PotravinyInfo.cz LIVE

 

 

Spolupracujeme

 

Nejnovější

Potraviny a stravovací služby - Produktový list pro zadávání ekologických veřejných zakázek (GPP)Garance

17.7.2018, Evropská komise, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Oblast působnosti Tento list obsahuje doporučení pro nákup potravin a stravovacích služeb . Specifikace jsou navrženy pro tento sortiment výrobků: ovoce a zelenina, produkty akvakultury, masné a mléčné výrobky a nápoje; a rovněž pro ...
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Uchovávání potravin v ocelových zásobnících

14.7.2018, MVDr. Ivan Chadima, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lze uchovávat tekuté potraviny (čokoládu) v ocelových zásobnících? Pokud musejí být uchovávány v zásobnících nerezových, který předpis to stanoví?
více
Průzkum výskytu akrylamidu a furanu v potravinách ve Spojeném království

Průzkum výskytu akrylamidu a furanu v potravinách ve Spojeném království

13.7.2018, Zdroj: Food Standards Agency (http://www.food.gov.uk/)
V Británii byl proveden průzkum 271 potravinářských produktů, v nichž byl analyzován obsah akrylamidu a furanu. Britský úřad pro bezpečnost potravin (FSA) zveřejnil výsledky studie zaměřené na výskyt akrylamidu a furanu (tzv. procesních kontaminantů) v různých ...
více
Úprava požadavků na některé materiály určené pro styk s potravinami

Úprava požadavků na některé materiály určené pro styk s potravinami

13.7.2018, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie
Nová vědecká stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o konkrétních látkách, které je možno používat v materiálech určených pro styk s potravinami, si vyžádala novelu nařízení (EU) č. 10/2011.
více

Přehled nařízení EU: Mléko, mléčné výrobky, jedlé tuky a olejeGarance

12.7.2018, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Deklarace pomocné látky pro cukrovinky

12.7.2018, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak správně deklarovat lešticí směs u cukrovinek, pokud obsahuje olej kokosového původu - triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (medium chain triglycerides from coconut origin)?
více

Falšování ryb a výrobků s podílem rybGarance

10.7.2018, Ing. Helena Čížková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ryby jsou třetím nejvýznamnějším zdrojem masa, přičemž v některých zemích odpovídá jejich spotřeba konzumaci masa savců. Světový roční výlov potravinářsky významných ryb činí v posledních letech cca 100 milionů tun; produkce chovu ryb (akvakultury) je…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz
Nejčtenější

Přehled nařízení EU: Hygienické požadavky na výrobu potravinGarance

14.6.2018, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nařízení Komise (EU) 2017/185 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Komoditní vyhláška pro ovoce a zeleninuGarance

6.8.2013, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, nahradila prvotní vyhlášku…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Přehled nařízení EU: Kontaminanty v potravináchGarance

21.6.2018, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nařízení Komise (EU)  2018/782  ze dne 29. května 2018, kterým se stanoví metodické zásady hodnocení rizika a doporučení pro řízení rizika podle nařízení (ES) č. 470/2009.
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Komoditní vyhláška pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky, cukrářské výrobky a těstaGarance

25.9.2012, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Zákon o potravinách a tabákových výrobcíchGarance

2.8.2016, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, byl od roku 1997 několikrát novelizovaný. Zásadní novelou byl zákon č. 139/2014 Sb. ze dne 18. června 2014, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Zákon o potravinách
18. 9. 2018, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Evropská legislativa a spotřebitel. – Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků. – Praxe při uvádění požadavků nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Nové zákonné povinnosti ve společném stravování
21. 9. 2018, Ing. Tomáš Čapek, CSc.
Legislativní pravidla ve společném stravování. - Překrývání hygienických požadavků. - Nové povinnosti pro společné stravování společné v rámci celého potravinového řetězce. - Jak řešit požadavky z národní legislativy. - Způsoby falšování pokrmů. - Nejčastější závady ve správné výrobní a hygienické praxi. - Připravovaná vyhláška pro veřejné stravování. - Změny v „pamlskové vyhlášce“. - Diskuse s řešením konkrétních problémů.

Odpady a obaly v podnikové praxi aneb všechny povinnosti pod kontrolou i v roce 2019
16. 10. 2018, Ing. Monika Čiperová

Poskytování informací o potravinách
23. 10. 2018, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Evropská legislativa a spotřebitel. – Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků. – Praxe při uvádění požadavků nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Alergeny v potravinovém průmyslu
6. 11. 2018, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Významné potravinové alergeny. - Řízení výskytu alergenů ve výrobě potravin podle současných norem (např IFS). - Správné označování alergenů na etiketách. - Mýty okolo alergenů.

Prodáváme potraviny přes internet
27. 11. 2018, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Prodej potravin na dálku. – Povinné informace pro balené potraviny. – Povinné informace pro nebalené potraviny. – Co je a co není klamání spotřebitele. - Zdravotní a výživová tvrzení.