dnes je 14.6.2024

Input:

316/2017 Sb., Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 316/2017 Sb., Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru, ve znění účinném k 1.1.2021
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. září 2017
o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
322/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) některé podmínky provádění společné organizace trhů v odvětví cukru.
§ 2
Poskytovatel informací
Výrobce cukru, isoglukózy nebo bioethanolu se sídlem v České republice, který jako provozovatel potravinářského podniku oznamuje zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona o potravinách a tabákových výrobcích, poskytuje informace Fondu podle § 3.
§ 3
Poskytování informací
(1)  Výrobce cukru z cukrové řepy nebo ze surového třtinového cukru poskytuje Fondu informace o
a)  váženém průměru prodejní ceny cukru za měsíc a o celkovém odpovídajícím množství prodaného cukru v tunách; informaci poskytuje do dvacátého dne následujícího měsíce,
b)  váženém průměru prodejní ceny cukru z krátkodobých smluv v tunách; informaci poskytuje do dvacátého dne probíhajícího měsíce,
c)  zásobách cukru za měsíc; informaci poskytuje do dvacátého dne následujícího měsíce,
d)  odhadu výroby cukru za probíhající hospodářský rok; informaci poskytuje do 28. února probíhajícího hospodářského roku,
e)  množství zpracované cukrové řepy ve skutečné cukernatosti za probíhající hospodářský rok; informaci poskytuje do 28. února probíhajícího hospodářského roku,
f)  datu zahájení a ukončení zpracování cukrové řepy v probíhajícím hospodářském roce; informaci podává do 28. února probíhajícího hospodářského roku,
g)  celkovém množství vyrobeného cukru a celkovém množství vyrobené melasy za hospodářský rok; informaci poskytuje do 31. října následujícího hospodářského roku,
h)  množství zpracovaného surového třtinového cukru za hospodářský rok; informaci poskytuje do 31. října následujícího hospodářského roku,
i)  skutečné cukernatosti zpracované cukrové řepy; informaci poskytuje do 28. února probíhajícího hospodářského roku, a
j)  celkovém množství prodaného cukru za hospodářský rok, rozděleném na množství cukru prodaného maloobchodníkům, množství cukru prodaného ke zpracování v potravinářském průmyslu a množství cukru prodaného ke zpracování v ostatním průmyslu, s výjimkou výroby bioethanolu; informaci poskytuje do 31. října následujícího hospodářského roku.
(2)  Výrobce cukru z cukrové řepy dále poskytuje Fondu informace o
a) 
Nahrávám...
Nahrávám...