dnes je 17.6.2024

Input:

Rizika spojená s cirkularitou obalů pro potraviny

7.5.2024, , Zdroj: PotravinyInfo (www.potravinyinfo.cz), Délka videa: 00:25:35

Z pohledu cirkularity se aktuální vývoj v oblasti balení potravin zaměřuje především na problematiku spojenou s recyklací obalových materiálů.

Kapitoly videa

Uvažovanými všeobecnými postupy je výroba opětovně používaných materiálů a jejich recyklace bez ztráty kvality. To je v mnoha ohledech možné pouze za cenu energeticky i ekonomicky nákladnějších procesů a za cenu zvýšeného rizika kontaminace těchto materiálů tzv. nezáměrně přidanými látkami. Množství a počet těchto látek se může zároveň s počtem recyklačních procesů zvyšovat. Navíc je správné posouzení zdravotního rizika přítomnosti těchto látek při jejich následném uvolňování do potravin mnohdy diskutabilní a komplikované. Dalším uvažovaným postupem je snaha celkově usnadnit recyklaci obalových materiálů. Příkladem je náhrada hůře recyklovatelných nebo nerecyklovatelných vícevrstvých obalových materiálů s různým složením polymerů tzv. monomateriály, které jsou na bázi jednoho typu polymeru. Tento proces přitom nemusí být vůbec jednoduchý, protože vícevrstvé materiály mají mnohdy velmi specifické bariérové vlastnosti, které nemusí náhrada (monomateriál) plně vykazovat. V takových případech je pak velmi důležité nové materiály řádně otestovat v plném rozsahu jejich použití tak, aby bylo možné tyto materiály úspěšně aplikovat ve vybraných systémech balení. V opačném případě totiž hrozí riziko ztráty ochranné funkce obalového materiálu, která může vést až ke ztrátě zdravotní nezávadnosti samotného výrobku.

Lektor

Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D.

Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D.

Absolvent oboru Technologie potravin na Fakultě potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, na které se aktuálně věnuje pedagogickým a vědeckým činnostem. Od svého studia doposud se intenzivně zabývá problematikou balení potravin, především studiem aktivních systémů balení potravin, balením potravin v modifikované atmosféře, testováním hygienické nezávadnosti obalů potravin a stanovením funkčních parametrů systémů balení. Je vedoucím akreditované Nezávislé obalové laboratoře VŠCHT Praha zaměřené na testování materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami a na analýzu potravin.

Nahrávám...
Nahrávám...