dnes je 19.5.2024

Input:

Základní bezpečnostní zásady při práci v potravinářství

13.7.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.11.4
Základní bezpečnostní zásady při práci v potravinářství

Ing. Pavel Petrů

  1. Pracovat pouze se zařízením a vykonávat jen ty činnosti, pro které zaměstnanci splňují kvalifikační požadavky.

  2. Dodržovat požadavky předpisů k zajištění BOZP, především dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti.

  3. Nerozptylovat svou pozornost a soustředit se na práci, nepřipustit nevhodné žertování na pracovišti a stanovené pracovní postupy.

  4. Řídit se pokyny, instrukcemi a místními provozními bezpečnostními předpisy, dodržovat stanovený pracovní režim.

  5. Používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky.

  6. Podrobit se předepsaným lékařským prohlídkám.

  7. Nepoužívat stroj

Nahrávám...
Nahrávám...