dnes je 26.9.2021

Nejnovější

Foodies: Ocenění za udržitelnost pro malé a střední potravinářské podniky

24.9.2021, Zdroj: FoodDrinkEurope

Foodies: Ocenění za udržitelnost pro malé a střední potravinářské podnikySledujte ceremoniál Foodies, který ocení podniky za jejich snahu o udržitelnou produkci. Malých a středních podniků (SME) je v EU na 290 000 a tvoří 99 % evropského potravinářského a nápojového průmyslu. Ceny uděluje sdružení FoodDrinkEurope.

Poctivá kaše?Q&A

23.9.2021, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak se současná legislativa dívá na název výrobku Poctivá kaše - ovesná meruňková? Doc. Ing. Kamila Míková, CSc. Aby se mohl použít přívlastek „poctivá“, musí být výrobce schopen doložit, v čem se ta kaše liší od jiných kaší a čím je výjimečná, např. vyšší podíl meruněk, vyšší podíl vlákniny ...

Úprava limitu pro obsah tropanových alkaloidů v některých potravinách

22.9.2021, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Úprava limitu pro obsah tropanových alkaloidů v některých potravinách... Výskyt tropanových alkaloidů v některých potravinách si vyžádal revizi současných maximálních limitů. V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2021/1408 ze dne 27. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity tropanových alkaloidů v některých ...

2019/624: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) o zvláštních pravidlech pro provádění úředních kontrol produkce masa, k 21. 9. 2021Garance

21.9.2021, Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Úplné znění nařízení (EU) 2019/624. ?B NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/624 ze dne 8. února 2019 o zvláštních pravidlech pro provádění úředních kontrol produkce masa a pro produkční a sádkovací oblasti pro živé mlže ...

Zvláštní požadavky na potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživuGarance

21.9.2021, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  609/2013  ze dne 12. června 2013 se změnil přístup k potravinám pro zvláštní výživu. Původní široké spektrum potravin pro zvláštní výživu bylo zúženo pouze na potraviny určené pro kojence a malé děti, potraviny…

Maximální limity námelových sklerocií a námelových alkaloidů v některých potravinách

21.9.2021, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Maximální limity námelových sklerocií a námelových alkaloidů v některých potravinách... Komise přistoupila ke snížení limitů pro některé komodity. V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2021/1399 ze dne 24. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity námelových sklerocií a námelových alkaloidů v některých potravinách. Vydáno ...

Uvádění narážek na zákonné názvy lihovin nebo zeměpisná označení lihovin

21.9.2021, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Uvádění narážek na zákonné názvy lihovin nebo zeměpisná označení lihovinOznačování lihovin bylo doplněno tak, aby umožnilo narážky na zákonné názvy lihovin nebo zeměpisná označení lihovin v popisu, obchodní úpravě a označování jiných lihovin vyrobených tradičními postupy.

více článků
Nejčtenější

Alergeny v potravinách 05: Označování alergenůGarance

14.7.2020, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že zpracování potraviny ať v potravinářském průmyslu nebo v domácnosti většinou významně neovlivňuje alergenní potenci potraviny, je jedinou účinnou ochranou pro spotřebitele s alergií nebo intolerancí vyloučení alergenních potravin…

Komoditní vyhláška pro nápoje, kvasný ocet a droždíGarance

12.3.2019, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 31. 10. 2018 byla vydána vyhláška č.  248/2018 Sb. , o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí, která nahradila vyhlášku č. 335/1997 Sb. Účelem nové úpravy byla aktualizace zejména s ohledem na harmonizaci s přímo použitelnými předpisy Evropské unie.…

Přehled nařízení EU: Hygienické požadavky na výrobu potravinGarance

22.4.2021, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 22. října 2019 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)…

Komoditní vyhláška pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těstaGarance

11.2.2020, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 27. ledna 2020 byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna nová vyhláška č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta. Vyhláška nahradila původní vyhlášku č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18…

Zákon o potravinách s komentářemGarance

8.6.2021, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, byl od roku 1997 několikrát novelizovaný. Poslední novelou je zákon č. 174/2021 Sb., který navazuje na novelu z roku 2016 (zákon č. 180/2016 Sb.).

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

19.10.2021, Brno, Ing. Zdeněk Šenovský

Seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Audit kvality - vedení dokumentace D/TLD dílů

26.10.2021, On-line, Ing. Jaroslav Schwarz

Seminář je určen pro PSCR zmocněnce za bezpečnost produktu, interní auditory D/TLD dokumentace a všechny zaměstnance v dodavatelských společnostech uznávajících VDA standardy.

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

16.11.2021, Praha, Ing. Zdeněk Šenovský

Seznámíte se s legislativu posuzování rizik strojních zařízení a evropskou normu ISO 12100. Seminář je určen nejen vedoucím pracovníkům a konstruktérům firem uvádějících na trh strojní zařízení ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Výpočtové modelování pro začátečníky

18.11.2021, Praha, Ing. Petr Vosynek, Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení zhlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat vkomerčních (občas i nekomerčních) programech je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky většinou vysvětleno není.

Výroba potravin 2022

1.12.2021, Praha, Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., Ing. David Zima, Ing. Simona Sedláková, Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., Ing. Pavel Mikoška, Ph.D., Ing. Jan Maryška, Ing. Libor Dupal, doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská, Ing. Jindřich Pokora, Ing. Petr Ježek, Ing. Soňa Jonášová, doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, Ing. Petr Baudyš

Navazujeme na předchozí dva úspěšné ročníky a zveme vás na odbornou konferenci Výroba potravin 2022. Zapojte se do diskuze o potravinářské legislativě, mediálním obrazu potravinářských produktů a udržitelnosti řetězce průmyslové výroby potravin.

PotravinyInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Výroba a prodej potravin

Předpis Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích 1.1.2022 -
Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu 6.3.2021 27.10.2022

Zákon o ochraně veřejného zdraví

27.4.2021 1.1.2022, 1.2.2022, 1.1.2023, 1.7.2023

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

12.5.2021 1.10.2021, 1.1.2022
Zákon o veterinární péči 1.1.2021 1.1.2022, 1.2.2022, 1.7.2023
Spolupracujeme

Nahrávám...
Nahrávám...