dnes je 18.7.2024

Input:

Nová legislativa upravující ekologickou produkci a výrobu biopotravin

25.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9
Nová legislativa upravující ekologickou produkci a výrobu biopotravin

Ing. Lenka Smolná, UniConsulting

Ekologickou produkci a výrobu biopotravin upravuje nově nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (tedy nařízení stávajícího).

Ekologická produkce respektuje přírodní systémy a cykly, zachovává a zlepšuje stav půdy, vzduchu, zdraví rostlin a zvířat a rovnováhy mezi nimi. Je to pevný systém s nastavenými pravidly a kontrolními mechanismy, který je neustále sledován a zlepšován. Vyústěním těchto snah je i nová legislativa.

Nové nařízení bylo vydáno dne 30. května 2018, je použitelné od 17. června 2018 a bude účinné od 1. ledna 2021. Toto nařízení zcela nahrazuje stávající nařízení (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Rušící se nařízení se však nadále použije pro podané žádosti ze třetích zemí, o kterých nebylo do 17. června 2018 rozhodnuto. Produkty vyprodukované v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007 před 1. 1. 2021 mohou být po tomto datu uváděny na trh až do vyčerpání zásob.

Nařízení se vztahuje na produkty pocházející ze zemědělství, akvakultury a včelařství a na výrobky z těchto produktů, pokud jsou předmětem produkce, přípravy, označení, distribuce, uvedení na trh, dovozu do Unie nebo vývozu z ní. Nařízení se vztahuje také na produkty, které úzce souvisejí se zemědělstvím, např. kvasinky používané jako potravina nebo krmivo, mořská sůl a jiné soli pro potraviny a krmivo, zámotky bource morušového, včelí vosk, vonné silice a další.

Nařízení se však nevztahuje na žádnou činnost spojenou s veřejným stravováním.

Nové nařízení stejně jako jeho předchůdce popisuje cíle a zásady ekologické produkce vztahující se na zemědělskou činnost akvakulturu a zpracování potravin a krmiva. Jsou vymezena obecná pravidla produkce, které musí dodržovat celý hospodářský subjekt, a pravidla pro konkrétní druhy produkce, jako jsou rostlinné produkce, živočišné produkce, produkce pro řasy a živočichy pocházející z akvakultury, produkce pro zpracované potraviny a další. Dále je také stanoveno povolení produktů a látek pro použití v ekologické produkci a použití zemědělských složek pocházejících z konvenční produkce pro zpracované ekologické produkty.

Nařízení se také zabývá označováním produktů z ekologické produkce. Použitím slov "bio", "eko" včetně jejich zdrobnělin nebo odvozenin na označení produktu, jeho propagačním materiálu nebo obchodních dokladech se má za to, že je produkt

Nahrávám...
Nahrávám...