dnes je 18.7.2024

Input:

Požadavky standardu BRC 7: 7. část - Personál

22.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.5.9
Požadavky standardu BRC 7: 7. část – Personál

Ing. Petra Šotolová

Níže uvedený text není úplným a přesným zněním standardu, slouží pouze k získání orientace v požadavcích tohoto standardu. U některých bodů je poskytnut obecně uznávaný výklad daného požadavku. Pro tento text byla použita oficiální verze standardu v českém jazyce, poskytovaná BRC agenturou. Některé výrazy se proto liší od dosud obecně používaných. Kurzívou jsou v textu vyznačeny pasáže, které vysvětlují, objasňují jednotlivé požadavky, ať už z hlediska překladu nebo výkladu daných pasáží.

7.1 Školení: oblasti manipulace se surovinami, oblasti přípravy, zpracování, balení a skladování

Zásadní požadavek č. 12 : Společnost musí zajistit, že všechen personál, který vykonává činnost ovlivňující bezpečnost, legálnost a kvalitu výrobků, je kompetentní pro provádění daných činností, a to prostřednictvím školení, praxe nebo kvalifikace.

Všechen personál, včetně pracovníků agentur a brigádníků, musí být před zahájením práce odpovídajícím způsobem proškolen a musí pracovat po celou dobu pracovní doby pod dostatečným dohledem. Součástí školení pro všechny pracovníky musí být vždy školení o alergenech a postupech kontroly alergenů na pracovišti. U pracovníků, kteří provádějí sledování v kritickém bodě, musí být zajištěno odpovídající školení a hodnocení způsobilosti.

Společnost má dokumentovaný program školení, jenž obsahuje nezbytné kompetence pro dané pozice, plán provádění školení nebo jiných aktivit, zjišťování efektivity provedených školení. Školení musí být zajištěné v jazyce, kterému pracovníci rozumí.

O školení musejí být vedeny záznamy, jež obsahují minimálně jména školených a potvrzení účasti, datum a dobu trvání školení, název školení a jeho obsah a poskytovatele školení. Záznamy musejí být k dispozici i v případě, že školení bylo poskytnuto externím poskytovatelem.

Společnost musí ověřovat kompetentnost svých zaměstnanců a s ohledem na výsledek provést odpovídající školení, instruktáž apod.

7.2 Osobní hygiena: oblasti manipulace se surovinami, přípravy, zpracování, balení a skladování

Standardy hygieny ve společnosti musejí být odpovídající vyráběnému sortimentu, musejí být dokumentované a musejí být chápány a dodržovány personálem, včetně zaměstnanců agentur, externími poskytovateli služeb a návštěvníky ve výrobních prostorách.

Požadavky na osobní hygienu musejí být dokumentované a musejí být známy veškerému personálu a musejí zahrnovat minimálně následující: nesmějí být nošeny hodinky ani jiné šperky, s výjimkou jednoduchého snubního prstenu nebo svatebního náramku; nesmějí být nošeny náušnice a jiné ozdoby (piercing) na viditelných částech těla jako uši, nos, jazyk nebo obočí; nehty musejí být udržovány krátké, čisté a nelakované, nesmějí být nošeny umělé nehty; nesmějí být používány parfémy a toaletní vody s nadměrnou vůní.

Pracovníci si musejí umývat ruce při vstupu do výrobních prostor a dále s frekvencí, která je vhodná pro minimalizaci rizika kontaminace výrobků.

Všechny řezné a jiné rány na kůži, jež je nekrytá, musejí být překryty náplastí vhodné barvy (odlišné od výrobku, nejlépe modré), obsahující detekovatelný proužek. Musejí být vydávány organizací a musí být vedena evidence. Pokud je to vhodné, musí být přes náplast nošeny rukavice. V případě, že společnost používá detektor kovu, musejí být náplasti pravidelně testovány

Nahrávám...
Nahrávám...