dnes je 15.7.2024

Input:

Legislativní souhrn: Potraviny pro zvláštní skupiny

6.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.17
Legislativní souhrn: Potraviny pro zvláštní skupiny

Úřad pro publikace

Přehled dokumentu:

Nařízení (EU) č. 609/2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

Co je cílem nařízení?

Toto nařízení:

 • si klade za cíl zajistit lepší ochranu spotřebitele v souvislosti s obsahem a uváděním na trh:

  • potravin pro kojence, malé děti a pro zvláštní lékařské účely,

  • náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti,

 • si klade za cíl poskytnout větší právní jistotu pro podniky působící v tomto odvětví a pro vnitrostátní orgány, které tato pravidla provádějí,

 • nahrazuje množství pravidel, která vznikla během uplynulých tří desetiletí a byla složitá a fragmentovaná.

Klíčové body

Nařízení (EU) č. 609/2013 posiluje pravidla o potravinách pro zranitelné skupiny obyvatel, které potřebují mimořádnou ochranu, například kojence a děti do tří let, lidi s nadváhou nebo obezitou a lidi se specifickými zdravotními problémy (např. lidi s poruchami metabolismu).

Příloha nařízení obsahuje jednotný seznam látek (včetně minerálních látek a vitaminů), které lze do těchto potravin přidávat, a nahrazuje tak tři seznamy, které existovaly podle předchozích právních předpisů.

Označování

Nařízení rovněž pověřuje  Evropskou komisi , aby prostřednictvím  aktů v přenesené pravomoci  přijala zvláštní pravidla pro složení a označování následujících kategorií potravin:

 • počáteční a pokračovací kojenecká výživa,

 • obilné a ostatní příkrmy pro kojence,

 • potraviny pro zvláštní lékařské účely a

 • náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.

Od vstupu nařízení v platnost 20. července 2016 se bezlepkové a velmi nízkolepkové potraviny řídí nařízením (EU) č.  1169/2011  o označování potravin (viz  shrnutí ).  Prováděcí akt  Komise, prováděcí nařízení (EU) č.  828/2014 , zajistil převedení pravidel pro tyto výrobky do uvedeného nařízení. Na rozdíl od předchozích právních předpisů se tato pravidla vztahují i na nebalené potraviny, například na potraviny podávané v restauracích.

Akty v přenesené pravomoci

Komise přijala následující akty v přenesené pravomoci, kterými doplňuje nařízení (EU) č. 609/2013:

 • nařízení v přenesené pravomoci (EU)  2016/127  o zvláštních požadavcích týkajících se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí, ve znění nařízení v přenesené pravomoci (EU)  2018/561 , (EU)  2019/828 , (EU)  2021/572  a (EU)  2021/1041 ,

 • nařízení v přenesené pravomoci (EU)  2016/128  o zvláštních požadavcích týkajících se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely, ve znění nařízení v přenesené pravomoci (EU)  2020/566  a (EU)  2021/1040 ,

 • nařízení v přenesené pravomoci (EU)  2017/1798  o zvláštních požadavcích, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.

Zprávy o mléčných výrobcích pro děti a potravinách určených pro sportovce

Nařízení (EU) č. 609/2013 rovněž požadovalo, aby Komise po konzultaci s  Evropským úřadem pro bezpečnost potravin  (viz  shrnutí ) předložila  Evropskému parlamentu  a  Radě :

 • zprávu  o mléčných nápojích ("mléka podporující růst") a podobných výrobcích určených pro malé děti, která analyzuje potřebu vypracovat zvláštní pravidla pro složení a označování tohoto druhu výrobků,

 • zprávu  o potravinách určených pro sportovce, která analyzuje potřebu vytvořit zvláštní pravidla pro složení a označování.

Obě zprávy dospěly k závěru, že pro tyto výrobky není třeba stanovit zvláštní pravidla, a proto se na ně vztahují obecné právní předpisy o potravinách, konkrétně nařízení (ES) č.  1924/2006  o výživových a zdravotních tvrzeních (viz  shrnutí ).

Změny nařízení (EU) č. 609/2013

Komise prostřednictvím dvou nařízení v přenesené pravomoci změnila přílohu nařízení (EU) č. 609/2013.

 • Nařízení v přenesené pravomoci (EU)  2017/1091  se týká látek, které mohou být přidávány do obilných příkrmů a potravin pro malé děti a do potravin pro zvláštní lékařské účely; a

 • nařízení v přenesené pravomoci (EU)  2021/571  se týká látek, které mohou být

Nahrávám...
Nahrávám...