dnes je 21.5.2024

Input:

Požadavky standardu BRC 8: 6. část - Řízení procesů

2.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.3.6
Požadavky standardu BRC 8: 6. část – Řízení procesů

Ing. Petra Šotolová

6.1 Řízení operací (výrobních procesů)

Zásadní požadavek č. 10: Společnost funguje na základě dokumentovaných postupů a/nebo pracovních postupů, které zajišťují výrobu stále bezpečných a legálních výrobků s požadovanou kvalitou, v plné shodě s požadavky HACCP.

Společnost musí mít dokumentované jednotlivé klíčové výrobní postupy, jejich popis musí zahrnovat např. receptury (včetně výskytu alergenů), postupy míchání (rychlost, čas), postupy pro vaření (teplota, čas), teplotu a čas chlazení, pokyny pro označování produktů etiketami, označování číslem šarže a trvanlivostí atd. pokud je nějaké nastavení zařízení rozhodující pro zajištění bezpečnosti konečného produktu, je nezbytné, aby změny tohoto nastavení mohl provádět pouze skolený a oprávněný personál, pokud je to vhodné, musí být nastavení zařízení chráněno heslem.

Musí být zaveden odpovídající systém monitorování parametrů výrobních procesů, ty musejí být zaznamenávány a záznamy k dispozici během auditu. Pokud je používáno řízení pomocí in-line monitorovacích zařízení, musí být k dispozici vhodný výstražný systém pro případ poruch a ten musí být pravidelně testován. Pro případ selhání zařízení nebo při odchylkách v průběhu procesů je nutné zavést postupy pro znovunastolení bezpečného stavu.

6.2 Označování a balení

Musejí být zavedeny kontrolní mechanismy při označování potravin pro zajištění, že všechny produkty budou správně označeny etiketami a údaji o šarži a trvanlivosti.

Společnost musí stanovit takové postupy při balení, aby byly u linky k dispozici vždy jen správné obaly v odpovídajícím množství. Pokud je výrobek údajem o trvanlivosti a/nebo šarži anebo jinými informacemi označován mimo výrobní proces (např. s využitím meziskladování), musí být zajištěno, že je k dispozici správně potištěný materiál. Nastavení a změny parametrů tiskáren (např. změny dat trvanlivosti) smí provádět jen oprávněný pracovník.

Vždy před začátkem výroby a při každém přerušení je nutné provést kontrolu výrobní linky, zda tam nezůstaly zbytky jiných obalových materiálů nebo produktů.

Společnost musí zavést dokumentované kontroly balení výrobků z hlediska správnosti použitého obalového materiálu a etiket, a to na začátku balení, v jeho průběhu, při jakékoliv změně (např. nová várka obalů) a na konci výrobního cyklu. Součástí kontroly musí být i kontrola potisku obalů, tj. kontrola data, šarže, množství, dále informací o alergenech, ceně, a kontrola čárového kódu a země původu

Nahrávám...
Nahrávám...