PotravinyInfo.cz LIVE

 

 

Spolupracujeme

 

Nejnovější

Pitná voda v potravinářských provozovnáchGarance

18.9.2018, MUDr. Pavla Svrčinová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematika pitné vody je obsažena jak v legislativě Evropské unie, tak v tuzemských právních předpisech. Následující text zahrnuje základní informace z právních předpisů včetně některých požadavků, které z nich vyplývají pro provozovatele potravinářských…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz
Vyrobený zeaxanthin už nemusí být označován jako syntetický

Vyrobený zeaxanthin už nemusí být označován jako syntetický

18.9.2018, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie
Komise upravila požadavek na označování syntetického zeaxanthinu. V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1132 ze dne 13. srpna 2018, kterým se povoluje změna názvu a zvláštních požadavků na označování nových potravin ...
více
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2017

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2017

17.9.2018, Zdroj: Ministerstvo zemědělství
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2017.
více
Potravinové banky a jejich role v celosvětovém hnutí zaměřeném na snížení plýtvání potravinami

Potravinové banky a jejich role v celosvětovém hnutí zaměřeném na snížení plýtvání potravinami

14.9.2018, Zdroj: EurActiv.cz (http://www.euractiv.cz/)
V úterý 14. 8. 2018 jednal Evropský parlament o způsobech, jak předejít plýtvání potravinami. Jedním z nástrojů je balíček oběhového hospodářství, dále pak osvěta mezi spotřebiteli o tom, zda mohou potravinu ještě sníst, nebo je to už nebezpečné. Snížit…
více

Kakao a uvádění pomocných látek

13.9.2018, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle nařízení (ES) č. 1333/2008, o potravinářských přídatných látkách, musí být u kakaa ve složení na obale uvedeny pomocné látky (processing aids), např. E 501. Je potřeba uvádět u surovin, jež obsahují jako jednu ze složek kakao, také tyto pomocné látky,…
více

Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravinGarance

11.9.2018, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, platná od 1. 8. 2016, byla novelizována vyhláškou č. 78/2018 Sb. Většina původních požadavků zůstává zachována, k dílčím změnám došlo v § 2, § 4…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz
1-methylnikotinamid-chlorid jako nová potravina

1-methylnikotinamid-chlorid jako nová potravina

11.9.2018, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie
Komise povolila exkluzívní použití pro doplňky stravy určené pro dospělé s výjimkou těhotných a kojících žen. V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1123 ze dne 10. srpna 2018, kterým se povoluje uvedení 1-methylnikotinamid- ...
více
Nejčtenější

Zákon o potravinách a tabákových výrobcíchGarance

2.8.2016, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, byl od roku 1997 několikrát novelizovaný. Zásadní novelou byl zákon č. 139/2014 Sb. ze dne 18. června 2014, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Komoditní vyhláška pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky, cukrářské výrobky a těstaGarance

25.9.2012, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Přehled nařízení EU: Kontaminanty v potravináchGarance

21.6.2018, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nařízení Komise (EU)  2018/782  ze dne 29. května 2018, kterým se stanoví metodické zásady hodnocení rizika a doporučení pro řízení rizika podle nařízení (ES) č. 470/2009.
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Příklady označování: Maso a masné výrobkyGarance

7.6.2016, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doplňující požadavky k nařízení (EU) č.  1169/2011  jsou stanoveny ve vyhlášce č. 69/2016  Sb., kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících…
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz

Přehled nařízení EU: Hygienické požadavky na výrobu potravinGarance

14.6.2018, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nařízení Komise (EU) 2017/185 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.
více
ZámekPřístupné pro: PotravinyInfo.cz
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Falšování potravin
19. 9. 2018, Doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Autenticita potravin a potravinářské právo. - Dozor nad falšováním potravin. - Metody posuzování autenticity potravin. - Možné způsoby falšování konkrétních komodit a metody detekce. - Současné projekty, kauzy, praktické příklady identifikace falšování.

Zákon o potravinách
26. 9. 2018, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Evropská legislativa a spotřebitel. – Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků. – Praxe při uvádění požadavků nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Odpady a obaly v podnikové praxi aneb všechny povinnosti pod kontrolou i v roce 2019
16. 10. 2018, Ing. Monika Čiperová

Poskytování informací o potravinách
23. 10. 2018, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Evropská legislativa a spotřebitel. – Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků. – Praxe při uvádění požadavků nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Alergeny v potravinovém průmyslu
6. 11. 2018, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Významné potravinové alergeny. - Řízení výskytu alergenů ve výrobě potravin podle současných norem (např IFS). - Správné označování alergenů na etiketách. - Mýty okolo alergenů.

Prodáváme potraviny přes internet
27. 11. 2018, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Prodej potravin na dálku. – Povinné informace pro balené potraviny. – Povinné informace pro nebalené potraviny. – Co je a co není klamání spotřebitele. - Zdravotní a výživová tvrzení.

Hygienické minimum pro provozovatele a pracovníky v potravinářství
21. 1. 2019, MUDr. Pavla Svrčinová

Co je dnes bezpečná potravina? – Nejčastější mikrobiální onemocnění a otravy z potravin. – Trendy v osobní hygieně a sanitaci. – Současné legislativní požadavky na provozovny a zařízení. – Rizika ve výrobním řetězci. – Tipy pro zavádění stálých postupů založených na HACCP.

Provozování činností epidemiologicky závažných v roce 2019
4. 2. 2019, MUDr. Pavla Svrčinová

Celoevropská legislativa. - Kvalita pitné vody. - Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků a stravovacích služeb. - Materiály a předměty pro styk s potravinami a pokrmy. - Kategorizace prací. - Státní zdravotní dozor. - Správní delikty na úseku činností epidemiologicky závažných.