dnes je 20.5.2024

Input:

Legislativní souhrn: Bezpečnost potravin -- bezpečné obaly

15.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.12
Legislativní souhrn: Bezpečnost potravin — bezpečné obaly

Úřad pro publikace

Akt

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS

Co je úkolem tohoto nařízení?

  • Stanoví společná pravidla pro obalové materiály a předměty, jako jsou láhve a nádoby, které přicházejí nebo mohou přijít do přímého nebo nepřímého styku s potravinami.

  • Jeho cílem je chránit lidské zdraví a zájmy spotřebitelů a také zajistit, že používané výrobky mohou být prodávány kdekoli v Evropském hospodářském prostoru – prostoru, jehož součástí je 28 zemí EU1, Island, Lichtenštejnsko a Norsko a v němž existuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.

Klíčové body

  • Tento právní předpis identifikuje 17 skupin materiálů a předmětů – od korku a skla přes plasty až po textil –, u nichž mohou být přijata zvláštní opatření.

  • Tato opatření mohou zahrnovat například normy čistoty a seznam používaných látek.

  • Žádost o povolení používání nové látky musí být podána příslušnému vnitrostátnímu orgánu, který ji potom zašle Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin k vyjádření jeho stanoviska.

  • Materiály používané na obaly musí být určeny "pro styk s potravinami" a musí být doplněny vhodným logem, jako kávovar, láhev na víno nebo

Nahrávám...
Nahrávám...