dnes je 20.6.2024

Input:

Povinnosti provozovatele potravinářského podniku při provozu internetového obchodu s potravinami

26.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:51:21

Jaké jsou základní požadavky kladené na provozovatele potravinářského podniku, který uvádí na trh potraviny prostřednictvím internetového prodeje? Jak splnit informační povinnost, identifikaci vůči spotřebiteli, dodržovat práva spotřebitele a správně uvádět informace o prodávaných potravinách v souladu s potravinářskou legislativou? Jaký je vztah mezi reklamou a internetovým prodejem? V prezentaci Státní zemědělské a potravinářské inspekce bude uveden přístup SZPI ke kontrole e-commerce a výsledky kontrolní činnosti v této oblasti.

Kapitoly videa

Přístup k citovaným dokumentům:

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
  • 242/2000 Sb., Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • 110/1997 Sb., Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
  • Internetový prodej potravin: Základní požadavky na provozovatele potravinářského podniku
  • Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k označování potravin podle předpisů EU
  • 1169/2011, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
  • 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele

Lektor

Mgr. Martin Hedeja

Mgr. Martin Hedeja

Vystudoval chemii a geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V minulosti pracoval na Ústředním inspektorátu SZPI jako ředitel kanceláře úřadu. Poté působil v pedagogické sféře. V současné době pracuje jako metodik SZPI pro kontrolu internetového prodeje a pro kontrolu reklamy. Je členem pracovní skupiny Evropské komise pro posílení prosazování legislativy EU v oblasti prodeje potravin na internetu a členem pracovní skupiny FLEP (Food Law Enforcement Practitioners) pro oblast e-commerce.

Nahrávám...
Nahrávám...