace zejména s ohledem na harmonizaci s přímo použitelnými předpisy Evropské unie.…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Přehled nařízení EU: Hygienické požadavky na výrobu potravinGarance

14.6.2018, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Komise (EU) 2017/185 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Přehled nařízení EU: Kontaminanty v potravináchGarance

17.1.2019, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Komise (EU)  2018/782  ze dne 29. května 2018, kterým se stanoví metodické zásady hodnocení rizika a doporučení pro řízení rizika podle nařízení (ES) č. 470/2009.

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Příklady označování: Maso a masné výrobkyGarance

7.6.2016, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doplňující požadavky k nařízení (EU) č.  1169/2011  jsou stanoveny ve vyhlášce č. 69/2016  Sb., kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Komoditní vyhláška pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky, cukrářské výrobky a těstaGarance

25.9.2012, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Zákon o potravinách a nové vyhlášky

15. 5. 2019, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Zákon o potravinách od 1. 1. 2018. – Základní pojmy zákona. – Povinnosti výrobců, dovozců a prodejců. – Definice České potraviny. – Označování balených a nebalených potravin. - Pravomoci orgánů státního dozoru.

Akrylamid a další procesní kontaminanty v potravinách

21. 5. 2019, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Procesní kontaminanty: Akrylamid – Furan – MCPD. Legislativní požadavky nařízení (EU) 2017/2158. - Vznik a výskyt v potravinách. - Zmírňující opatření pro vybrané komodity.

Hygienické minimum pro provozovatele a pracovníky v potravinářství

27. 5. 2019, MUDr. Pavla Svrčinová
Co je dnes bezpečná potravina? – Nejčastější mikrobiální onemocnění a otravy z potravin. – Trendy v osobní hygieně a sanitaci. – Současné legislativní požadavky na provozovny a zařízení. – Rizika ve výrobním řetězci. – Tipy pro zavádění stálých postupů založených na HACCP.

Falšování potravin

31. 5. 2019, doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.
Autenticita potravin a potravinářské právo. - Dozor nad falšováním potravin. - Metody posuzování autenticity potravin. - Možné způsoby falšování konkrétních komodit a metody detekce. - Současné projekty, kauzy, praktické příklady identifikace falšování.

Nové zákonné povinnosti ve společném stravování

11. 6. 2019, Ing. Tomáš Čapek, CSc.
Legislativní pravidla ve společném stravování. - Překrývání hygienických požadavků. - Nové povinnosti pro společné stravování společné v rámci celého potravinového řetězce. - Způsoby falšování pokrmů. - Nejčastější závady ve správné výrobní a hygienické praxi. - Připravovaná vyhláška pro veřejné stravování. - Změny v „pamlskové vyhlášce“.

Provozování činností epidemiologicky závažných v roce 2019

17. 6. 2019, MUDr. Pavla Svrčinová
Celoevropská legislativa. - Kvalita pitné vody. - Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků a stravovacích služeb. - Materiály a předměty pro styk s potravinami a pokrmy. - Kategorizace prací. - Státní zdravotní dozor. - Správní delikty na úseku činností epidemiologicky závažných.

PotravinyInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Výroba a prodej potravin

Předpis Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 22.3.2019 -
Vyhláška č. 253/2018 Sb., o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin 9.11.2018 -
Vyhláška č. 248/2018 Sb., o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí 1.12.2018 -

853/2004, Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES), kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu

1.1.2019 -

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

1.1.2018 -
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 1.1.2018 -
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 1.1.2018 -
Spolupracujeme