dnes je 10.7.2020

Nejnovější

Jak na označování alergenů podle britského FSA

9.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak na označování alergenů podle britského FSABritský úřad pro bezpečnost potravin (FSA) vydal aktualizované technické pokyny, které reagují na změny v označování potravinářských alergenů.

Jak zamezit křížové kontaminaci při výrobě bezlepkových potravin

8.7.2020, Zdroj: Food Safety Authority of Ireland

Jak zamezit křížové kontaminaci při výrobě bezlepkových potravinAktualizované vodítko Irského úřadu pro bezpečnost potravin (FSAI) pomůže výrobcům bezlepkových potravin. Irský úřad pro bezpečnost potravin vydal aktualizované vodítko ‘Gluten-free’ and ‘Very Low Gluten’ Declarations (Revision 1) pro ...

Brožura Materiály určené pro styk s potravinami

7.7.2020, Zdroj: Evropská komise

Brožura Materiály určené pro styk s potravinamiZákladní informace o problematice FCM (food contact materials). Během výroby, zpracovávání, skladování, přípravy a servírování, tedy ještě před konečnou spotřebou, přicházejí potraviny a z nich připravené pokrmy do styku s mnoha materiály a předměty. Těmto ...

On-line databáze metod pro zjišťování přítomnosti GMO

6.7.2020, Zdroj: Joint Research Centre - JRC - European Commission

On-line databáze metod pro zjišťování přítomnosti GMOSpolečné výzkumné středisko (JRC) provozuje internetovou databázi GMOMETHODS, která poskytuje informace o metodách (založených na PCR) detekce přítomnosti GMO.

Výroba cukrovinek a uvádění země původu primární složky

3.7.2020, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš závod vyrábí především cukerné komprimáty a dražé, jejichž základní složkou je cukr, který je z České republiky. Část výroby ale tvoří také komprimáty ze sorbitolu a dextrózy, jejichž původ není v České republice. Jsme povinni uvádět, že země původu ...

Úprava v použití extraktů annatta povolených jako přídatné látky

2.7.2020, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Úprava v použití extraktů annatta povolených jako přídatné látkyNové nařízení Komise upravuje použití barviv skupiny E 160b v jednotlivých komoditách a specifikaci. V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2020/771 ze dne 11. června 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a ...

1881/2006, Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, k 1. 7. 2020Garance

1.7.2020, Evropská komise, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konsolidované znění nařízení (ES) č. 1881/2006. ?B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 364 20.12.2006, ...

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz
více článků
Nejčtenější

Komoditní vyhláška pro nápoje, kvasný ocet a droždíGarance

12.3.2019, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 31. 10. 2018 byla vydána vyhláška č.  248/2018 Sb. , o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí, která nahradila vyhlášku č. 335/1997 Sb. Účelem nové úpravy byla aktualizace zejména s ohledem na harmonizaci s přímo použitelnými předpisy Evropské unie.…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Alergeny v potravinách 04: Lepek, celiakie a legislativaGarance

30.6.2020, Ing. Irena Suková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V populaci se zvyšuje počet osob, u nichž je diagnostikována nesnášenlivost lepku - celiakie, která je vyvolána imunologickou reakcí organismu. Jedná se o chronické autoimunitní onemocnění tenkého střeva, jež je citlivé na bílkovinu nazývanou lepek či gluten.…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Zákon o potravinách a tabákových výrobcíchGarance

2.8.2016, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích, byl od roku 1997 několikrát novelizovaný. Zásadní novelou byl zákon č. 139/2014 Sb. ze dne 18. června 2014, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Příklady označování: SýryGarance

14.3.2017, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doplňující požadavky k nařízení (EU) č.  1169/2011  jsou stanoveny ve vyhlášce č. 397/2016 Sb. , kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy, jedlé tuky a oleje. Podle ní se sýrem rozumí mléčný výrobek vyrobený vysrážením mléčné…

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz

Přehled nařízení EU: Kontaminanty v potravináchGarance

31.12.2019, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Komise (EU) 2019/1871 ze dne 7. listopadu 2019 o referenčních hodnotách pro opatření pro nepovolené farmakologicky účinné látky přítomné v potravinách živočišného původu a o zrušení rozhodnutí 2005/34/ES.

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Alergeny v potravinovém průmyslu

22. 9. 2020, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Co jsou alergie, jejich příčiny a dopady na zdraví. - Alergie z potravin. - Významné potravinové alergeny. - Mýty okolo alergenů. - Označování alergenů na etiketách potravin.

Bioprodukce a biopotraviny: Osvědčování, označování a další legislativa

6. 10. 2020, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Ekologické zemědělství – bioprodukce – biopotraviny a jejich nová legislativní úprava podle evropského nařízení 2018/848. Podmínky – kontroly – osvědčování.

Procesní kontaminanty v potravinách - legislativní požadavky

20. 10. 2020, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Procesní kontaminanty: Akrylamid – Furan – MCPD. Legislativní požadavky nařízení (EU) 2017/2158. - Vznik a výskyt v potravinách. - Zmírňující opatření pro vybrané komodity.

Zákon o potravinách a nová legislativa pro výrobce potravin

3. 11. 2020, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Zákon o potravinách v aktuálním znění. – Základní pojmy zákona. – Povinnosti výrobců, dovozců a prodejců. – Definice České potraviny. – Označování balených a nebalených potravin. - Pravomoci orgánů státního dozoru.

PotravinyInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Výroba a prodej potravin

Předpis Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 1.2.2020 -
Vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem 1.2.2020 -
Vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje 1.1.2020 -

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

1.7.2020 1.1.2021, 27.4.2021, 1.1.2022

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

20.5.2020 1.1.2022
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 1.7.2020 1.1.2022
Spolupracujeme