dnes je 20.6.2024

Input:

2018/775, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny, k 6. 9. 2019

6.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2018.775
2018/775, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny, k 6. 9. 2019

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Úplné znění nařízení (EU) 2018/775.

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/775

ze dne 28. května 2018,

kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 131 29.5.2018, s. 8)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
 M1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/802 ze dne 17. května 2019,   L 132 21 20.5.2019

▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/775

ze dne 28. května 2018,

kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Oblast působnosti

1. Toto nařízení stanoví podmínky použití čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 v případech, kdy se uvádí země původu nebo místo provenience potraviny prostřednictvím údajů, jako jsou prohlášení, vyobrazení, symboly nebo výrazy označující místa nebo zeměpisné oblasti, s výjimkou zeměpisných výrazů, které jsou součástí vžitých a obecných názvů a doslova označují původ, ale obecně nejsou chápány jako údaj o zemi původu nebo místu provenience.

2. Toto nařízení se nevztahuje na zeměpisná označení chráněná na základě nařízení (EU) č. 1151/2012, nařízení (EU) č. 1308/2013, nařízení (ES) č. 110/2008 nebo nařízení (EU) č. 251/2014 nebo na základě mezinárodních dohod, ani na zapsané ochranné známky, pokud tyto známky představují označení původu, dokud nebudou přijata zvláštní pravidla týkající se použití čl. 26 odst. 3 na taková označení.

Článek 2

Údaj o zemi původu nebo místu provenience primární složky potraviny

Země původu nebo místo provenience primární složky,

Nahrávám...
Nahrávám...