PotravinyInfo.cz LIVE

 

 

Spolupracujeme

 

Nejnovější
Interaktivní nástroj pro referenční hodnoty živin

Interaktivní nástroj pro referenční hodnoty živin

14.12.2018, Zdroj: EFSA
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spustil interaktivní nástroj, který umožňuje odborníkům v oblasti výživy, lékařům, vědcům, zákonodárcům a výrobcům potravin provádět rychlé a snadné výpočty referenčních hodnot živin.
více

Přehled nařízení EU: Kontaminanty v potravináchGarance

13.12.2018, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nařízení Komise (EU)  2018/782  ze dne 29. května 2018, kterým se stanoví metodické zásady hodnocení rizika a doporučení pro řízení rizika podle nařízení (ES) č. 470/2009.
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz
Akční balíček pro odstranění průmyslově vyráběných trans mastných kyselin

Akční balíček pro odstranění průmyslově vyráběných trans mastných kyselin

12.12.2018, Zdroj: WHO, Verlag Dashöfer
Světová zdravotnická organizace určila jako jeden ze svých cílů úplné odstranění trans mastných kyselin (TFA) vznikajících při průmyslové výrobě potravin.
více

Paušální částky nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozemGarance

11.12.2018, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, který nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 2017, zakotvil…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz
Trans tuky v celkové stravě populace EU

Trans tuky v celkové stravě populace EU

11.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Evropská komise vydala zprávu týkající se trans-tuků v potravinách a celkové stravě obyvatelstva Unie. Text zprávy: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL regarding trans fats in foods and in the overall diet of the Union ...
více
Stanovení zákonného limitu pro průmyslově vyráběné tuky s obsahem trans mastných kyselin v potravinách

Stanovení zákonného limitu pro průmyslově vyráběné tuky s obsahem trans mastných kyselin v potravinách

11.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh nařízení Komise EU, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 týkající se trans tuků, jiných než trans tuků přirozeně se vyskytujících v živočišných tucích, určených pro koncového spotřebitele.
více
Publikace EFSA týkající se trans mastných kyselin (TFA)

Publikace EFSA týkající se trans mastných kyselin (TFA)

11.12.2018, Zdroj: EFSA
Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal několik vědeckých stanovisek k problematice výskytu trans mastných kyselin v potravinách.
více
Nejčtenější

Přehled nařízení EU: Kontaminanty v potravináchGarance

13.12.2018, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nařízení Komise (EU)  2018/782  ze dne 29. května 2018, kterým se stanoví metodické zásady hodnocení rizika a doporučení pro řízení rizika podle nařízení (ES) č. 470/2009.
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Příklady označování: Maso a masné výrobkyGarance

7.6.2016, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doplňující požadavky k nařízení (EU) č.  1169/2011  jsou stanoveny ve vyhlášce č. 69/2016  Sb., kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Zákon o potravinách a tabákových výrobcíchGarance

2.8.2016, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, byl od roku 1997 několikrát novelizovaný. Zásadní novelou byl zákon č. 139/2014 Sb. ze dne 18. června 2014, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Základní informace o označování potravinGarance

3.9.2013, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Poskytování informací o potravinách spotřebitelům patří vedle ochrany zdraví mezi priority evropského potravinového práva (nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Přehled nařízení EU: Hygienické požadavky na výrobu potravinGarance

14.6.2018, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nařízení Komise (EU) 2017/185 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Hygienické minimum pro provozovatele a pracovníky v potravinářství

21. 1. 2019, MUDr. Pavla Svrčinová
Co je dnes bezpečná potravina? – Nejčastější mikrobiální onemocnění a otravy z potravin. – Trendy v osobní hygieně a sanitaci. – Současné legislativní požadavky na provozovny a zařízení. – Rizika ve výrobním řetězci. – Tipy pro zavádění stálých postupů založených na HACCP.

Provozování činností epidemiologicky závažných v roce 2019

4. 2. 2019, MUDr. Pavla Svrčinová
Celoevropská legislativa. - Kvalita pitné vody. - Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků a stravovacích služeb. - Materiály a předměty pro styk s potravinami a pokrmy. - Kategorizace prací. - Státní zdravotní dozor. - Správní delikty na úseku činností epidemiologicky závažných.