dnes je 18.5.2024

Input:

Legislativní souhrn: Označování potravin

11.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.10
Legislativní souhrn: Označování potravin

Úřad pro publikace

Akt

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004.

Přehled

Volný pohyb bezpečných a plnohodnotných potravin v Evropské unii (EU) významně přispívá ke zdraví a blahu občanů a je významným rysem jednotného trhu. Právní předpisy EU nejen zaručují vysokou úroveň ochrany zdraví, ale spotřebitelům také zajišťují patřičné informace, aby mohli informovaně vybírat potraviny, které kupují a konzumují.

Co je úkolem tohoto nařízení?

Spotřebitelům zaručuje právo na patřičné informace zavedením obecných zásad, požadavků a povinností v souvislosti s označováním potravin, které konzumují. Zajišťuje dostatečnou pružnost, aby bylo možné reagovat na budoucí vývoj v potravinářském odvětví. Slučuje předchozí právní předpisy, tedy směrnice 2000/13/ES o označování potravin a 90/496/EHS o nutričním označování potravin.

Klíčové body

  • Tento právní předpis se vztahuje na podniky ve všech fázích potravinového řetězce a na všechny potraviny určené pro konečné spotřebitele. Patří sem i potraviny dodávané zařízeními společného stravování nebo potraviny určené k dodání do těchto zařízení.

  • Odpovědnost za poskytování nezbytných informací a zajištění jejich přesnosti, spočívá na výrobci, který pod svým názvem uvádí výrobek na trh. Pokud má sídlo mimo EU, má tuto odpovědnost dovozce.

  • Některé informace jsou povinné. Patří k nim název potraviny, seznam

Nahrávám...
Nahrávám...