dnes je 18.5.2024

Input:

Hygienické požadavky na chov a zpracování faremně chovaných zvířat

10.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1.3
Hygienické požadavky na chov a zpracování faremně chovaných zvířat

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

Zpracování faremně chované zvěře

Zpracování faremně chované zvěře podléhá stejným legislativním předpisům jako chov a zpracování velkých a malých hospodářských zvířat (skot, prasata, ovce, kozy). Uvedené bylo popsáno v článku Hygienické požadavky na výrobu maso a masné výrobky .

Kontrolním orgánem je Státní veterinární správa prostřednictvím svých územních pracovišť.

Pro uvádění zpracovaného masa popřípadě masných výrobků platí stejné legislativní požadavky, jako pro prodej masa a masných výrobků z masa velkých a malých hospodářských zvířat.

Více o legislativních předpisech a základních dokumentech je uvedeno zde.

Zpracování odlovené volně žijící zvěře

Pokud jde o volně žijící zvěř, po jejím odlovení musí proběhnout prohlídka na místě prostřednictvím proškolené osoby. Pokud je zvíře shledáno zdravotně nezávadné, lze jej uvolnit do oběhu.

Kontrolním orgánem je Státní veterinární správa prostřednictvím svých územních pracovišť.

Mezi doplňkové legislativní předpisy patří:

  • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči;

  • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti;

Zpracování zajícovců

Chov zajícovců musí splňovat požadavky veterinárního a plemenářského zákona. Požadavky na zpracování odpovídají požadavkům na zpracování velkých hospodářských zvířat. Omračování zvířat před vykrvením je povolováno ranou tupým předmětem (např. dřevěným topůrkem) do týla nebo sražením vazu. Jatečně upravené tělo pro prodej vcelku musí být včetně hlavy. Pokud jsou uváděny do oběhu dělené části, musí být označeny dle požadavků legislativy.

Mezi doplňkové legislativní předpisy patří:

  • zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon);

  • vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem;

  • zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči.

Zpracování drůbeže

Hrabavá a vodní drůbež musí být chována podle legislativních zákonů (plemenářský zákon). Zpracování musí respektovat stejná legislativní nařízení jako u velkých hospodářských zvířat (viz Hygienické požadavky na výrobu maso a masné výrobky ).

Omračování je povoleno provádět buď pomocí elektrického proudu (velké druhy drůbeže) nebo lze provádět vykrvování oddělováním hlavy (např. useknutím).

Prodej jatečně upravených těl nebo dělených částí se musí provádět podle platných předpisů, které jsou uvedeny níže.

Mezi doplňkové legislativní předpisy patří:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Nahrávám...
Nahrávám...