dnes je 23.10.2021

Nejnovější

Čas na kávu a statistiku o kávě

22.10.2021, Zdroj: Eurostat

Čas na kávu a statistiku o kávěPři příležitosti Mezinárodního dne kávy, který připadá na 1. října, zveřejnil Eurostat několik údajů o této komoditě.

Požadavky na označování potravin exportovaných do Číny platné od 1. 1. 2022

21.10.2021, Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Požadavky na označování potravin exportovaných do Číny platné od 1. 1. 2022Nad rámec vyhlášky Generálního ředitelství cel ČLR (GACC) č. 248 o povinné registraci zahraničních producentů potravin vyvážených do Číny vyhláška GACC č. 249 „Measures of the People’s Republic of China for the Administration of Import and Export Food Safety“…

Malé prodejny zahraničních řetězců české obchodníky neohrozí. Ti těží z know-how i nabídky lokálních potravin

20.10.2021, Zdroj: LESENSKY.CZ

Malé prodejny zahraničních řetězců české obchodníky neohrozí. Ti těží z know-how i nabídky lokálních potravinDlouholeté know-how, širší nabídka lokálních výrobců i výrazná modernizace vlastních provozoven. To jsou jedny z hlavních důvodů, proč vstup zahraničních řetězců do segmentu malých prodejen příliš neovlivní tuzemské obchodníky s potravinami. V otevírání…

Seznam některých rostlin pro použití při výrobě doplňků stravy

20.10.2021, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Seznam některých rostlin pro použití při výrobě doplňků stravyDokument Ministerstva zemědělství ČR představuje neuzavřený seznam rostlin, případně jejich částí, které lze použít při výrobě doplňků stravy. Seznam se vztahuje pouze na rostliny vytvořené tradičními šlechtitelskými postupy.

Uvádění země původu u sušeného ovoceGaranceQ&A

19.10.2021, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaká jsou současná pravidla pro uvádění země původu u sušeného ovoce? Doc. Ing. Kamila Míková, CSc. Uvádění země původu je povinné u čerstvého ovoce a zeleniny (viz nařízení (EU) č. 1308/2013, čl. 76: produkty odvětví ovoce a zeleniny, které se mají prodávat spotřebiteli v čerstvém stavu, lze uvádět ...

Konference Povinnosti v podnikové ekologii už 23. listopadu

19.10.2021, Zdroj: ENVIprofi

Konference Povinnosti v podnikové ekologii už 23. listopaduKonference Povinnosti v podnikové ekologii proběhne v tradičním podzimním termínu a nabídne jak prezenční, tak on-line podobu. Hlavním tématem budou nové odpadové předpisy a cirkulární nastavení v průmyslu, vše provázané i s chemií, vodou a ovzduším.

Léčebná tvrzení na obalech bylinkových čajůQ&A

14.10.2021, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mohou se u bylinkových čajů uvádět léčebná tvrzení? Doc. Ing. Kamila Míková, CSc. Léčebná tvrzení se na žádné potravině uvádět nesmí. Lze uvést pouze zdravotní tvrzení, která jsou povolená na on hold seznamu. ...

více článků
Nejčtenější

Alergeny v potravinách 05: Označování alergenůGarance

14.7.2020, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že zpracování potraviny ať v potravinářském průmyslu nebo v domácnosti většinou významně neovlivňuje alergenní potenci potraviny, je jedinou účinnou ochranou pro spotřebitele s alergií nebo intolerancí vyloučení alergenních potravin…

Komoditní vyhláška pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těstaGarance

11.2.2020, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 27. ledna 2020 byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna nová vyhláška č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta. Vyhláška nahradila původní vyhlášku č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18…

Zákon o potravinách s komentářemGarance

8.6.2021, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, byl od roku 1997 několikrát novelizovaný. Poslední novelou je zákon č. 174/2021 Sb., který navazuje na novelu z roku 2016 (zákon č. 180/2016 Sb.).

852/2004, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, k 24. 3. 2021Garance

24.3.2021, Evropský parlament, Rada Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Evropský parlament, Rada Evropské unie ?B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, p.1) Ve znění:         Úřední věstník     No   page   date   ?M1   NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1019/2008 ze dne 17. října 2008,     L 277 ...

Přehled nařízení EU: Hygienické požadavky na výrobu potravinGarance

22.4.2021, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 22. října 2019 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)…

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Audit kvality - vedení dokumentace D/TLD dílů

29.10.2021, On-line, Ing. Jaroslav Schwarz

Seminář je určen pro PSCR zmocněnce za bezpečnost produktu, interní auditory D/TLD dokumentace a všechny zaměstnance v dodavatelských společnostech uznávajících VDA standardy.

Alergeny v potravinovém průmyslu

1.11.2021, On-line, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Evropská legislativa stanoví zvýrazňovat na obalech potravin přítomnost látek vyvolávajících alergie. Problematika řízení alergenů ve výrobě a jejich následné označování proto patří mezi stěžejní agendu výrobců potravin. Na semináři se dovíte, jak alergeny klasifikujeme a jaká je správná praxe při řízení rizik týkajících se alergenů v potravinářském průmyslu.

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

16.11.2021, Praha, Ing. Zdeněk Šenovský

Seznámíte se s legislativu posuzování rizik strojních zařízení a evropskou normu ISO 12100. Seminář je určen nejen vedoucím pracovníkům a konstruktérům firem uvádějících na trh strojní zařízení ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Procesní kontaminanty v potravinách - legislativní požadavky

18.11.2021, Praha, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Procesní kontaminanty jsou nežádoucí sloučeniny, které vznikají v potravinách při jejich zpracování. V průmyslu se sledují zejména akrylamid, furan či monochlorpropandiol (MCDP). Na semináři se dovíte, jaká legislativa se na tyto látky vztahuje a jaká jsou oficiální doporučení pro zmírnění jejich výskytu.

Výpočtové modelování pro začátečníky

18.11.2021, Praha, Ing. Petr Vosynek, Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení zhlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat vkomerčních (občas i nekomerčních) programech je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky většinou vysvětleno není.

PotravinyInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Výroba a prodej potravin

Předpis Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích 1.1.2022 -
Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu 6.3.2021 27.10.2022

Zákon o ochraně veřejného zdraví

27.4.2021 1.1.2022, 1.2.2022, 1.1.2023, 1.7.2023

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

1.10.2021 1.1.2022
Zákon o veterinární péči 1.1.2021 1.1.2022, 1.2.2022, 1.7.2023
Spolupracujeme

Nahrávám...
Nahrávám...