dnes je 20.5.2024

Input:

Uvádění konopných produktů na trh

11.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.7
Uvádění konopných produktů na trh

Mgr. Karolína Mikanová, UniConsulting

Konopí seté ( Cannabis sativa L.) je rostlinou, která má své zastoupení i v potravinářství. Na trhu se setkáváme s celou řadou konopných produktů – pečivo a těstoviny, cukrovinky a čokoládové výrobky, bylinné "čaje", limonády a nápoje podobné pivu, doplňky stravy a oleje. Výrobky se těší velké oblibě pro množství kontroverzních látek, které obsahuje, především delta-9-tetrahydrokanabinol (THC). Rostlina konopí však přirozeně obsahuje i další aktivní látky – kanabinoidy, největší potenciál má kanabidiol (CBD). Mluví se i o dalších látkách, jako je kanabigerol (CBG), kanabinol (CBN), kanabichromen (CBC) a delta-9-tetrahydrokanabivarin (∆9-THCV), případně jejich prekursorech.

Limity pro THC

Je třeba rozlišovat mezi pěstováním konopí a využitím konopí při výrobě potravin.

S definicí "konopí" se setkáme v zákoně č.  167/1998 Sb. , o návykových látkách, který definuje "konopí" jako "kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny z rodu konopí ( Cannabis ) nebo nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík". Právě tato část rostliny obsahuje THC, které je považováno za psychoaktivní látku. V tomto zákoně nalezneme jeden z limitů pro THC vztahující se k pěstování – zákon zakazuje pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis ), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů.

Další limit pro pěstování konopí je 0,2 %. Toto je hodnota uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1307/2013 , kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, neboť platby jsou poskytovány pouze na plochy oseté odrůdami konopí, které poskytují určité záruky ohledně jeho obsahu psychotropních látek. Jedná se tedy o limit THC, nicméně se týká pěstování. Pěstitelům bude poskytnuta dotace, pouze pokud pěstují s nižším než stanoveným obsahem THC.

K omezení užívání omamných a psychotropních látek a zacházení s nimi se zavázala jen Česká republika, respektive Československo. Omezení užívání pouze pro lékařské a vědecké účely vychází z mezinárodních úmluv, které byly ratifikovány v letech:

  • 1961 Jednotná úmluva o omamných látkách (doplněná Protokolem o změnách Jednotné úmluvy);

  • 1971 Úmluva o psychotropních látkách;

  • 1988 Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami.

Konopí v  potravinách

Limit pro THC v potravinách v současné době v žádné české ani evropské legislativě stanoven není. Nicméně jeho stanovení je na evropské úrovni velmi aktuální. V roce 2018 probíhal monitoring přítomnosti delta-9-tetrahydrokanabinolu (Δ9-THC) v potravinách živočišného původu a delta-9-tetrahydrokanabinolu (Δ9-THC), jeho nepsychoaktivních prekurzorů delta-9-tetrahydrokanabinolových kyselin (2-COOH-Δ9- THC zvané Δ9-THCA-A a 4-COOH-Δ9-THC zvané Δ9-THCA-B) a dalších kanabinoidů (jako delta-8-tetrahydrokanabinol (Δ8-THC), kanabinol (CBN), kanabidiol (CBD) a delta-9-tetrahydrokanabivarin (Δ9-THCV)) v potravinách získaných z konopí a potravinách obsahujících konopí nebo složky získané z konopí. Zaměřen byl také na přítomnost Δ9-THC v potravinách živočišného původu a na míru přenosu z krmiva. V současné době jsou nasbíraná data zpracovávána a vyhodnocována Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Poté pravděpodobně započne na úrovni EU diskuse nad získanými výsledky a nad případným stanovením limitu.

Z definice "konopí" v zákoně o návykových látkách vyplývá, že pro výrobu potravin lze použít pouze listy a semena rostliny konopí nebo produkty z nich. Listy a semena této rostliny neobsahují THC a nejsou považovány za návykovou látku ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb. Ostatní části konopí použít nelze. Použití omamných a psychotropních látek při výrobě potravin je zakázáno vyhláškou č.  58/2018 Sb. , kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin.

V této souvislosti je třeba připomenout, že se i na potraviny s legální částí konopí vztahuje související legislativa. Z tohoto důvodu byl konopný "čaj" v prvním odstavci dán do uvozovek. Vyhláška č.  330/1997 Sb. , pro čaj, kávu a kávoviny, stanoví, že jako bylinný čaj může být označen pouze čaj z částí bylin nebo jejich směsí uvedených v příloze č. 2 nebo bylin s pravým čajem nebo jejich směsí s ovocem, přičemž obsah bylin musí činit minimálně 50 % hmotnosti. Na seznamu v této příloze však rostlina konopí uvedena není.

Kanabidiol (CBD)

CBD (kanabidiol, jeden z kanabinoidů, které rostlina konopí obsahuje) má velký potenciál pro

Nahrávám...
Nahrávám...