PotravinyInfo.cz LIVE

 

 

Spolupracujeme

 

Nejnovější

Farma Krišnův dvůrGarance

21.7.2017, Potravinářský obzor, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na seminář „Zpracování obilovin” PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců na farmu Krišnův dvůr v Městečku u Benešova jsem odjížděl s určitými obavami. Jak lze skloubit ekologické zemědělství s náboženským hnutím? Dosud jsem znal hnutí Hare Krišna jen díky…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Správná praxe ve stravovacích službách: Fyzikální a radiační rizika z potravin a pokrmůGarance

18.7.2017, MUDr. Pavla Svrčinová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzikální riziko může být způsobeno cizím tělesem a v literatuře jsou pro ně používány různé definice. Cizí těleso může být definováno jako cokoliv, co je vnímáno spotřebitelem jako něco, co je v potravině nepatřičné. Je důležité pamatovat na to, že cizí…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Správná praxe ve stravovacích službách: Chemická rizika z potravin a pokrmůGarance

11.7.2017, MUDr. Pavla Svrčinová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Cizorodé látky jsou velkou skupinou látek, jejichž výskyt je v potravinách nežádoucí. Potom mluvíme o látkách kontaminujících a toxikologicky významných neboli o kontaminantech. Patří mezi ně těžké kovy, industriální kontaminanty, kontaminanty vzniklé v…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz
Nové posouzení konjakové gumy a gumy tara

Nové posouzení konjakové gumy a gumy tara

6.7.2017, Zdroj: EFSA
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil dvě vědecká stanoviska, v nichž zhodnotil opětovné posouzení potravinářských přídatných látek E 425 a E 417.
více

Příklady označování: Tuky a olejeGarance

4.7.2017, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doplňující požadavky k nařízení (EU) č.  1169/2011  jsou stanoveny ve vyhlášce č. 397/2016 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy, jedlé tuky a oleje, a v nařízení (EU)…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz
Výživové standardy pro stravování v zařízeních zdravotní a sociální péče

Výživové standardy pro stravování v zařízeních zdravotní a sociální péče

30.6.2017, Zdroj: Public Health Agency (http://www.publichealth.hscni.net/)
Severoirská Public Health Agency vydala publikaci, v níž stanovuje minimální nutriční standardy potravin a pokrmů, jež jsou nabízeny hostům a zaměstnancům zdravotnických a sociálních zařízení.
více
Nejčtenější

Přehled nařízení EU: Kontaminanty v potravináchGarance

13.4.2017, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro vstup zásilek z některých třetích zemí do Unie v důsledku mikrobiologické kontaminace a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009.
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Stanovení přípustných odchylek od nutričních hodnot uváděných na etiketě

15.5.2015, Zdroj: Evropská komise
Pokyny Komise EU pro příslušné orgány pověřené kontrolou shody s právními předpisy s ohledem na stanovení přípustných odchylek od nutričních hodnot uvedených na etiketě.
více

Příklady označování: SýryGarance

14.3.2017, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doplňující požadavky jsou stanoveny ve vyhlášce č. 397/2016 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy, jedlé tuky a oleje. Podle ní se sýrem rozumí mléčný výrobek vyrobený vysrážením mléčné bílkoviny z mléka působením syřidla…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz
Novela nařízení o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Novela nařízení o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

11.5.2017, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie
Nařízení 2017/752 doplňuje další materiály schválené pro styk s potravinami.
více

Správná praxe ve stravovacích službách: Osobní hygienaGarance

23.5.2017, MUDr. Pavla Svrčinová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá osoba podílející se na manipulaci s potravinami by si měla umýt ruce často a důkladně vhodným čisticím prostředkem a pod tekoucí teplou pitnou vodou. Ruce se musejí umývat vždy před zahájením práce, bezprostředně po použití toalety, po manipulaci…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Hygienické minimum pro provozovatele a pracovníky v potravinářství
11. 9. 2017 (pondělí) MUDr. Pavla Svrčinová

Co je dnes bezpečná potravina? – Nejčastější mikrobiální onemocnění a otravy z potravin. – Trendy v osobní hygieně a sanitaci. – Současné legislativní požadavky na provozovny a zařízení. – Rizika ve výrobním řetězci. – Tipy pro zavádění stálých postupů založených na HACCP.

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: