dnes je 19.9.2019
Nejnovější

Vývoz jehněčího masa v režimu halal

19.9.2019, UniConsulting, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké jsou prosím podmínky pro vývoz jehněčího masa (v režimu halal) do Íránu? UniConsulting Jehňata musí být poražena podle pravidel halal, způsoben zvaným „Zabihah“. Jestli byla dodržena všechna pravidla halal, musí zkontrolovat pověřený muslim, ...

Výživové referenční dávky pro sodík a chlorid

18.9.2019, Zdroj: EFSA

Výživové referenční dávky pro sodík a chloridVědecký panel pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA) při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) stanovil na žádost Evropské komise výživové referenční hodnoty (DRV) pro sodík a chlorid.

Falšování masa a výrobků z masaGarance

17.9.2019, doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V širším slova smyslu lze jako maso označit veškeré poživatelné části těl živočichů (zejména svalovina, ale i vnitřnosti, šlachy, krev a sádlo) určených ke konzumaci (vedle jatečního masa i drůbež, zvěřina, ryby, korýši, měkkýši a obojživelníci). Masem v užším…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Nové nařízení o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci

17.9.2019, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Nové nařízení o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězciZkušenosti s fungováním institutu analýzy rizika v rámci potravinového práva si vyžádaly jeho úpravu. V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení ...

Zpráva o činosti systému RASFF v ČR za rok 2018

16.9.2019, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Zpráva o činosti systému RASFF v ČR za rok 2018Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o činnosti RASFF v ČR za rok 2018. Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) je účinným nástrojem komunikace o riziku v oblasti potravin a krmiv na území jednotného trhu Evropské ...

Potravinářský řetězec: členské státy podpořily větší transparentnost cen

13.9.2019, Zdroj: Evropská komise

Potravinářský řetězec: členské státy podpořily větší transparentnost cenV návaznosti na dnešní jednání s členskými státy Komise přijme opatření, kterými se v zájmu větší transparentnosti zlepšuje oznamování cen v rámci potravinářského řetězce.

Obsah kyseliny kyanovodíkové v jádrech

12.9.2019, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Existuje legislativní limit pro obsah kyseliny kyanovodíkové v meruňkových jádrech? Doc. Ing. Kamila Míková, CSc. Nařízení (ES) č. 1334/2008, o aromatech, stanovuje limity HCN pro potraviny, v nichž se v důsledku přídavku jader může kyanovodík vyskytovat, ...

více článků
Nejčtenější

Zákon o potravinách a tabákových výrobcíchGarance

2.8.2016, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, byl od roku 1997 několikrát novelizovaný. Zásadní novelou byl zákon č. 139/2014 Sb. ze dne 18. června 2014, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Přehled nařízení EU: Hygienické požadavky na výrobu potravinGarance

14.6.2018, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Komise (EU) 2017/185 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Přehled nařízení EU: Kontaminanty v potravináchGarance

6.6.2019, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/533 ze dne 28. března 2019 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2020, 2021 a 2022 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Komoditní vyhláška pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky, cukrářské výrobky a těstaGarance

25.9.2012, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Komoditní vyhláška pro nápoje, kvasný ocet a droždíGarance

12.3.2019, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 31. 10. 2018 byla vydána vyhláška č. 248/2018 Sb., o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí, která nahradila vyhlášku č. 335/1997 Sb. Účelem nové úpravy byla aktualizace zejména s ohledem na harmonizaci s přímo použitelnými předpisy Evropské unie.…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Alergeny v potravinovém průmyslu

24. 9. 2019, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Co jsou alergie, jejich příčiny a dopady na zdraví. - Alergie z potravin. - Významné potravinové alergeny. - Mýty okolo alergenů. - Označování alergenů na etiketách potravin.

Nový seminář: Potraviny a reklama - co se smí a co ne

8. 10. 2019, Mgr. Bc. et Bc. Jiří Hadaš MBA
Potraviny a zákon o regulaci reklamy. – Potraviny podléhající specifické úpravě z pohledu propagace. – Doplňky stravy vs. léčivé přípravky. – Zkušenosti dozorového orgánu v oblasti reklamy. – Judikatura a příklady z praxe.

Zákon o potravinách a nové vyhlášky

15. 10. 2019, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Zákon o potravinách od 1. 1. 2018. – Základní pojmy zákona. – Povinnosti výrobců, dovozců a prodejců. – Definice České potraviny. – Označování balených a nebalených potravin. - Pravomoci orgánů státního dozoru.

Falšování potravin

22. 10. 2019, doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.
Autenticita potravin a potravinářské právo. - Dozor nad falšováním potravin. - Metody posuzování autenticity potravin. - Možné způsoby falšování konkrétních komodit a metody detekce. - Současné projekty, kauzy, praktické příklady identifikace falšování.

Bioprodukce a biopotraviny: Osvědčování, označování a další legislativa

5. 11. 2019, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Ekologické zemědělství – bioprodukce – biopotraviny a jejich nová legislativní úprava podle evropského nařízení 2018/848. Podmínky – kontroly – osvědčování.

Akrylamid a další procesní kontaminanty v potravinách - legislativní požadavky

12. 11. 2019, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Procesní kontaminanty: Akrylamid – Furan – MCPD. Legislativní požadavky nařízení (EU) 2017/2158. - Vznik a výskyt v potravinách. - Zmírňující opatření pro vybrané komodity.

Nové zákonné povinnosti ve společném stravování

14. 11. 2019, Ing. Tomáš Čapek, CSc.
Legislativní pravidla ve společném stravování. - Překrývání hygienických požadavků. - Nové povinnosti pro společné stravování společné v rámci celého potravinového řetězce. - Způsoby falšování pokrmů. - Nejčastější závady ve správné výrobní a hygienické praxi. - Připravovaná vyhláška pro veřejné stravování. - Změny v „pamlskové vyhlášce“.

PotravinyInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Výroba a prodej potravin

Předpis Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 211/2019 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti 1.9.2019 -
Vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly 1.6.2019 -
Nařízení Komise (EU) 2019/649, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o transmastné kyseliny, jiné než transmastné kyseliny přirozeně se vyskytující v tucích živočišného původu 15.5.2019 -

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

20.5.2019 -
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 1.1.2018 -
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 1.1.2018 -
Spolupracujeme