dnes je 1.12.2021

Nejnovější

Krátké dodavatelské řetězce a jejich benefityGarance

30.11.2021, prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, Zdroj: Verlag Dashöfer

21. století přináší nejen zemědělcům, ale i výrobcům potravin (prvovýrobcům) celou řadu výzev, na které musejí reagovat. Z těch významnějších je to Zelená dohoda pro Evropu (GreenDeal), kde jsou jednou z priorit zdravé, cenově dostupné potraviny, a Strategie…

Ftaláty: Návrh stanoviska a protokolu o expozici otevřené k veřejné konzultaci

30.11.2021, Zdroj: EFSA

Ftaláty: Návrh stanoviska a protokolu o expozici otevřené k veřejné konzultaciÚřad EFSA zahájil konzultaci ke svému návrhu stanoviska k identifikaci a stanovení priorit pro hodnocení rizik změkčovadel používaných v materiálech určených pro styk s potravinami a konzultaci ke svému návrhu protokolu pro hodnocení expozice látkám, které…

Trendy evropského potravinářství 2021

29.11.2021, Zdroj: FoodDrinkEurope

Trendy evropského potravinářství 2021Celoevropský zástupce výrobců potravin a nápojů FoodDrinkEurope vydal každoroční souhrnnou zprávu o struktuře potravinářství v EU.

Budoucnost patří nanotechnologiím

26.11.2021, Zdroj: Mendelova univerzita v Brně

Nanotechnologie patří k velkým výzvám českého průmyslu. Už nyní čeští vědci i firmy hrají v této oblasti prim. Někteří dokonce říkají, že Česká republika má velkou šanci světu v této oblasti něco nabídnout a zároveň transformovat současný průmysl na něco…

Přehled nařízení EU: Potraviny pro zvláštní výživu, novel foods a GMOGarance

25.11.2021, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách.

1334/2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu, k 24. 11. 2021Garance

24.11.2021, Evropský parlament, Rada Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Evropský parlament, Rada Evropské unie Konsolidované znění nařízení (ES) č. 1334/2008. ?B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o ?C1 aromatech ? a některých složkách potravin ?C1 s aromatickými vlastnostmi ? pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu ...

Infografika: Zemědělství v EU - dotace, pracovní místa, výroba

24.11.2021, Zdroj: Evropský parlament

Infografika: Zemědělství v EU - dotace, pracovní místa, výrobaKolik lidí zaměstnává zemědělský sektor v EU? Kolik dotací dostávají jednotlivé země? A kolik se čeho v EU vyprodukuje? Zjistěte to v naší infografice.

více článků
Nejčtenější

Alergeny v potravinách 05: Označování alergenůGarance

14.7.2020, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že zpracování potraviny ať v potravinářském průmyslu nebo v domácnosti většinou významně neovlivňuje alergenní potenci potraviny, je jedinou účinnou ochranou pro spotřebitele s alergií nebo intolerancí vyloučení alergenních potravin…

Příklady označování: Maso a masné výrobkyGarance

7.6.2016, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doplňující požadavky k nařízení (EU) č.  1169/2011  jsou stanoveny ve vyhlášce č.  69/2016  Sb. , kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících…

Přehled nařízení EU: Hygienické požadavky na výrobu potravinGarance

22.4.2021, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 22. října 2019 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)…

Komoditní vyhláška pro nápoje, kvasný ocet a droždíGarance

12.3.2019, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 31. 10. 2018 byla vydána vyhláška č.  248/2018 Sb. , o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí, která nahradila vyhlášku č. 335/1997 Sb. Účelem nové úpravy byla aktualizace zejména s ohledem na harmonizaci s přímo použitelnými předpisy Evropské unie.…

Zákon o potravinách s komentářemGarance

8.6.2021, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, byl od roku 1997 několikrát novelizovaný. Poslední novelou je zákon č. 174/2021 Sb., který navazuje na novelu z roku 2016 (zákon č. 180/2016 Sb.).

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Výroba potravin 2022

1.12.2021, On-line, Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., Ing. David Zima, Ing. Simona Mrkvicová, Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., Ing. Anna Malenová, Ing. Jan Maryška, Ing. Libor Dupal, doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská, Ing. Jindřich Pokora, Ing. Soňa Klepek Jonášová, doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, Ing. Petr Ježek, Ing. Petr Baudyš

Navazujeme na předchozí dva úspěšné ročníky a zveme vás na odbornou konferenci Výroba potravin 2022. Zapojte se do diskuze o potravinářské legislativě, mediálním obrazu potravinářských produktů a udržitelnosti řetězce průmyslové výroby potravin.

VDA Vznik produktu - zajišťování stupňů zralosti pro nové díly (2009)

21.12.2021, On-line, Ing. Jaroslav Schwarz

On-line seminář VDA Vznik produktu – zajišťování stupňů zralosti pro nové díly – 2. přepracované vydání (říjen 2009), slouží jako metodika hodnocení zralosti projektu na základě kvantifikovatelných ukazatelů (kritéria měření stupňů zralosti). Představuje doplnění dosavadních metod plánování kvality a dá se integrovat do již zveřejněných základních požadavků (např. VDA svazek díl 1, IATF 16949) nebo metod (např. APQP, PPF; management projektu např. ISO 10006).

Informační systém o označování potravin (FLIS)

10.1.2022, On-line, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Evropská komise zprovoznila informační systém FLIS (Food Labelling Information System), jehož cílem je poskytovat informace o povinných údajích na etiketách různých potravin. Aplikace se snadno ovládá a odkazuje na příslušná ustanovení evropské legislativy. Jak systém funguje a jaké jsou jeho výhody a nevýhody? Dovíte se na tomto on-line školení.

Nutriční hodnocení potravin pomocí Nutri-Score

27.1.2022, On-line, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Výživové označení Nutri-Score převádí nutriční hodnotu potravinového produktu do jednoduchého kódu skládajícího se z 5 písmen (A, B, C, D, E) a barev od zelené do červené. Systém se používá zejména v západní části Evropy, kde je dobrovolný či povinný. Řada institucí volá po jeho zakotvení do evropské legislativy.

Prodej potravin a jejich propagace na internetu

22.2.2022, Praha, Mgr. Martin Hedeja

V poslední době prudce narůstá počet subjektů, které začínají realizovat v sektoru potravin internetový obchod a reklamu. Tento seminář Vás seznámí s povinnostmi, které musí splnit každý provozovatel potravinářského podniku, který prodává potraviny prostřednictvím internetu.

PotravinyInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Výroba a prodej potravin

Předpis Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích 1.1.2022 -
Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu 6.3.2021 27.10.2022

Zákon o ochraně veřejného zdraví

27.4.2021 1.1.2022, 1.2.2022, 1.1.2023, 1.7.2023

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

1.10.2021 1.1.2022
Zákon o veterinární péči 1.1.2021 1.1.2022, 1.2.2022, 1.7.2023
Spolupracujeme

Nahrávám...
Nahrávám...