dnes je 22.7.2024

Input:

Legislativní souhrn: Označování hovězího a telecího masa

19.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.19
Legislativní souhrn: Označování hovězího a telecího masa

Úřad pro publikace

Přehled dokumentu:

Nařízení (ES) č. 1760/2000  systém EU pro označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa

Co je cílem nařízení?

  • Stanoví pravidla  Evropské unie  (EU) pro označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa.

  • Pravidla, která zahrnují povinné označování, jsou vypracována tak, aby umožnila sledování hovězího a telecího masa v celém potravinovém řetězci.

Klíčové body

  • Štítky na veškerém hovězím a telecím mase prodávaném v EU musí obsahovat tyto informace: referenční kód, který umožní určení jeho původu, a údaje o tom, kde zvíře bylo poraženo (schvalovací číslo jatek) a zpracováno (schvalovací číslo bourárny, která provedla bourání jatečně upraveného těla nebo skupiny jatečně upravených těl).

  • Od 1. ledna 2002 musí být na štítcích rovněž uveden  členský stát  nebo třetí země narození, výkrmu a porážky zvířete.

  • Štítky mohou obsahovat další dobrovolné informace o prodávaném mase. Informace musí být pro spotřebitele srozumitelné a musí být v souladu s právními předpisy o označování potravin, zejména s nařízením (EU) č.  1169/2011  (viz  shrnutí ).

  • Členské státy musí zajistit dodržování tohoto nařízení na svém území. Veškeré sankce, které ukládají hospodářskému subjektu nebo organizaci uvádějící hovězí maso na trh, musí být účinné, odrazující a přiměřené. Pokud hospodářské subjekty a organizace uvádějící hovězí maso na trh označily hovězí maso, aniž by splnily své povinnosti, mohou členské státy v souladu se  zásadou proporcionality  požadovat stažení hovězího masa z trhu.

  • Znalci  Evropské komise  v součinnosti s příslušnými orgány mají pravomoc:

    • ověřit, zda členské státy splňují

Nahrávám...
Nahrávám...