dnes je 18.7.2024

Input:

187/2023 Sb., Vyhláška o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny

č. 187/2023 Sb., Vyhláška o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny
VYHLÁŠKA
ze dne 12. června 2023
o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a)  způsob poskytování informací o čaji, kávě a kávovinách,
b)  druhy čaje, kávy a kávovin s členěním na skupiny a podskupiny,
c)  pro jednotlivé druhy čaje, kávy a kávovin požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní odchylky balení jednotlivých druhů čaje, kávy a kávovin a
d)  minimální technologické požadavky pro čaj, kávu a kávoviny.
§ 2
Vymezení některých pojmů
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  čajem výrobek rostlinného původu sloužící k přípravě nápoje určeného k přímé spotřebě nebo nápoj připravený z tohoto výrobku,
b)  čajem pravým čaj vyrobený z výhonků, listů, pupenů nebo jemných částí zdřevnatělých stonků čajovníku čínského Camellia sinensis (L.) O. Kunze, popřípadě jejich kombinací,
c)  zeleným čajem čaj pravý, ve kterém neproběhla při zpracování oxidace,
d)  polofermentovaným čajem čaj pravý, ve kterém proběhla při zpracování částečná oxidace,
e)  černým čajem čaj pravý, ve kterém proběhla při zpracování plná oxidace,
f)  čajovým extraktem výrobek získaný vodní extrakcí čaje pravého sloužící po rozpuštění ve vodě k přípravě nápoje,
g)  instantním čajem instantní výrobek ve formě granulí nebo prášku obsahující čajový extrakt a určený k přípravě nápojů rozpuštěním ve vodě,
h)  ovoněným čajem čaj, který absorboval požadované vůně a pachy,
i)  ochuceným čajem směs čaje pravého s ochucujícími částmi rostlin uvedenými v příloze č. 1 k této vyhlášce, jejichž obsah nepřesahuje 50 % hmotnosti směsi,
j)  aromatizovaným čajem čaj, který obsahuje látky určené k aromatizaci3) ,
k)  bylinným čajem čaj z bylin, částí bylin nebo směsí bylin, jež jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce nebo splňují požadavky podle § 5 odst. 3 písm. d), nebo z jejich směsí s čajem pravým nebo s ovocem; podíl bylin v uvedených směsích musí být vyšší než 50 % hmotnosti směsi,
l)  ovocným čajem čaj ze sušeného ovoce nebo směsi sušeného ovoce a částí sušených rostlin uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce nebo splňujících požadavky podle § 5 odst. 3 písm. d), nebo z jejich směsí s čajem pravým; podíl sušeného ovoce v uvedených směsích musí být vyšší než 50 % hmotnosti směsi,
m)  pečeným čajem výrobek připravený z ovoce a cukru, případně s přídavkem koření nebo alkoholu,
n)  čajem Yerba maté výrobek vyráběný z listů stromu cesmíny paraguajské Ilex paraguariensis A. St. Hill., získaný technologickým procesem sušení a žíhání přímým ohněm a následného drcení.
(2)  Pro účely této vyhlášky se dále rozumí
a) 
Nahrávám...
Nahrávám...