dnes je 20.5.2024

Input:

Zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.14
Zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Nařízením (EU) č.  609/2013 byl omezen výčet potravin pro zvláštní výživu pouze na potraviny určené pro kojence a malé děti, potraviny pro zvláštní lékařské účely a potraviny k náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. Pojem "potraviny pro zvláštní výživu" byl zrušen. Toto nařízení je poměrně obecné a požadavky na jednotlivé skupiny potravin jsou doplněny a rozšířeny samostatnými předpisy. Dosud byly upraveny požadavky na složení a informace, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí (nařízení (EU) 2016/127 ) a zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely (nařízení (EU) 2016/128 ).

Nyní bylo vydáno nařízení (EU) č.  2017/1798 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti je složitý výrobek se speciálním složením pro dospělé osoby s nadváhou nebo trpící obezitou, které hodlají dosáhnout snížení hmotnosti. Základní složení výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, musí splňovat denní výživové požadavky dospělých osob s nadváhou nebo trpících obezitou v dobrém zdravotním stavu, a to v souvislosti s nízkoenergetickou výživou ke snižování hmotnosti, jak byly prokázány obecně uznávanými vědeckými poznatky. Jedná se tedy o potraviny speciálně vyrobené pro používání při nízkoenergetické dietě ke snižování hmotnosti, které při používání pokynů PPP plně nahrazují celodenní stravu. Aby se zamezilo možné záměně v rámci potravin pro regulaci hmotnosti uváděných na trh jako dílčí (nikoli celodenní) náhrada stravy, jsou tvrzení používaná pro tento typ potravin schvalovaná pouze podle nařízení (ES) č.  1924/2006 .

Nařízení (EU) č. 2017/1798 stanoví tyto zvláštní požadavky týkající se výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti:

a) požadavky na složení;

b) požadavky na označování, obchodní úpravu a reklamu;

c) požadavky na oznamování při uvádění výrobku na trh.

Výrobky, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, mohou být uváděny na trh pouze tehdy, pokud jsou v souladu s tímto nařízením. Součástí názvu výrobku je údaj "náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti". Požadavky na složení (základní složky a vitamíny a minerální látky) jsou stanoveny v příloze I a další specifikace pak v příloze II (požadavky na aminokyseliny) nařízení. Výrobky, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, mohou obsahovat jiné složky než látky uvedené v příloze I, pouze pokud byla jejich vhodnost prokázána obecně uznávanými vědeckými poznatky.

Článek 4 uvádí zvláštní požadavky na informace o těchto potravinách. Obecné povinné údaje týkající se označování jsou dány nařízením (EU) č.  1169/2011 . Kromě nich se uvádějí ještě tyto další povinné údaje:

a) upozornění, že výrobek je určen pouze pro zdravé dospělé osoby s nadváhou nebo trpící obezitou, které hodlají dosáhnout snížení hmotnosti;

b) upozornění, že těhotné nebo kojící ženy, dospívající nebo osoby se zdravotními potížemi by výrobek neměli používat bez porady se zdravotnickým pracovníkem;

c) upozornění na význam dodržování přiměřeného denního příjmu tekutin;

d) upozornění, že výrobek zajišťuje přiměřené denní množství veškerých základních živin, je-li používán v souladu s návodem k použití;

e) upozornění, že zdravé osoby s nadváhou nebo trpící obezitou by bez porady se zdravotnickým pracovníkem neměly výrobek používat déle než osm týdnů nebo opakovaně po dobu kratší;

f) případně návod k vhodné přípravě a upozornění na význam dodržení tohoto návodu;

g) upozornění, že potravina může mít projímavé účinky, zajišťuje-li výrobek při správném použití podle návodu výrobce příjem polyalkoholů v denní dávce více než 20 g;

h) upozornění, že je nutno se poradit se zdravotnickým pracovníkem o možnosti doplnění výrobku vlákninou, není-li vláknina do výrobku přidaná.

Je nezbytné uvádět výživové údaje výrobků, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, aby bylo zajištěno, že je odpovídajícím způsobem používají jak dospělé osoby

Nahrávám...
Nahrávám...