dnes je 18.7.2024

Input:

Komentář k vyhlášce č. 187/2023 Sb., o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny

28.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.13
Komentář k vyhlášce č. 187/2023 Sb., o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Od 1. 7. 2023 nabyla účinnosti vyhláška 187/2023 Sb., o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny, která nahrazuje vyhlášku 330/1997 Sb. Vyhláška je transpozicí směrnice 1999/4/ES o kávových a cikorkových extraktech a upravuje způsob poskytování informací o čaji, kávě a kávovinách, druhy čaje, kávy a kávovin s členěním na skupiny a podskupiny, pro jednotlivé druhy čaje, kávy a kávovin, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní odchylky balení jednotlivých druhů čaje, kávy a kávovin, a též minimální technologické požadavky pro čaj, kávu a kávoviny. Nahrazuje tak dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 330/1997 Sb., která se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Důvodová zpráva uvádí, že hlavním důvodem změny vyhlášky byla snaha přizpůsobit požadavky na výrobu čaje, kávy a kávovin novým vědeckým poznatkům a technologickému vývoji v potravinářství, zohledněny byly i zkušenosti získané při praktické aplikaci dosavadní vyhlášky. Snahou bylo především stanovit a rozšířit seznam rostlin a jejich částí pro výrobu ovocných a bylinných čajů a roztřídit čaje, kávy a kávoviny na druhy, skupiny a podskupiny, aby čaj, káva a kávoviny byly pro spotřebitele označeny takovým způsobem, jenž zamezí klamání či uvádění spotřebitele v omyl co do charakteru a kvality dané potraviny.

Většina textu nové vyhlášky je totožná s původní vyhláškou. V tomto komentáři jsou proto uvedena pouze upozornění na změny.

V § 2 je jsou uvedeny definice a vymezení některých pojmů společně pro čaje, kávu i kávoviny. V části týkající se čaje je termín fermentace nahrazen termínem oxidace. Dosavadní definice čajů jsou rozšířeny o pečený čaj, což je výrobek připravený z ovoce a cukru, případně s přídavkem koření nebo alkoholu a čaj Yerba maté, což je výrobek vyráběný z listů stromu cesmíny paraguajské Ilex paraguariensis A. St. Hill., získaný technologickým procesem sušení a žíhání přímým ohněm a následného drcení.

V části týkající se kávy se vypouští v definicích instantní káva, rozpustná káva, rozpustný kávový extrakt a nahrazuje se pouze obecnou definicí kávového extraktu, což je výrobek získaný pražením kávy a následnou extrakcí s výhradním použitím vody jako extrakčního prostředí a s vyloučením všech postupů hydrolýzy zahrnujících přídavek kyseliny nebo zásady, obsahující rozpustné a aromatické složky kávy. Nově je uvedena definice ochucené kávy, což je káva ochucená za použití aromat nebo káva, do které byly přidány složky s vlastním aromatem.

V části týkající se kávovin již nejsou v definicích uvedeny sladová kávovina, směs kávovin, instantní směs kávovin a instantní kávovinový výrobek.

§ 3 a § 4 se zabývají označováním čaje. Nově se požaduje uvádět u bylinného čaje a ovocného čaje množství kofeinu, pokud 100 g sušiny obsahuje více než 0,4 g kofeinu. U pečeného čaje se uvádí název druhu a způsob jeho výroby zavařením nebo pečením.

Dále jsou specifikovány některé nově uváděné názvy čajů:

(1) Čaj pravý, jehož lístky jsou slisovány a podrobeny dodatečné fermentaci, lze označit jako "tmavý čaj“.

(2) Čaj pravý, který pochází z regionu Čína a jehož lístky jsou slisovány a podrobeny dodatečné fermentaci, lze označit jako "Pu erh“.

(3) Zelený čaj připravený rozemletím sušených nejmladších lístků čaje pravého z Japonska na jemný prášek lze označit jako "matcha“.

(4) Sušené mladé listy a pupeny čaje pravého, u kterých neproběhla při zpracování oxidace, lze označit jako "bílý čaj“.

(5) Polofermentovaný čaj lze označit jako "oolong“.

(6) Černý čaj lze označit jako "červený čaj“.

(7) Čaj Yerba maté lze označit jako "čaj maté“.

Podle § 5 je průměrným množstvím spotřebitelského balení čaje je hmotnost spotřebitelského balení čaje se zohledněním přípustné záporné hmotnostní odchylky uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce.

K výrobě bylinných a ovocných čajů lze použít

a) části rostlin uvedené v tabulce 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce bez omezení,

b) části rostlin uvedené v tabulce 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce nejvýše do 30 % hmotnosti,

c) části rostlin uvedené v tabulce 3

Nahrávám...
Nahrávám...