dnes je 25.3.2019
Nejnovější

Obsah cukrů v jogurtech na trhu v ČR je překvapení

22.3.2019, Zdroj: Státní zdravotní ústav (http://www.szu.cz/)

Obsah cukrů v jogurtech na trhu v ČR je překvapeníStátní zdravotní ústav zveřejnil prezentaci výsledků analýzy jogurtů dostupných na tuzemském trhu z hlediska obsahu cukrů.

Prodej konopných produktů

21.3.2019, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod které legislativní předpisy spadá prodej konopných (CBD) potravinářských produktů? Smějí být na trh uváděny produkty s obsahem THC pod 0,2 %?

Novela nařízení o mikrobiologických kritériích pro potraviny

20.3.2019, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Novela nařízení o mikrobiologických kritériích pro potravinyVývoj v oblasti referenčních metod si vyžádal novelu nařízení o mikrobiologických kritériích pro potraviny. V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2019/229 ze dne 7. února 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických ...

Požadavky standardu BRC 8: 1. část - Zavázanost vyššího vedeníGarance

19.3.2019, Ing. Petra Šotolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže uvedený text není úplným a přesným zněním standardu BRC 8. Text čerpá z aktuálně posledního vydání Světové normy pro bezpečnost potravin, vydané v srpnu 2018 agenturou BRC. Kurzívou jsou zvýrazněny obecně uznávané výklady jednotlivých požadavků a…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v únoru 2019

19.3.2019, Zdroj: Hygienická stanice hl. m. Prahy

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v únoru 2019Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedla v průběhu měsíce února 2019 celkem 182 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za zjištěné nedostatky došlo k…

Ministr zemědělství: Polské maso bude nadále pod drobnohledem, i po zrušení mimořádných opatření budou kontroly intenzivní

18.3.2019, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Ministr zemědělství: Polské maso bude nadále pod drobnohledem, i po zrušení mimořádných opatření budou kontroly intenzivníI po případném zrušení mimořádných veterinárních opatření na hovězí maso z Polska budou nadále probíhat intenzivní kontroly dovozu ze strany dozorových orgánů. Uvedl to v reakci na ohlasy, že Česká republika rezignuje na kontroly, ministr zemědělství Miroslav…

Hodnocení potravinářských přídatných látek úřadem EFSA v roce 2019: Extrakt z kvillaji a ethyl-lauroyl-argininát

15.3.2019, Zdroj: EFSA

Hodnocení potravinářských přídatných látek úřadem EFSA v roce 2019: Extrakt z kvillaji a ethyl-lauroyl-argininátEvropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) provádí postupné přehodnocení bezpečnosti různých potravinářských aditiv.

více článků
Nejčtenější

Přehled nařízení EU: Kontaminanty v potravináchGarance

17.1.2019, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Komise (EU)  2018/782  ze dne 29. května 2018, kterým se stanoví metodické zásady hodnocení rizika a doporučení pro řízení rizika podle nařízení (ES) č. 470/2009.

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Přehled nařízení EU: Hygienické požadavky na výrobu potravinGarance

14.6.2018, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Komise (EU) 2017/185 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Komoditní vyhláška pro nápoje, kvasný ocet a droždíGarance

12.3.2019, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 31. 10. 2018 byla vydána vyhláška č. 248/2018 Sb., o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí, která nahradila vyhlášku č. 335/1997 Sb. Účelem nové úpravy byla aktualizace zejména s ohledem na harmonizaci s přímo použitelnými předpisy Evropské unie.…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Lepek, celiakie a legislativaGarance

14.10.2014, Ing. Irena Suková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V populaci se zvyšuje počet osob, u nichž je diagnostikována nesnášenlivost lepku - celiakie, která je vyvolána imunologickou reakcí organismu. Jedná se o chronické autoimunitní onemocnění tenkého střeva, jež je citlivé na bílkovinu nazývanou lepek či gluten.…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Komoditní vyhláška pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky, cukrářské výrobky a těstaGarance

25.9.2012, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Poskytování informací o potravinách

9. 4. 2019, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Evropská legislativa a spotřebitel. – Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků. – Praxe při uvádění požadavků nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Alergeny v potravinovém průmyslu

16. 4. 2019, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Řízení alergenů ve výrobě potravin. - Alergie z potravin a významné potravinové alergeny. - Mýty okolo alergenů. - Označování alergenů na etiketách potravin.

Zákon o potravinách a nové vyhlášky

14. 5. 2019, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Zákon o potravinách od 1. 1. 2018. – Základní pojmy zákona. – Povinnosti výrobců, dovozců a prodejců. – Definice České potraviny. – Označování balených a nebalených potravin. - Pravomoci orgánů státního dozoru.

Akrylamid a další procesní kontaminanty v potravinách

21. 5. 2019, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Procesní kontaminanty: Akrylamid – Furan – MCPD. Legislativní požadavky nařízení (EU) 2017/2158. - Vznik a výskyt v potravinách. - Zmírňující opatření pro vybrané komodity.

Hygienické minimum pro provozovatele a pracovníky v potravinářství

27. 5. 2019, MUDr. Pavla Svrčinová
Co je dnes bezpečná potravina? – Nejčastější mikrobiální onemocnění a otravy z potravin. – Trendy v osobní hygieně a sanitaci. – Současné legislativní požadavky na provozovny a zařízení. – Rizika ve výrobním řetězci. – Tipy pro zavádění stálých postupů založených na HACCP.

Falšování potravin

31. 5. 2019, doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.
Autenticita potravin a potravinářské právo. - Dozor nad falšováním potravin. - Metody posuzování autenticity potravin. - Možné způsoby falšování konkrétních komodit a metody detekce. - Současné projekty, kauzy, praktické příklady identifikace falšování.

Nové zákonné povinnosti ve společném stravování

11. 6. 2019, Ing. Tomáš Čapek, CSc.
Legislativní pravidla ve společném stravování. - Překrývání hygienických požadavků. - Nové povinnosti pro společné stravování společné v rámci celého potravinového řetězce. - Způsoby falšování pokrmů. - Nejčastější závady ve správné výrobní a hygienické praxi. - Připravovaná vyhláška pro veřejné stravování. - Změny v „pamlskové vyhlášce“.

Provozování činností epidemiologicky závažných v roce 2019

17. 6. 2019, MUDr. Pavla Svrčinová
Celoevropská legislativa. - Kvalita pitné vody. - Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků a stravovacích služeb. - Materiály a předměty pro styk s potravinami a pokrmy. - Kategorizace prací. - Státní zdravotní dozor. - Správní delikty na úseku činností epidemiologicky závažných.

PotravinyInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Výroba a prodej potravin

Předpis Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 22.3.2019 -
Vyhláška č. 253/2018 Sb., o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin 9.11.2018 -
Vyhláška č. 248/2018 Sb., o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí 1.12.2018 -

853/2004, Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES), kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu

1.1.2019 -

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

1.1.2018 -
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 1.1.2018 -
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 1.1.2018 -
Spolupracujeme

Nejnavštěvovanější semináře