dnes je 18.7.2024

Input:

329/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 329/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění účinném k 1.1.2014
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 11. prosince 1997,
kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), e), f), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
418/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, (v § 3 doplňuje odst. 4, mění § 5 písm. d), § 11 odst. 1 písm. b), přílohu 2, kde též doplňuje tabulku č. 4 a v příloze č. 6 mění tabulku č. 3)
399/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, včetně příloh, nové přechodné ustanovení
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), e), f), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon”) pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena:
ODDÍL 1
ŠKROB A VÝROBKY ZE ŠKROBU
§ 1
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  škrobem přírodní prášek získaný izolací ze škrobnatých surovin rostlinného původu,
b)  pudingem v prášku výrobek ze škrobu ve formě polotovaru s přídavkem dalších látek, určený pro kulinární úpravu,
c)  maltodextrinem práškový výrobek ze škrobu získaný enzymatickou hydrolýzou škrobu,
d)  dextrózovým ekvivalentem (DE) obsah redukujících cukrů v sušině v procentech vyjádřený jako glukóza, který určuje stupeň hydrolýzy škrobu.
§ 2
Členění na druhy a skupiny
Členění na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 1.
§ 3
Označování
(1)  Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce o způsobu označování potravin2) . jsou tyto další požadavky na označení:
a)  škrob se označí názvem druhu a skupiny,
b)  výrobky ze škrobu se označí pouze názvem skupiny,
c)  maltodextriny se označí i dextrózovým ekvivalentem.
(2)  Mléčným pudingem v prášku se označí výrobek ze škrobu s obsahem nejméně 10 % hmotnostních sušeného mléka.
(3)  Čokoládovým pudingem v prášku se označí výrobek ze škrobu s obsahem nejméně 20 % hmotnostních odtučněného kakaového prášku.
(4)  Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení škrobu a výrobků ze škrobu jsou uvedeny v příloze č. 2 tabulce 4.
§ 4
Požadavky na jakost
(1)  Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 2.
(2)  Smyslové požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 3.
ODDÍL 2
LUŠTĚNINY
§ 5
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  luštěninami vyluštěná, suchá, čištěná a tříděná zrna luskovin,
b)  předvařenými luštěninami luštěniny technologicky upravené tak, aby se zkrátila doba jejich varu,
c)  luštěninami loupanými celá technologicky upravená zrna bez vnější slupky, půlená technologicky upravená zrna bez vnější slupky s oddělenými dělohami,
d)  luštěninovou moukou loupané luštěniny mleté na stejnorodý prášek, popřípadě tříděné podle velikosti částic, ze sójové mouky odhořčené,
e)  luštěninovými vločkami příčně řezaná a mačkaná zrna luštěnin, ze sóji odhořčená,
f)  vlákninovým luštěninovým koncentrátem stejnorodý prášek získaný mletím a
Nahrávám...
Nahrávám...