dnes je 2.7.2022

Input:

Co přinesla poslední novela zákona o ochraně veřejného zdraví

4.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3
Co přinesla poslední novela zákona o ochraně veřejného zdraví

MUDr. Pavla Svrčinová

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která byla provedena zákonem č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, upravuje na úseku bezpečnosti potravin zejména definice stravovací služby a nově zavádí oznamovací povinnost pro výrobce a dovozce materiálů a výrobků pro styk s potravinami.

Novela upravuje v § 23 odst. 16 zákona č. 258/2000 Sb. definici stravovací služby, tak aby byla v souladu s definicemi uvedenými v článku 2 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. Stravovací službou je činnost provozovatele potravinářského podniku (PPP), která souvisí s jakoukoli fází výroby, přípravy, skladování, distribuce a uvedení pokrmů na trh za účelem jejich podávání v rámci zařízení společného stravování.

Rovněž došlo k úpravě § 24 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., kdy bylo doplněno, že musí PPP dodržovat podmínky upravené přímo použitelnými předpisy Evropské unie pro výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů na trh.

K úpravě došlo u písmene e) téhož paragrafu zákona, kdy musí PPP v případě, že požadavky nebo podmínky skladování nejsou stanoveny zvláštními předpisy, dodržovat požadavky a podmínky skladování stanovené PPP, který látku, surovinu, polotovar nebo potravinu vyrobil.

Novelizace rovněž zavádí oznamovací povinnost pro výrobce a dovozce materiálů a výrobků určených pro styk s potravinami. Tato povinnost se vztahuje i na PPP používajícího ve svém potravinářském podniku materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami (potravinářský strojen nářadí, náčiní, nádobí, obaly apod.), které vyrobil nebo dovezl.

Výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami je povinen písemně oznámit

Nahrávám...
Nahrávám...