dnes je 20.5.2024

Input:

Zavedení dokumentace

1.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6.11
Zavedení dokumentace

Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc.

Nezbytná součást plánu

Dokumentace je nezbytnou součástí plánu a celého systému kritických bodů. Výrobce vede průkaznou evidenci. Rozsah evidence byl specifikován zrušenou vyhláškou č. 147/1998 Sb., která vycházela z požadavků Codex Alimentarius. Nařízení č. 852/2004/ES zjednodušilo požadavky také na systém vedení dokumentace HACCP, ale pouze v tom smyslu, že nejsou přesně definovány jednotlivé dokumenty. Provozovatel musí být schopen doložit, že zavedl a udržuje trvalé postupy založené na principech HACCP. Jako vodítko platí původní požadavky zrušené vyhlášky, která byla výkladem požadavků Codex Alimentarius. Doporučená dokumentace by měla obsahovat:

Část popisnou, která je vypracována při přípravě plánů, tj.:

dokumentace zejména o:

 1. specifikaci výrobku,

 2. diagramech procesů,

 3. analýze nebezpečí včetně ovládacích opatření v kritických bodech,

 4. stanovení kritických bodů,

 5. stanovení kritických mezí,

 6. postupech při sledování.

Část provozní, kterou výrobce vede při provozování systému kritických bodů:

záznamy zejména o:

 1. modifikování systému kritických bodů,

 2. sledování v kritických bodech,

 3. překročení kritických mezí a souvisejících nápravných opatřeních,

 4. nedodržení hodnot technologických kritérií,

 5. použitých verifikačních postupech,

 6. nakládání s výrobkem vyrobeným v nezvládnutém stavu.

Jak je uvedeno výše, doporučená dokumentace pouze vymezuje požadovaný rozsah, ale vlastní způsob vedení je věcí výrobce. V souvislosti se zaváděním je výhodné zhodnotit stav podnikových předpisů a norem a zavádění systému využít pro zdokonalení stávající dokumentace. Dokumentace systému kritických bodů je

Nahrávám...
Nahrávám...