dnes je 5.3.2021

Nejnovější

Novela nařízení o hygieně potravin

5.3.2021, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Novela nařízení o hygieně potravinNový kodex zásad v oblasti řízení potravinových alergenů pro provozovatele potravinářských podniků a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ si vyžádali úpravu nařízení (ES) č. 852/2004.

Cukrovinky se sníženým obsahem cukruQ&A

4.3.2021, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Za jakých podmínek je možné označit cukrovinku „se sníženým obsahem cukru“? Doc. Ing. Kamila Míková, CSc. Tvrzení „se sníženým obsahem cukru“ patří mezi výživová tvrzení. Povolená výživová tvrzení jsou uvedena v nařízení (ES) č. 1924/2006, kde se v příloze uvádí: „Tvrzení ...

Legislativní souhrn: Bezpečnost potravin -- bezpečné obalyGarance

2.3.2021, Úřad pro publikace, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS

Aktualizované pokyny pro schvalování kouřových aromat

2.3.2021, Zdroj: EFSA

Aktualizované pokyny pro schvalování kouřových aromatEvropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal aktualizované pokyny týkající se vědeckých údajů, které musejí žadatelé poskytnout ve své dokumentaci při žádosti o povolení nového kouřového aroma nebo při obnovení stávajícího povolení.

COVID-19 - je třeba zvážit nízký referenční příjem vitaminu D na etiketě potraviny - je to pravděpodobně role EFSA

1.3.2021, Zdroj: Státní zdravotní ústav

V pandemii má preventivní účinek. V době onemocnění COVID-19 se toho o prevenci už hodně napsalo, ale jako by společnost úplně zapoměla, co má dělat - starat se intenzivně o své zdraví a nikoli se zaklínat, aby člověk nechytl infekci. (Upřímně, začít by se…

Podzimní uzavření prodejen v neděli ukázalo cestu do budoucna. Spotřebitelé se mu pružně přizpůsobili

26.2.2021, Zdroj: LESENSKY.CZ

Podzimní uzavření prodejen v neděli ukázalo cestu do budoucna. Spotřebitelé se mu pružně přizpůsobiliAčkoliv podzimní uzavření prodejen potravin v neděli působilo vzhledem ke kontextu epidemie nesmyslně, ve finále přineslo i zásadní pozitivum. Chování českých spotřebitelů totiž rozptýlilo jakékoliv obavy ze změn podobného typu. Nedělnímu uzavření prodejen se…

Ovoce a zelenina: Přehled nařízení EU a další informaceGarance

25.2.2021, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění…

více článků
Nejčtenější

Normy ČSN pro potraviny 6/2019

3.6.2019, Zdroj: Česká agentura pro standardizaci

Normy ČSN pro potraviny 6/2019... Nové ČSN pro výrobu potravin a související aspekty vydané v červnu 2019. ČSN EN 17203 Potraviny - Stanovení citrininu v potravinách kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS) ČSN EN 646 Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti barvy barevných ...

Uvádění gramáže porce v jídelním lístkuQ&A

24.10.2019, UniConsulting, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kterou normou (zákonem) je stanoveno, že na jídelním lístku musí být uvedena gramáž porce (např. masa)? UniConsulting Náležitosti na jídelním lístku nejsou upraveny žádným právním předpisem. Platí zde obecná povinnost, co je v jídelním lístku uvedeno, je závazné a musí odpovídat skutečnosti. Pokud ...

Prodej konopných produktůQ&A

21.3.2019, UniConsulting, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pod které legislativní předpisy spadá prodej konopných (CBD) potravinářských produktů? Smějí být na trh uváděny produkty s obsahem THC pod 0,2 %? UniConsulting Konopí seté (Cannabis sativa L.) je rostlinou, která má své zastoupení i v potravinářství. Pro výrobu potravin lze použít listy a semena rostliny ...

Hodnocení potravinářských přídatných látek úřadem EFSA v roce 2021

3.2.2021, Zdroj: EFSA

Hodnocení potravinářských přídatných látek úřadem EFSA v roce 2021Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) provádí postupně nové hodnocení bezpečnosti některých přídatných látek.

Které údaje na obalech musejí mít velikost písma 1,2 mm?Q&A

4.4.2018, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš dotaz se týká velikosti písma na obalech. Víme, že je daná velikost 1,2 mm. Pro které konkrétní údaje to však platí? Nutriční a energetické hodnoty? Složení, pokud to není alergen? Informační tvrzení o možnosti výskytu ostatních alergenů?

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Procesní kontaminanty v potravinách

17.3.2021, On-line, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

11. dubna 2018 vstoupilo v platnost nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách. Jak toto nařízení ovlivňuje potravinářský průmysl se dozvíte na našem on.line semináři.

Výpočtové modelování pro začátečníky

19.3.2021, On-line, Ing. Petr Vosynek, Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení z hlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat v komerčních (občas i nekomerčních) programech, je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky, většinou vysvětleno není.

Prodáváme potraviny přes internet

24.3.2021, On-line, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

V poslední době přibývá služeb a internetových obchodů, které umožňují nakupování potravin online. Protože se potraviny od ostatních druhů zboží liší zejména způsobem spotřeby a životností, má i jejich prodej prostřednictvím internetu svá specifika.

Výpočtové modelování pro pokročilé

26.3.2021, On-line, Ing. Petr Vosynek, Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení z hlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat v komerčních (občas i nekomerčních) programech je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky většinou vysvětleno není.

VDA Uvedení na trh a péče o zákazníka

14.4.2021, On-line, Ing. Jaroslav Schwarz

Seminář je určený organizacím z automobilového průmyslu a jejich dodavatelům, kteří implementují analýzy vadných dílů z provozu. Po prvním vydání svazku VDA Analýza vadných dílů z provozu z roku 2009 a standardu auditu z roku 2011 došlo k zásadnímu přepracování a sloučení obou publikací. Vydání z roku 2018 přináší aktualizaci a optimalizaci se zohledněním shromážděných zkušeností s aplikací tohoto procesu v posledních letech. Změny v IATF 16949:2016 a VDA 6.3 vyžadují od dodavatelů již v procesu návrhu a vývoje vypracování konceptu záruční analýzy dílů z provozu. Zvláště při náběhu nových vozů a systémů musí probíhat analýza tak rychle a účinně, aby bylo možné včas odstranit slabiny konceptu a výpadky funkce. Proces analýzy vadných dílů z provozu („z pole“) musí být kromě toho integrován do systému managementu dodavatele a musí obsahovat rozhraní k ostatním procesům jako např. bezpečnost produktu (sledování trhu).

PotravinyInfo.cz LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Výroba a prodej potravin

Předpis Aktuální verze Budoucí verze
Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu - 6.3.2021, 27.10.2022
Zákon o odpadech 1.1.2021 -
Zákon o obalech 1.1.2021 -

Zákon o ochraně veřejného zdraví

27.2.2021 27.4.2021, 1.1.2022

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

20.5.2020 1.1.2022
Zákon o veterinární péči 1.1.2021 1.1.2022
Spolupracujeme

Nahrávám...
Nahrávám...