dnes je 20.5.2024

Input:

Produkce vajec na farmě: Provozní řád

8.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.22
Produkce vajec na farmě: Provozní řád

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

Provozní řád

 1. V provozních prostorách se smějí pohybovat pouze osoby proškolené dle směrnic BOZP, vlastnící platný průkaz pracovníka v potravinářském provozu.

 2. Pracovníci v provozu a kontrolních orgánů jsou povinni používat předepsané pomůcky BOZP. Jedná se zejména o pracovní plášť, kalhoty, obuv, čepici či síťku na vlasy.

 3. Na pracoviště nemají přístup osoby pod vlivem drog či jiných návykových látek, osoby trpící horečnatým nebo průjmovým onemocněním a osoby bez platného průkazu pracovníka v potravinářském provozu.

 4. Zjistí-li pracovník výskyt nežádoucích částí ve vejci (cizí tělísko, zárodek apod.), ihned tuto část odstraní a umístí do nádoby označené žlutě.

 5. Dojde-li v průběhu pracovní směny ke zranění, okamžitě po zajištění základních životních funkcí to ohlásí vedoucímu, který zajistí následné ošetření.

 6. Všechny osoby, jež se pohybují v prostorách provozovny (kromě kontrolních orgánů), se řídí pokyny vedoucího provozovny.

Plán DDD – deratizace, dezinsekce, dezinfekce

Provoz porážky a bourárny
 1. Deratizace

Lapače s požerovou nástrahou

Umístění: viz Příloha č. 1 – Schéma umístění požerových nástrah

Vizuální kontrola: 1x denně

   
Výměna: 1. při záchytu hlodavce,
2. v případě poškození,
3. po uplynutí expirační doby nástrah.

Příloha č. 2 – Průvodní dokumentace o složení, použitelnosti a výměně požerových nástrah od dodavatelské firmy.

 1. B. Dezinsekce
 1. Ošetření obvodových zdí okolo stavebních otvorů (dveří a oken) postřikem proti hmyzu do vzdálenosti min. 1 m od daného otvoru.

 2. Sítě proti hmyzu v oknech, která lze otevírat.

 3. Elektrický lapač hmyzu v prostoru třídírny.

Příloha č. 3: Průvodní dokumentace použitých dezinsekčních prostředků
Průvodní dokumentace elektrického lapače hmyzu
 1. C. Dezinfekce
 
Pracovní prostory a zařízení
Očista bude prováděna vždy po ukončení pracovní směny. Nejprve se odstraní hrubé nečistoty pomocí koštěte do uzavíratelné, k tomu účelu určené nádoby označené žlutě. Poté se prostory a zařízení omyjí schváleným mycím a dezinfekčním prostředkem v koncentraci a teplotě doporučené výrobcem. Na závěr se provede oplach pitnou vodou.
Před započetím každé směny se stroje a zařízení opláchnou pitnou vodou.
Pracovní pomůcky
Nahrávám...
Nahrávám...