dnes je 6.12.2023

Input:

Nová legislativa upravující ekologickou produkci a výrobu biopotravin

25.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9
Nová legislativa upravující ekologickou produkci a výrobu biopotravin

Ing. Lenka Smolná, UniConsulting

Ekologickou produkci a výrobu biopotravin upravuje nově nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (tedy nařízení stávajícího).

Ekologická produkce respektuje přírodní systémy a cykly, zachovává a zlepšuje stav půdy, vzduchu, zdraví rostlin a zvířat a rovnováhy mezi nimi. Je to pevný systém s nastavenými pravidly a kontrolními mechanismy, který je neustále sledován a zlepšován. Vyústěním těchto snah je i nová legislativa.

Nové nařízení bylo vydáno dne 30. května 2018, je použitelné od 17. června 2018 a bude účinné od 1. ledna 2021. Toto nařízení zcela nahrazuje stávající nařízení (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Rušící se nařízení se však nadále použije pro podané žádosti ze třetích zemí, o kterých nebylo do 17. června 2018 rozhodnuto. Produkty vyprodukované v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007 před 1. 1. 2021 mohou být po tomto datu uváděny na trh až do vyčerpání zásob.

Nařízení se vztahuje na produkty pocházející ze zemědělství, akvakultury a včelařství a na výrobky z těchto produktů, pokud jsou předmětem produkce, přípravy, označení, distribuce, uvedení na trh, dovozu do Unie nebo vývozu z ní. Nařízení se vztahuje také na produkty, které úzce souvisejí se zemědělstvím, např. kvasinky používané jako potravina nebo krmivo, mořská sůl a jiné soli pro potraviny a krmivo, zámotky bource morušového, včelí vosk, vonné silice a další.

Nařízení se však nevztahuje na žádnou činnost spojenou s veřejným stravováním.

Nové nařízení stejně jako jeho předchůdce popisuje cíle a zásady ekologické produkce vztahující se na zemědělskou činnost akvakulturu a zpracování potravin a krmiva. Jsou vymezena obecná pravidla produkce, které musí dodržovat celý hospodářský subjekt, a pravidla pro konkrétní druhy produkce, jako jsou rostlinné produkce, živočišné produkce, produkce pro řasy a živočichy pocházející z akvakultury, produkce pro zpracované potraviny a další. Dále je také stanoveno povolení produktů a látek pro použití v ekologické produkci a použití zemědělských složek pocházejících z konvenční produkce pro zpracované ekologické produkty.

Nařízení se také zabývá označováním produktů z ekologické produkce. Použitím slov "bio", "eko" včetně jejich zdrobnělin nebo odvozenin na označení produktu, jeho propagačním materiálu nebo obchodních dokladech se má za to, že je produkt

Nejnavštěvovanější semináře
      Nahrávám...
      Nahrávám...