dnes je 29.3.2023

Nejnovější

Musí mít výrobek české značení na obalu, když je uvedeno v e-shopu?GaranceQ&A

29.3.2023, Mgr. Martin Hedeja, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Je přípustné, pokud všechny povinné údaje o potravině uvedeme na stránkách e-shopu v českém jazyce, aby vlastní výrobek již značení v českém jazyce neměl, ale měl na obalu např. pouze anglické texty? Mgr. Martin Hedeja Pokud e-shop cílí na českého spotřebitele (informace na něm jsou v českém jazyce ...

Existují zdravotní rizika spojená s konzumací lékořice těhotnými ženami?

29.3.2023, Zdroj: Potravinářská komora ČR

Existují zdravotní rizika spojená s konzumací lékořice těhotnými ženami?Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) se zabýval hodnocením finské observační studie, na jejímž základě vědci doporučili varovat těhotné ženy před konzumací…

Za rekordně drahá vejce může ptačí chřipka a zdražování obchodních řetězců. Ministr Nekula podal další podnět antimonopolnímu úřadu

28.3.2023, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Za rekordně drahá vejce může ptačí chřipka a zdražování obchodních řetězců. Ministr Nekula podal další podnět antimonopolnímu úřaduZa vejce spotřebitelé platí v posledních měsících stále více. Podle Českého statistického úřadu letos v lednu meziročně v obchodech zdražila o 92 %. Důvodem jsou rostoucí náklady chovatelů, ptačí chřipka a také vysoké obchodní přirážky supermarketů. Ministr…

Povinnost uvádět zemi původu u surovinGaranceQ&A

28.3.2023, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vyrábíme ovocné složky (dá se říci ovocné marmelády), které dodáváme mlékárnám jako surovinu do jejich mléčných výrobků (jogurtů, mléčných drinků atd.), které poté jdou na trh koncovému spotřebiteli. Výrobky dodáváme mlékárnám ve velkých 800litrových kontejnerech. Ke každému druhu našeho výrobku existuje ...

Legislativní souhrn: Maximální limity některých kontaminujících látek v potravináchGarance

27.3.2023, Úřad pro publikace, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

2023/648, Nařízení Komise (EU), schvalování zdravotního tvrzení na potravinách a odkazující na snížení rizika onemocněníGarance

27.3.2023, Zdroj: Evropská komise

2023/648, Nařízení Komise (EU), schvalování zdravotního tvrzení na potravinách a odkazující na snížení rizika onemocnění... ze dne 20. března 2023 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/648 ze dne 20. března 2023 schvalování zdravotního tvrzení na potravinách a odkazující na snížení rizika onemocnění (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského ...

2023/589, Nařízení Komise (EU), kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky na bílkoviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z bílkovinných hydrolyzátů

24.3.2023, Zdroj: Evropská komise

2023/589, Nařízení Komise (EU), kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky na bílkoviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z bílkovinných hydrolyzátů... ze dne 10. ledna 2023 NAŘÍZENÍ KOMISE V delegované pravomoci (EU) 2023/589 ze dne 10. ledna 2023 kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky na bílkoviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z bílkovinných hydrolyzátů (Text s významem pro ...

více článků
Nejčtenější

Alergeny v potravinách 05: Označování alergenůGarance

14.7.2020, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že zpracování potraviny ať v potravinářském průmyslu nebo v domácnosti většinou významně neovlivňuje alergenní potenci potraviny, je jedinou účinnou ochranou pro spotřebitele s alergií nebo intolerancí vyloučení alergenních potravin…

ISO 22000: Základní přehled požadavkůGarance

29.10.2019, Ing. Petra Šotolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulém roce byla zveřejněna nová verze standardu ISO 22000 (EN ISO 22000:2018) a začalo běžet tříleté přechodné období (do 18. 6. 2021) pro její zavedení v certifikovaných organizacích. Důvodem pro revizi standardu bylo zejména sjednocování struktury ISO…

852/2004, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, k 24. 3. 2021Garance

24.3.2021, Evropský parlament, Rada Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Evropský parlament, Rada Evropské unie ?B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, p.1) Ve znění:         Úřední věstník     No   page   date   ?M1   NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1019/2008 ze dne 17. října 2008,     L 277 ...

Přehled nařízení EU: Hygienické požadavky na výrobu potravinGarance

22.4.2021, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 22. října 2019 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)…

HACCP: Systém kritických bodůGarance

18.11.2012, RNDr. Petr Valošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnost potravin a její zajišťování je jedním z nejdůležitějších, ale také nejkomplikovanějších atributů dnešního tržního hospodářství a mezinárodního volného obchodu s potravinami. V článku jsou shrnuty přístupy a přijaté zásady globálního zajišťování…

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 13/2023 Sb. novela vyhl. č. 107/2005 Sb. (vyšlo dne: 17.1.2023 v částce č. 7)
  • 41/2023 Sb. o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2023 (vyšlo dne: 22.2.2023 v částce č. 24)
  • 45/2023 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 24.2.2023 v částce č. 26)
  • 66/2023 Sb. o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace biobank podle ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie - Biobanky - Obecné požadavky na biobanky (vyšlo dne: 15.3.2023 v částce č. 39)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Nutriční hodnocení potravin pomocí Nutri-Score

18.4.2023, Praha, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Výživové označení Nutri-Score převádí nutriční hodnotu potravinového produktu do jednoduchého kódu skládajícího se z 5 písmen (A, B, C, D, E) a barev od zelené do červené. Systém se používá zejména v západní části Evropy, kde je dobrovolný či povinný. Řada institucí volá po jeho zakotvení do evropské legislativy.

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

25.4.2023, Praha, Ing. Zdeněk Šenovský

Seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Chyby často opakované při označování potravin

28.4.2023, On-line, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Povinné údaje na balených potravinách bývají dnes už většinou uváděny správně. K nejčastějším pochybením dochází ve snaze marketingu označit výrobek tak, aby byl co nejatraktivnější a co nejvíce upoutal pozornost. Přitom ale často dochází k porušování platné legislativy, zejména článku 7 nařízení (EU) 1169/ 2011 a k nesprávnému používání výživových a zdravotních tvrzení.

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

16.5.2023, On-line, Ing. Zdeněk Šenovský

Seznámíte se s legislativou posuzování rizik strojních zařízení a evropskou normu ISO 12100. Seminář je určen nejen vedoucím pracovníkům a konstruktérům firem uvádějících na trh strojní zařízení ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Označování potravin 2023

8.6.2023, On-line, doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Ing. Tereza Fišerová, Mgr. Karolína Mikanová, Mgr. Ing. Eva Singrová

Nejčastější dotazy, které k nám přicházejí, se týkají označování potravin. Jsme připraveni vám poradit, vše vysvětlit a představit vám novinky z této oblasti.

PotravinyInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Výroba a prodej potravin

Předpis Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty 1.1.2023 -

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

1.1.2022 -

Zákon o ochraně veřejného zdraví

1.1.2023 1.7.2023, 1.1.2024
Zákon o veterinární péči 1.10.2022 1.7.2023
Spolupracujeme

Nahrávám...
Nahrávám...