dnes je 24.5.2024

Input:

Principy cirkulární ekonomiky v agropotravinářství

6.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:25:33

Zelená dohoda pro Evropu a Akční plán pro cirkulární ekonomiku i strategie Od zemědělce ke spotřebiteli přinášejí jasnou prioritu v podobě uzavřených cyklů materiálů včetně biologicky rozložitelných odpadů. I přesto jsou bioodpady a vedlejší produkty potravinářské výroby odděleně sbírány, zpracovávány a navráceny zpět do půdy jen v minimu případů. Principy cirkularity stojí na analýzách skutečných materiálových toků, definici příležitostí pro omezení plýtvání a vytváření hodnoty díky spolupráci napříč dodavatelsko-odběratelskými řetězci s cílem uzavřít cyklus živin a omezit spotřebu primárních zdrojů. Přednáška představí souvislosti nové legislativy s konkrétními příklady praxe analýz mezer cirkularity na úrovni HORECA segmentu a retailu.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Soňa Klepek Jonášová

Ing. Soňa Klepek Jonášová

Je absolventkou oboru Zemědělské inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. Po zahraničním studiu a stážích v Holandsku a Španělsku v České republice v roce 2015 založila a v současné době je stále ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky, z. ú. (INCIEN), který od roku 2016 funguje i na Slovensku. Cílem INCIEN je aktivní osvěta, prosazování a pomoc s implementací principů cirkulární ekonomiky, a to na všech úrovních od implementace evropského legislativního balíčku o cirkulární ekonomice, tak po praktické zavádění na úrovni firem, obcí a regionů. Soňa vede několik výzkumných projektů, je zodpovědná za rozvojové aktivity INCIEN a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami a partnery v ČR i v zahraničí. Hlavní témata, kterým se věnuje: uzavírání biologických cyklů a technických cyklů v rámci udržitelného rozvoje společnosti, což jsou oblasti zasahující do zemědělství, lesnictví, vodohospodářství, rozvoje nových ekonomik, oblastí nakládání s odpadem a technologické ekoinovace. Současně je členkou poradních sborů (Brno / Praha aj.) a pracovních skupin souvisejících s využíváním druhotných surovin a rozvoje chytrých měst a regionů (MŽP / MPO / MMR).

Nahrávám...
Nahrávám...